Ur (What´s Your Game?)


Fakta:
Antal spelare: 3-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 30-60 minuter
Innehåll: 40 civilisationsbrickor, 5 tempelbrickor, 4 x 20 pjäser, startspelarpjäs, regler.
Konstruktör: Paolo Mori

Varning! Spelet Ur kan få din hjärna att överhettas! Jösses, här finns det saker att fundera på, så speltiden kan bli därefter. Förpackningen anger den till 30-60 minuter och ett parti kan spelas på den tiden eller typ ta evigheter...

Spelet slutar omedelbart om en spelare i slutet av sin tur är oförmögen att byta sin enda spelbricka mot en ledig sådan (med ett annat utseende) från spelytan. Ja, antingen finns där alltså inga lediga brickor kvar alls eller så finns där bara ingen som ser annorlunda ut än den man redan har.

Spelet kan alternativt hamna i sin sista spelrunda när en spelare byggt sin femte och sista ziggurat (ett tempeltorn, här dock åskådliggjort med en vanlig kvadratisk träbricka).

Då vinner spelaren som samlat flest poäng. Det gör man genom att kontrollera många olika brickor som man samlar till olika set (max 5 olika brickor). Kontrollerar en spelbricka gör man så snart man placerat en egen spelpjäs på den.

Men det gäller att kontrollen varar till slutet. På den här spelytan kan ägarmarkörerna både öka och minska i antal under spelets gång. Flera olika drag innebär att du kan addera nya pjäser (träkuber) till somliga brickor, något drag gör det även i en motståndarhandling. Men så finns där krig också och då försvinner plötsligt alla ägarmarkörer/kuber från en viss spelbricka! Attans. Eller jippie, beroende på vilken sida man tillhör.

Börja allt med att skapa en spelyta, 6 x 6 brickor stor med de 40 civilisationsbrickorna. En var kan bli över till respektive spelare. Kontrollera noga att ingen bricka placerats otillåtet. Alla brickorna visar två olika bilder i olika färger. Varje bild (färg) står för en viss typ av handling, så med det sagt kan varje bricka möjliggöra två olika saker. Det är en brickas övre bild/färg som inte får vara exakt lik den som en intilliggande bricka (höger, vänster, uppe, nere) visar.

Det första varvet av förberedelser säger: Ställ ut varsin pjäs på en ledig bricka. (Ledig är den såklart om den saknar någon pjäs på sig. Ingen bricka kan ha pjäser tillhörande olika spelare på sig, och som mest får där finnas 5 kuber.

Det andra varvet av förberedelser säger: Ställ ut varsin ytterligare kub, nu på en bricka där spelaren redan har en pjäs, alternativt på en ledig bricka intill en redan egenkontrollerad bricka (dvs. en sådan man skapade i förra förberedelsevarvet).

Det tredje varvet av förberedelser spelas med samma regler som det andra. Huruvida du vill förstärka ditt grepp om en och samma bricka eller ta (en blygsam, men ändock) kontroll över fler brickor är ditt val.

Förberedelsernas sista steg är en möjlighet att (frivilligt) byta brickan du har på handen mot en annan ledig någonstans i rutnätet.

Sådär, nu är vi igång. Startspelaren tittar på sin handhållna bricka och gör som steg ett, ett val:

Antingen så bortser man från brickan (och då bygger man en ziggurat (ett tempel)) ELLER så gör man ingen, en eller båda handlingarna som brickan erbjuder.

En ziggurat kräver 5 egna kuber på en civilisationsbricka, dessa tas bort, en zigguratbricka placeras i dess ställe, en kub återställs för att markera ägarskapet. Civilisationsbrickan med ett tempel och en ägarpjäs blir därmed opåverkade av spelarnas handlingar för resten av spelet.

Väljer man att använda brickan så sker följande: Gör du ingen av de avbildade handlingarna (färgerna/symbolerna) får man placera 2 pjäser på brickor man redan kontrollerar (båda på samma eller utspridda). Gör man bara en av handlingarna får man placera 1 pjäs på en redan kontrollerad bricka.

