Utopia (Matagot)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: Spelbräde, 40 monument, 4 underverk, 5 ministrar, 40 gästprinsar, 200 spelarprinsar, 40 baser, 10 förmånsbrickor, 50 actionkort, 5 regelsummeringskort, tygpåse, regler
Konstruktörer: Arnaud Urbon & Ludovic Vialla

Utopia är ett snyggt spel i en stor, onödigt stor, lika snygg förpackning. Ja, det visuella går det inte att klaga på, här är det snygga illustrationer på kort, brickor och spelplan och därtill en mängd fina, enfärgade plastskulpturer för olika monument och underverk.

Spelplanen omfattar fyra olika öar, vardera indelad i 5-8 olika distrikt. Monument kan byggas i valfritt distrikt lite varsomhelst, men alltid endast ett per distrikt så först till kvarn. Underverk kan det endast finnas ett på varje ö och då på en given plats. Först att resa dem tar platsen i anspråk och sedan kvarstår alla byggnader på sin plats spelet ut.

Kungen i Utopia har bjudit in företrädare för fem olika civilisationer, Maya, Persisk, Grekisk, Egyptisk och Kinesisk. Det blir din roll som kungens minister att välkomna de gästande prinsarna och visa dem runt på öarna. I spel med endast 2 deltagare är dock en liten ö och alla dess tillhörande brickor exkluderade från medverkan.

Ett parti Utopia fortgår till dess att en spelare samlat ihop minst 50 poäng och varje spelrunda delas in i tre olika faser, alla relativt enkla att snabbt få grepp om. Ja i Utopia finns kanske inte så värst mycket att fundera kring. Dina olika valmöjligheter är på gott och ont rätt begränsade, det här är inget komplicerat spel.

Först i varje spelrunda anländer civilisationernas representanter till Utopia. Man drar fram dessa ur en påse och välkomnar tre gånger så många personer som där finns speldeltagare. Under slumpens inverkan kan där ibland kanske bara finnas folk från en och samma kultur, ibland är måhända samtliga representerade.

Hur som helst sorteras brickorna utifrån specifika ö-symboler och gästande personer (vi kan kalla dem alla prinsar) läggs på spelplanen i anslutning till matchande ö-område. Därefter turas spelarna om att i sin tur välja en av gästerna och utföra sin handling. Sedan görs detta om så att alla spelare till slut valt tre prinsbrickor och samtliga nu är bortplockade från brädet.

Inledningsfasens andra moment är således att hela tiden välja en av brickorna, ersätta den med en likadan fast i ens egna spelfärg så att ägarskapet kan identifieras och placera den i valfritt distrikt på aktuell ö.

(Varje spelare har vid spelstart 40 prinsbrickor att spela med, 8 vardera för de fem olika kulturerna. När du lagt alla av en viss sort på brädet går det såklart inte längre att välja en prinsbricka från motsvarande kultur i kommande rundors första fas. Lyckligtvis kan du få tillbaka utlagda brickor.)

Baserat på brickplaceringen kan nu en spelare kanske också uppfylla kraven på att få uppföra ett underverk eller ett monument. Monumentbygget kallas annars: ta kontroll över ett distrikt.

För underverket gäller: Har du en prins från varje civilisation på en och samma ö får du vara den som reser traktens enda underverk. Placera det på spelplanen och märk upp ägarskapet med en färgmatchad basplatta.

För monumenten, eller rättare sagt, kontrolltagandet av ett distrikt, gäller istället att monumentpjäsen får placeras i aktuellt distrikt om där ligger tre identiska prinsbrickor.

Båda typerna av utplacerade byggnader genererar såklart något slags poäng och innebär också att de fem eller tre prinsbrickorna tas tillbaka av sin spelare för att återanvändas framöver.

Spelomgångens andra spelfas involverar kort, en slumpad hand av actionkort tillhörande en eller annan civilisation. Alla får fem av dem men måste genast kasta ett eller ett par av dem, beroende på just rådande poängställning. Spelaren som leder tvingas kasta två, den som ligger sist inget, och alla övriga däremellan varsitt.

Spelkorten kan användas till fyra olika handlingar och om något av dessa infriar förutsättningarna för byggandet av ett underverk eller monument kan de inslagen ske även här i fas två som alltid gäller först till kvarn hela spelet igenom.

A. Spela ut ett civilisationskort och flytta en eller två prinsar av den typen från ett distrikt till ett angränsande på öarna eller över längre sträckor sjövägen via somliga bryggor.
B. Spela ett kort, addera en prins i ett distrikt där ett monument står. Om en annan spelare äger monumentet får denne 1 poäng. Alternativt spela ut tre identiska kort och placera prinsen precis var som helst.
C. Har du en prins i ett distrikt med ett monument knutet till samma civilisation kan du plocka bort denne figur och få 2 poäng.
D. Med ett eller två kort kan det här draget låta dig påverka kungens ranking av de olika civilisationerna, du kan lyfta upp en kultur ett snäpp och låta den bli mer värdefull, eller låta en viss civilisation falla till sistaplatsen. Det här draget påverkar såklart storligen poängfördelningen för de olika distrikten man kontrollerar, och just poängräkningen utgör den tredje fasen i respektive spelrunda.

Så med andra ord, lite förenklat, handlar det om att dra fram gästande prinsar, byta ut dem och välja deras platser på spelplanen. Med spelkort kan man sedan addera ännu fler och flytta runt prinsarna, för att under både fas ett och två samtidigt försöka få rätt typ av, och rätt antal av, prinsarna att hamna på de bästa ställena för att få ställa ut rätt snygga plastskulpturer i form av underverk och monument. Sist i varje runda utdelas extra poäng för kontrollerade distrikt utöver de som kan intjänas löpande under spelets gång. (Kortmoment B och C samt byggandet av ett underverk.)

Utopia är lagom lättsamt och snabbspelat, snyggt att se på och utan alltför krävande regler. Regelhäftet omfattar endast 4 sidor, där den första beskriver komponenterna och de resterande är rikligt och tydligt illustrerade. Kanske att man skulle ha önskat sig något lite mer av ett så visuellt snyggt spel med fina komponenter. Nu handlar det ju liksom bara om att få ut brickor, flytta runt dem och plocka bort dem, det finns inte mer att göra eller fundera kring.

Slumpen spelar in i dragna gäster och spelkort i varje spelrunda men det kan man kanske leva med. Sett till vad spelet är och erbjuder så fungerar det alldeles utmärkt. Ett solitt medelbetyg men regelsummeringskorten är kanske inte helt lätta att förstå och lite orättvist är det kanske att den som hela tiden leder fortsätter att spela först i var runda och den som är sist går sist igen. Det är naturligtvis en fördel att få välja gästprinsar först och kanske inte helt lätt att komma ifatt om man halkat efter.