Ys (Ystari Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 12+ år
Speltid: 45-90 min
Innehåll: Spelbräde, 54 träcylindrar, ett ark klistermärken, 5 träbrickor, 145 träkuber, 56 spelkort, 4 skärmar, regler
Konstruktör: Cyril Demaegd

Ys är i grunden ett spel om dominans och majoriteter men här finns också ett starkt inslag av bluffspel med dolda pjäser så att du egentligen aldrig kan vara riktigt säker på hur stark din ställning är på en given plats. Mycket av spelupplägget bygger således på tur och chansningar och det är främst det som hindrar mig från att ge ett högre betyg.

Det är lite för mycket slump över det hela för att riktigt falla mig i smaken, jag saknar möjligheten till kontroll. Här kan 2-3-4 egna utställda halvstarka pjäser slås av en enda riktigt stark motståndare på ett håll samtidigt som en enda ensam pjäs av svagaste valör kan knipa vinsten någon annanstans. Samtidigt går det ju att hävda att det är just den här osäkerheten som skänker Ys dess charm, för något visst och unikt finns det ju ändå här...

I staden Ys är spelarna handelsmän som såklart traktar efter den allra största förmögenheten. Konkreta guldpengar är bra att ha när det gäller att samla ihop sina poäng för seger men frågan är om inte en rejäl samling juveler smäller högre…

Du vill samla ihop blå, gröna, gula och röda ädelstenar och då såklart så många som möjligt av varje sort men värdet på dessa kommer att fluktuera under spelets gång. Alla har ni möjligheten att på marknaden manipulera deras inbördes ställning. Vill du att gröna juveler skall vara mest värdefulla och sedan blå, gula och röda?

Ja, du vill naturligtvis att den sort du har flest av klassas som mest betydelsefull medan den färg du har få av är minst värdefull. Troligen kommer dina motspelare att eftersträva en annan ordning än du! Se upp så att du inte blir snuvad på viktiga poäng genom att låta viktiga juvelfärger tappa i värde!

Här spelar varje deltagare med ett drygt dussin träcylindrar var och alla spelare har identiska uppsättningar av pjäser med värden mellan 0-4, där cylindrar med värde fyra självklart är mest värdefulla. I den här utgåvan är det klistermärken på pjäserna som anger dess respektive värde, det hade gärna fått vara tryckta, stansade, inbrända siffror istället på samma sätt som jag, för känslans skull, gärna hade haft glasstenar som juveler istället för små träkuber… Nåja, spelplanen är snygg i alla fall…

Den cirkelrunda staden Ys är uppdelad i fyra identiska regioner där varje region sedan delats i tre mindre områden. Längst ut i varje region finner vi hamnområdet, innanför ligger affärsområdet och närmast centrum har vi palatsområdet. Det finns naturligtvis olika belöningar att hämta för att ha skaffat sig dominans i respektive område, mer om detta alldeles strax…

Ett parti Ys pågår över fyra identiska omgångar, var och en av dessa sedan uppdelad i fyra olika faser. Den första av dessa är prepareringsfasen där olika kort vänds upp, man ser de olika belöningarna i olika regioner och områden samt vilka juveler man kan få genom att bege sig till marknaden för att försöka kontrollera ädelstenarnas värden.

Härnäst skall spelordningen bestämmas och här väljer man ut två av sina spelcylindrar med syfte att få ihop den högsta summan. Det kan kännas givet att alltid välja de med högst värde men spelpjäser du använder till detta moment kan sedan inte placeras ut på spelbrädet i den aktuella spelomgången, så det gäller att välja något lagom bra eller satsa högt och leva med konsekvenserna…

Det finns också spelkort med i bilden för att avgöra oavgjorda situationer. Det du vinner i det här turordningsmomentet är att du får välja turordning! Har du fått ihop den högsta summan är det du som först får välja om du i innevarande spelrunda skall spela först, tvåa, trea eller fyra… Oftast är det bäst att spela sist då man kan se var alla motspelarna ställt sina pjäser.

Den tredje fasen i spelrundan utgör själva spelandet, nu skall spelarna ställa ut sina träcylindrar på spelplanen för att, om möjligt, ta kontroll över olika områden. Man har som sagt fyra olika hamnområden att välja bland, fyra affärsområden, fyra palatsområden samt en juvelmarknad att ta i beaktande.

Först ställer förste spelaren ut två av sina pjäser någonstans, därefter gör de andra spelarna i tur och ordning detsamma. Sedan upprepas proceduren igen och igen och igen. Här spelar alltså alla fyra gånger var, totalt åtta pjäser kommer ut på brädet från varje deltagare.

