Vagabond (Alga)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 enskilda spelare eller 2-4 lag
Ålder: 15+ år
Innehåll: 2 kortlekar, 1 spelplan i fyra delar, spinner, linjal, protokollblock, spelkompass och regler
Konstruktör: Jonas Andersson

Det är roligt när det kommer spel som erbjuder något lite nytt i frågespelsgenren, något moment man inte sett förr i andra liknande spel tidigare. Här lyckas Vagabond ganska bra och bjuder på en mix av textfrågekort av klassiskt snitt, bildkort och flaggkunskap.

Det allra mest intressanta och originella är annars kompasskorten med tillhörande pappkompass där 4 olika saker (länder, städer, golfbanor, nöjesparker, skyskrapor etc.) skall placeras ut i rätt väderstreck i förhållande till varandra. Vilken sak ligger längst norrut, söderut, västerut, österut? Annorlunda och festligt och inte helt enkelt. Här ställs geografikunskaperna verkligen på sin spets!

Snurra alltid runt en pil i en cirkel först i ditt drag för att se vilken typ av kort och frågemoment du skall besvara. Halva cirkeln rör reskort och det minsta området ger dig bildkortsfrågor, de båda andra tårtbitarna således kompasskort eller flaggkort.

Reskorten rymmer alltid sex frågor från två eller tre olika länder någonstans i världen. Genom att gå igenom hela raden frågor från början till slut kan man därmed anse att spelaren så att säga rest från ett ställe till ett annat, och sedan kanske vidare igen. Ju längre du färdats desto bättre, se mer om detta rörande poängräkningen, längre fram i texten.

Bildkorten innebär helt enkelt att du (eller ditt lag) tittar på en fin färgbild över någon specifik plats i världen och så får du (ni) två frågor med anknytning till stället.

Flaggkorten ja, i det här momentet finns möjligen en chans för motspelarna att samla poäng i din speltur. Flaggkorten avbildar tre av världens nationsflaggor. Alla spelare eller lag förser sig med varsitt kort. Spelaren i draget som snurrade fram det här spelmomentet tittar på sina tre flaggor och väljer en världsdel, Europa, Asien, Afrika, Nordamerika etc., förslagsvis den världsdel som man vet eller tror är representerad med flest flaggor på kortet. Sedan är det bara att tala om vilken eller vilka av flaggorna på kortet som hör till aktuell världsdel och vilket land som avses.

Här kan således motspelarna göra detsamma rörande flaggorna på sina kort, förutsatt att de alltså vet eller tror att en eller flera av deras flaggor hör hemma i den aktuella världsdelen. Rör tävlingen till exempel Afrika och man bara ser (tror man) europeiska eller asiatiska flaggor så kan man förstås inte vara med och ta poäng. Felaktiga flaggsvar ger dessutom minuspoäng!

Spelmomentet med kompasskorten har redan omnämnts ovan så vi går vidare till poängräkningen, ett inte helt lyckat system, tyvärr lite orättvist och obalanserat.

En korrekt bildfråga ger dig 20 poäng vid rätt svar. Du får alltid två frågor i din tur.

Kompasskortens uppgift kan ge 10, 20 eller 40 poäng beroende på hur många saker du placerat i rätt väderstreck. (Du kan naturligtvis aldrig få 30 poäng, för har du tre saker rätt är ju även den fjärde och sista saken på rätt plats!).

Ett flaggkort med sina tre olika flaggor kan ge allt mellan -60 till +60 poäng beroende på hur många flaggor som kommer från en och samma världsdel. 20 poäng per korrekt identifierad flagga, 20 minuspoäng för ett felaktigt svar.

Och sist och slutligen reskorten där sex frågor skall besvaras. Efter varje fråga måste du ställa dig själv frågan – tror du att du kan svaret och är du då så säker att du vill svara direkt eller behöver du en ledtråd?

Att kunna svaret på en fråga genast utan hjälp ger dig självklart mest poäng (20 stycken för rätt svar direkt) och berättigar dessutom till att omedelbart få en fråga till, dvs. nästa på samma frågekort.

Behöver du en ledtråd får du två svar, ett rätt och ett felaktigt och nu behöver du bara gissa rätt för att få i alla fall 10 poäng. Fast behöver du en ledtråd eller svarar fel så får du inte gå vidare och få fler frågor just nu.

Ett spelparti av Vagabond är slut så snart någon spelare eller ett lag tagit sig igenom två fulla reskort, dvs. fått 2 x 6 frågor. Klarar man frågor utan ledtråd går spelet riktigt raskt och har nästan en löjligt kort speltid.

Efter varje avklarat reskort (oavsett om man svarat rätt eller fel på frågorna) skall avståndet mellan de två eller tre länderna man rest till (och alltså fått frågor på) mätas upp med en medföljande linjal på den världskarta i fyra delar som pusslats ihop. 55 punkter finns utspridda i nästan lika många länder världen över och nu är det bara att binda samman sträckan mellan några av dessa för ett antal bonuspoäng. Och som tidigare redan nämnts, ju längre sträcka du färdats desto fler extrapoäng har du samlat ihop.

Och här kommer det lite orättvisa. Även om de allra flesta reskorten har länder som tillsammans ger runt 30 (ca 28-32) bonuspoäng finns här kort som kan ge bara drygt 20 poäng eller rentav nästan 40. Tänk sedan också på att spelet är slut när någon fått två reskort (och bonuspoäng för dessa) och resterande deltagare bara max ett var, så är det nästan givet att först klar oftast vinner.

Skulle man ändå vara osäker på om man har segrat (eftersom lagens insamlade poäng hålls hemliga) så kan man som spelavslutare få anta utmaningen om att få spela igenom ett reskort till (den här gången med enbart europafrågor, 6 stycken).

Klarar du sex raka frågor utan ledtrådar får du 150 extra poäng annars förlorar du 100!! Det är naturligtvis ett helt galet erbjudande du inte skall nappa på.

Vagabond är kompakt paketerat, kommer med helt okej kvalitet på kort och andra pappdetaljer, bildkorten är dessutom riktigt snygga, och som du förstått ett hyggligt varierat frågeutbud. På minuskontot hamnar lite otydliga regler och ett delvis obalanserat poängsystem, men sådant kan du säkert korrigera själv, liksom speltiden och kravet för seger…