Upp till bevis! (Användbart Litet Företag)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 lag, minst 2 personer i varje lag
Ålder: Från ca 9 år
Speltid: 30-40 minuter
Innehåll: Spelplan, 4 kortlekar, block, timglas (30 sek), 4 spelpjäser
Typ av spel: Tur 4/10, Kunskap 5/10, Skrattfaktor 9/10, Engagemang/fantasi 10/10
Konstruktörer: Joel Sevelin, Marie Jörnhagen

För det här spelet samlas 4+ personer i två eller flera lag för att tävla i utförandet av fyra olika uppgifter. Inför varje uppgift skall det aktiva laget bestämma exakt hur många rätta svar/avklarade moment som de anser sig kunna lyckas med inom respektive område.

Det handlar om 1-7 godkända svar per uppgift eller tävlingsomgång och lyckas laget blir det lika många poäng och steg framåt på spelplanen som satsningen. Laget som först samlat 41 poäng och därmed nått målrutan vinner! Skulle en tävlingsuppgift inte lyckas fullständigt, dvs. det utlovade resultatet nåddes inte, blir det istället 2 minuspoäng. Säger man å andra sidan 3 men klarar 5 blir det endast 3 poäng.

Upp till bevis! är en smula stressigt då 3 av 4 uppgifter dessutom måste lösas på tid. Endast 30 sekunder står till buds, så ett tips är kanske att inte gapa över för mycket. Lagom är som alltid bäst.

Gul uppgift handlar om att Tala baklänges. En lagkamrat läser för de övriga upp 7 ord som skrivits baklänges. Lagkamraterna får alltså bara höra dem och måste snabbt säga orden rätt.

Blå uppgift heter Gemensamma nämnaren. På ett kort finns 14 ord varav 7 stycken hänger ihop på något sätt. Det gäller för laget att titta på alla orden och finna den gemensamma nämnaren för dessa sju ord, sedan skall det utlovade antalet ord hittas! Längst ned på kortet står den gemensamma nämnaren för orden på kortets baksida (frågor o svar på båda sidor således). Det förvirrar såklart lite när det på en kortsida finns 14 ord och somliga kanske passar lite bra eller möjligen inte alls till den gemensamma nämnaren som anges (och denna alltså gäller kortets andra sida).

Grön uppgift heter Ord-pyttipanna. Ett spelkort har 8-12 bokstäver (LNPGOKSA, ÅVAEBIKRKIF etc.). Laget skall ta dessa bokstäver och bilda ett så långt ord som möjligt. Det skall visst finnas ett ord med sju bokstäver gömt i varje ord-pyttipanna men olyckligtvis anges inte detta. Ej heller listas några andra exempel på möjliga ord som går att få fram.

Röd uppgift blir Kropp mot kropp och kräver två lagmedlemmar som samarbetar och accepterar att röra vid varandra. Här skall nämligen det tävlande paret få olika kroppsdelar att nudda varandra. Upp till 7 olika positioner får man utföra, men det här momentet går inte på tid, så naturligtvis är det svårt att misslyckas med något annat än full poängpott! Jag menar, hur svårt är det att hålla Knoge mot Haka, Tumme mot Knäveck, Armbåge mot Rumpa osv. Det mest intima kan väl kanske vara Kind mot Kind, Panna mot Panna, Öra mot Öra eller något annat som rör hals eller huvud... Något kort finns även för Axel mot Bröst.

Ja, respektive uppgift har förstås sina motsvarande färgkodade fält på spelplanen. Ytterligare några rutor kan låta laget fritt välja sin uppgift att tävla i, och/eller Utmana ett annat lag, eller Chansa, dvs. försöka med att klara 4 eller 5 rätta svar för att vinna 7 poäng/steg.

Den färgsprakande spelplanen är tydlig, har några rätt knasiga illustrationer och en ruta regeltext rörande utmaningar.

Upp till bevis! är ett helt okej sällskapsspel där några bitar kunde ha varit än bättre. Gymnastikmomentet sticker ut genom att inte kräva tidspress eller involvera fler än två i laget. Där kan det förstås också kännas lite lustigt eller olustigt att peta på nån annans näsa, lägga örat mot bröstet, höger hand runt någons nacke, hand mot skinka (hm, det stod rumpa på annat kort) etc.

Att dechiffrera och vända på upplästa baklängesord är kanske den allra svåraste uppgiften, men upplägget för Gemensamma nämnaren är inte helt bra heller. Laget får alltså titta på ett kort med 14 ord för att memorera dem och finna det som förenar sju av dem. Sedan är tanken den att någon annan utanför laget efter ca halva tiden (bara 15 sekunder) skall ta bort kortet och läsa upp nämnaren om laget inte funnit den. Sedan skall resterande tid gå till att spelarna rabblar upp de (upp till) 7 orden som matchar... 15 sekunder för att memorera 14 ord är inte mycket. Fast hittar man nämnaren snabbt och laget samtidigt satsat på att endast finna ett enda ord eller två, behöver man kanske inte komma ihåg så mycket.

Även ord-pyttipannan kunde ju ha varit lite tydligare där man i alla fall kunde ha fått det där gömda 7-bokstavsordet angivet. Men visst, allt sammantaget ett okej spel, inte nödvändigtvis varken riktigt bra eller dåligt. För ett sånt här spel gäller verkligen att det är själva spelsällskapet som gör spelet. Det här kan alltså lätt bli flipp eller flopp beroende på tävlingsandan, lagsammansättningen, hörselminnet, kvicktänktheten, läsförmågan och ordkunskapen hos de deltagande.