Vlaanderen 1302 (Queen Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: Spelbräde, 28 guldkort, 15 grå distriktsbrickor, 13 kyrkobrickor, 4 katedraler, 6 stadscentra, 5 poängbrickor, 6 träcylindrar för redan poängräknade städer, 4 gillesmästare, 10 byggnation pågår-kuber, 9 täckbrickor för städer, regler samt för varje spelare; 16 distriktsbrickor och 11 silverkort.
Konstruktör: Wolfgang Panning

Detta är ett brickläggningsspel, ett spel om att ta kontrollen, få majoritet i sex olika områden på spelbrädet.

Spelet har mycket som talar för sig; spelmaterialet är riktigt snyggt och rejält, reglerna är korta, speltiden helt okej och hela asken synnerligen kompakt.

Å andra sidan finns där saker att sätta upp på minuskontot också; Här finns t.ex. inget extra, något speciellt som sticker ut eller lyfter spelet över en typisk medelmåttighet och i ett 2-personersparti blir spelet något helt annat, ett nedbantat spel utan bruk av katedraler, gillesmästare eller guldkort.

Fast guldkorten är samtidigt det enda slumpinslaget och i ett 3/4-personersparti kan de där korten som respektive omgångs startspelare får dra verkligen ha stor betydelse, rentav kanske skänka bort segern till någon. Olika guldkort känns viktigare än andra så allt här är inte bara smarta val och skicklighet, ett visst mått av tur krävs också.

Varje spelare har tillgång till varsin identisk uppsättning om 11 spelkort. Det gäller att välja rätt kort till rätt tillfälle. Ett av korten är ett ”ta upp korten igen”-kort och det gör såklart att de kort du tidigare spelat ut och använt kommer åter i bruk. När du spelar ut det kortet väljer du själv men det blir å andra sidan hela din aktiva handling, så det kostar… Ja, du tappar ju på ett sätt ett drag, en annan typ av handling på brädet.

Nåja, varje spelrunda omfattar sex olika steg.

1. Startspelaren drar och tittar på ett guldkort, vänder ned det framför sig och spar det till steg 5. Denne vet nu om hen får ett kort, skall placera en pjäs etc.
2. Alla spelare väljer nu varsitt kort från handen, detta val kan nu kompletteras med ett eller flera av totalt tre likadana inflytelsekort, kort som hjälper till att påverka omgångens spelordning. Du vill kanske inte spela sist för då kan somliga platser i städerna vara upptagna!
3. Avslöja nu allas kortval och antalet kort. Den som spelat flest kort (adderat flest inflytelsekort) genomför sin valda action först osv.
4. Verkställ i tur och ordning allas valda handling från kortet, vilket nu kan vara ett specifikt stadskort, ett allmänt byggkort eller det där ”ta upp korten igen”-kortet.

Stadskorten visar en av sex städer du måste bygga (agera) i. Fyra av städerna representerar spelarna (så med färre deltagare är det någon som exkluderas från spelet), en är neutral och grå och den sjätte är tillhörande kyrkan.

Bygg med dina egna distriktsbitar i olika former, tag bitar för kyrkodistriktet (från det gemensamma lagret) eller grå bitar (från det gemensamma distriktet), men oavsett vald distriktsbit måste den placeras i den stad som kortet anger. Med lite otur med spelordningen kan du ha valt att agera i en stad som fått helt slut på platser pga. andra spelares handlingar. Sorry i så fall, du tappar ett drag, kortet går förbrukat och du kan inget göra istället.

Alternativet till att bygga med stadskortet är att istället plocka bort en (av någon spelare) tidigare utställd träkub för ”byggnation pågår” – om det handlar om spelarens ”egen” hemmastad vill säga (eller den grå neutrala staden eller kyrkoområdet).

Det allmänna byggkortet låter dig bygga enligt ovan (med egen distriktsbricka, grå bricka eller kyrkobricka) på valfritt ställe på brädet. Detta bygge förses även med träkub för ”byggnation pågår”. En sådan pjäs innebär att aktuellt distrikt (dvs. en del av hela staden) inte deltar i majoritetsbedömningen utan räknas bort, ignoreras.

Spelas ”ta upp korten igen”-kortet får du upp detta kort liksom alla dina tidigare spelade kort på handen igen. I övrigt kan du inte bygga något, agera på spelbrädet någonstans. Det får vänta till nästa omgång…

5. Startspelaren avslöjar nu det tidigare dragna guldkortet. Är det ett inflytelsekort får spelaren detta till handen att använda vid lämpligt tillfälle. Ett visst stadskort kräver omedelbart bygge i angiven stad med en bit från den grå staden eller kyrkoområdet.

Allmänt byggkort funderar enligt ovan med bygge och tillhörande ”byggnation pågår”-kub men enbart för grå- eller kyrkodistriktsbitar.

Ta upp korten-guldkortet ger startspelaren omedelbart alla korten åter och Katedralkortet möjliggör utplacerandet av en katedral på valfri bricka för ett kyrkodistrikt. Kortet för en gillesmästare placerar en sådan pjäs på valfri egen (eller grå) distriktsbricka.

Katedraler ger mer poäng till en stad, gillesmästarna är med och påverkar majoriteten kring vem som skall få poängen för en viss stad.

6. Rundans sista moment är att fördela ev. poäng för städer som blivit färdigbyggda, dvs. fått slut på platser för olika distriktsbrickor. Stadens värde motsvarar 1p per gillesbricka (i spelarfärgerna och neutralt grått), 2p per inkluderad kyrkobricka, alt. 3p om kyrkobiten försetts med en katedral.

Och vem skall då få de där poängen? Staden kan ju vara värd 10 p eller mer. Ja, stadens fulla värde går till spelaren som placerat flest egna distriktsbrickor (i sin spelarfärg) i staden. Skulle det råda likaläge avgörs det av antalet gillesmästare som avbildas på de brickorna (inklusive de som ev. adderats separat via startspelarens guldkort för just gillesmästare).

Näst mesta representationen i staden får halva stadens värde i poäng, tredjeplatsen 4p, fjärdeplatsen 2p och femteplatsen 0p. Femteplatsen, tänker du, detta var ju ett spel för max 4 deltagare. Jo, men neutrala brickor i grått kan ju ha placerats i sådan mängd att de tränger sig in på topplistan och knuffar ned de riktiga spelarna…

Spela dessa sex steg igen och igen till dess att det knappt finns några lediga platser kvar att bygga på i staden eller guldkorten tagit slut. Startspelaren byts såklart varje omgång och i slutet finns 3 bonuspoäng att hämta ut för varje inflytelsekort man inte använt. Det har förresten inte sagts tidigare men just inflytelsekorten kommer inte tillbaka till handen efter att de använts. De ger en engångseffekt och utgår sedan ut spelet, eller sparas alltså för sitt poängvärde.

Tja, det här var just snyggt. Själva spelet alltså. Helt okej i övrigt. Ett uns slump som inte på något sätt är oviktigt dyker upp, spelet är inte lika bra på bara 2 spelare och det blir en hel del att ständigt överblicka och räkna på… Vems bitar ligger var? Vad är rådande läge, vem dominerar? Var behövs det en ny bit eller två av någon sort för att kontrollen skall tas eller balanseras ut?