Sist i sin spelomgång skall den handhållna brickan alltså bytas mot en ny, en ledig med två helt andra symboler, någonstans i rutnätet. Och går inte det är spelet alltså genast slut.

Nåväl, de där handlingarna då?

Grön symbol: Ta bort 1 kub från varje bricka man kontrollerar som endast vidrör en ”grön” egenkontrollerad bricka i hörnen (dvs. inte rakt höger, vänster, upp, ned). Lägg sedan 1-2 kuber på varje grön bricka du kontrollerar.

Lila: Placera på varje lila bricka du äger 1 extra kub för varje sida på brickan som är intill (höger, vänster, upp, ned) en bricka kontrollerad av någon annan (inkl. kanten av spelbrädet).

Gul: För varje kontrollerad bricka (av någon spelare) runt en gul bricka som du kontrollerar, addera en extra kub i matchande färg. Här kan alltså motspelare tjäna något också. Kanske.

Blå: Flytta runt alla dina pjäser (kuber) i spel precis som du vill. Flytta bort dem från ett hotande krig, samla fem för ett tempel osv...

Rött: Röd bricka på handen betyder krig. Välj valfri bricka du kontrollerar. Låt dess pjäser anfalla en angränsande bricka (höger, vänster, upp, ned), fri eller kontrollerad av en annan spelare.

Ta bort samtliga pjäser på den anfallna brickan. Ta bort lika många från den bricka som attacken kommer ifrån, om du inte anfaller från en röd bricka då du tar bort en pjäs färre. Å andra sidan, är det olika illustrationer på de båda brickorna i krig får anfallaren ta bort en pjäs extra. Avsluta krigsfasen med att anfallaren flyttar över minst 1 pjäs till förlorarens bricka. Finns det inte någon pjäs att flytta över får kriget inte ens inledas.

När allt är slut skall poängen summeras. Lyft bort samtliga brickor du kontrollerar och försök sätta dem samman i serier med olika bilder/färger. Glöm inte bort den du har kvar i handen, den räknas också. Det blir ett enstaka poäng för en ensam bricka man kontrollerar, 3 för en serie om 2 olika brickor. Mer poäng ändå förstås om du kan bygga ihop en serie med 3-4-5 olika civilisationsbrickor. Ja, du kan till och med få ihop en serie om 6 olika brickor, varje ziggurat räknas som en extra bonus i någon serie.

Ja, jösses vad det flyttas kuber i staden Ur. Eller rättare sagt, vad det kämpas om att utnyttja handel (lila färg), politik (blå), jordbruk (grön), kultur (gul) och krig (röd) till sin egen fördel. Nja, temat kan vi väl lämna därhän, det här är ett rätt abstrakt strategispel där spelplan och möjligheter förändras i precis varje spelares tur.

Kaotiskt kanske, eller i alla fall väldigt mycket att ta in och överväga. Snabbtänkta individer kan få vänta en stund på de långsamtänkande, de försiktiga. Med lite otur kan man märka att man helt plötsligt inte kan byta sin bricka och att allt är över, att spelaren före i tur lagt rabarber på den sista lediga brickan. Hm. Men kanske icke ändå! Det är ju faktiskt endast allra sist i ens tur som brickan skall bytas, dessförinnan skall man ju göra sitt drag. Visst borde det väl gå att flytta om några pjäser så att där blir lediga brickor? Ja, tre av fem olika drag borde absolut kunna möjliggöra det. Nu gäller det ju bara att ha rätt bricka på handen...

Spelet Ur är inte för alla. Spelet kräver absolut deltagare som vill vinna taktiskt och strategiskt, som vill klura fram det bästa draget i varje situation. Så synd att jag sällan får tre sådana kamrater till bordet för det här var (trots obefintligt tema) ett spel jag faktiskt blev positivt överraskad av. Jag sätter gärna en stark betygstrea på detta.