Undercover in Europa (Lautapelit.fi)


Fakta:
Antal spelare: 3-6 deltagare
Ålder: 10-99 år
Speltid: 30-45 min
Innehåll: Kartbräde, 47 nationskort, 73 frågekort, 36 vadslagningsmarkörer, regler
Konstruktör: Claude Weber

Blanda alla nationskorten och vänd upp 16 av dem på bordet. En spelare väljer nu tyst för sig själv ett av de tillgängliga länderna att gömma sig i. Övriga spelare turas om att ställa frågor till den som gömt sig i syfte att avslöja i vilket land denne nu finns.

Efter varje fråga har alla spelare möjlighet att lägga ut en vadslagningsmarkör på ett av landskorten. Brickan läggs såklart på det land man tror att spelaren ifråga gömmer sig i. Är man någorlunda säker på sitt svar kan man lägga en ny bricka på samma land efter varje efterföljande fråga, är man osäker kan man såklart sprida sina gissningar. Varje spelare har tillgång till 5 stycken enpoängs-brickor samt en värd 2p.

En spelomgång fortgår till dess att frågeställarna tillsammans ställt 12 frågor utan att ha listat ut rätt land, (då avslöjas svaret), eller till dess att det ligger totalt 6 poängbrickor (från en eller flera spelare) på det land som faktiskt är det där spelaren gömmer sig. Då får naturligtvis alla poäng motsvarande sina rätt placerade poängmarkörer.

Ja, det var det hela. Ställ en massa frågor och lista ut vilket land av de 16 möjliga som avses. Frågorna är givna på förhand och dras en i taget från en blandad kortlek. Somliga frågor rör den gömde själv; har spelaren varit i aktuellt land? Flugit över det? Känner han/hon till någon känd maträtt, dryck, skådespelare eller musiker från landet? Kan man nationalsången? Äger man ett föremål tillverkat i detta land? Har den gömde någonsin fått post från detta land? Surfat på hemsidor från detta land? Osv. Ibland kommer det frågor där man kan sätta in valfri annan deltagares namn; t.ex. Kan X säga 20 ord på landets språk? Kan Y nämna fem av landets städer?

Ja, där blir det kanske till att gissa, vem vet säkert vad alla andra kan om landet jag gömmer mig i? Frågorna skall såklart i mesta möjliga grad bara besvaras med Ja eller Nej, men ibland smyger det sig in ett kanske, möjligen…

Ju mer alla spelare vet om varandras kunskaper och resvanor ju enklare kan spelet förstås bli. Det går också att spela med färre än 16 uppvända nationskort för ett enklare/kortare parti. Självklart är det dock ganska sällan någon känner till så värst många nationalsånger eller lokala artister eller skådisar från de mindre länderna i Europa så många frågor kan komma att behövas.

Detta är ett mycket lättsamt sällskapsspel om Europas länder och deltagarnas olika kunskaper om, aktiviteter i och intressen för länderna ifråga. Det är helt okej kvalitet på spelkort och det lilla kartbrädet, vadslagningsbrickorna är av trä och allt är förpackat i en behändigt liten ask, men spelets titel, vad tusan, Undercover in Europa? Är svengelskan ett medvetet skämt eller vet inte folk att världsdelen heter Europe på engelska? Nåväl, trots detta betyget tre, dock kanske lite åt det svagare hållet…