Man behöver dock inte ställa båda pjäserna i samma område, du har helt fria händer att ställa ut cylindrar där du vill. Du kan satsa på samtliga palatsområden eller helt fokusera på en enda regions hamn, du kan placera cylindrar i affärsområdet i en region och några i en annan regions palats och/eller hamn…

Du kan ställa pjäser på de fält som utgör juvelmarknaden också men till skillnad från stadsområdena är här utrymmet begränsat, dessutom blir det en omedelbar bonuspoäng till den som först beger sig hit i varje omgång. Om det är ett smart drag skall jag låta vara osagt, det beror ju på vad den spelpjäsen skulle ha kunnat uppnå på annat håll…

Ytterligare en sak att ta i beaktande vid utplaceringen av sina pjäser är såklart att välja cylindrar med passande värden till olika regioner, ju mer värdefull din pjäs är desto starkare blir din ställning. Men att veta säkert är som sagt inte lätt… Somliga motståndarpjäser ser du inte värdet på. En av de två pjäserna du hela tiden ställer ut någonstans på spelplanen skall vara med dess värde synligt, den andra uppochned med dess värde således dolt…

Med pjäser av okänt värde finns här hela tiden stor osäkerhet kring rådande majoritet. Där står en motståndares pjäs men är den stark eller svag? Där står redan två pjäser men kan din allra starkaste kanske klå dem båda? Vågar du offra din mäktigaste cylinder? Ja, man vet inte säkert var man dominerar och kan få en belöning förrän man i fas 4 av spelomgången vänder på allas cylindrar och poängräknar rådande läge.

Lägg till detta att alla spelare förvarar sina cylindrar bakom små spelskärmar så att man aldrig vet vilka pjäser som använts av var och en. Vill man ytterligare försvåra spelet tillåter man inte att spelarna tittar på sina egna pjäser när de väl ställts ut. Att titta på motståndarnas dolda cylindrar är naturligtvis aldrig okej (nåja, undantag kan förekomma).

Att i respektive område ha majoritet (i totalt cylindervärde, inte nödvändigtvis i antal pjäser men även en utställd noll-cylinder är bättre än ingen alls) skall alltså belönas. I alla hamnområden får dominanten en värdefull svart juvel (som i slutet ger poäng enligt en egen skala där fler svarta stenar raskt ger många sköna bonuspoäng!)

I affärsområden utdelas för majoritet tre guldmynt, dvs. tre omedelbara segerpoäng. Poäng för erhållna guldmynt noteras löpande på en skala runt Ys på spelplanen. Det är i slutet allt justeras med värdet från juveler…

Att ha majoritet i ett palatsområde ger dig områdets specifika förmånskort. Det kan innebära en omedelbar bonus i form av guldmynt/poäng eller en möjlighet att längre fram få byta plats på cylindrar, titta på dolda motståndarpjäser, höja värdet på en egen pjäs eller något annat.

Utöver de tre bonusarna i en regions olika områden utdelas dessutom juveler för att ha den totala majoriteten i hela regionen. Högst totalt cylindervärde i en region (dvs. en fjärdedel av Ys) belönas med två juveler, sedan kan även andra- och tredjeplatser få varsin ädelsten också, men segraren väljer färg först, ja det erbjuds olika färger och antal på juvelerna i olika regioner…

Majoriteter på juvelmarknaden ger också konkreta juveler och möjligheten att få reglera färgernas värden. De fyra färgerna skall flyttas ett antal steg, +2, +1, -1, -2, frågan är bara vilken färg som påverkas hur…

När alla fått sina belöningar, när alla guldmynt utdelats och kort och juveler gömts bakom spelskärmarna är det dags för en liknande spelomgång till. Alla tar tillbaka sina utställda spelpjäser, man vänder upp nya kort och juveler att kämpa om…

Man bestämmer ny turordning, placerar ut sina 2+2+2+2 pjäser (en dold och en med värdet synligt i varje par) och så avslöjar man allt igen och får nya poäng… Och så gör man om allt igen… Totalt alltså fyra spelomgångar där man kämpar om dominans i Ys, fyra poängräkningar innan en slutsegrare kan koras.

Tja, lite småskojigt kanske, men inget kanonspel. Det är rätt snyggt och annorlunda, men nja, det läggs rätt mycket kraft på att utse turordning och avgöra lika-lägen med kort och cylindrar, och det är viktigt men känns inget kul. Med så många okända pjäser är det till stor del slumpen som avgör vem som segrat i olika områden och de många olika belöningskorten kräver regelkonsultation hela tiden. Och de så värdefulla juvelerna kommer alltså i form av små träkuber. Ah…