Tzaar (Gipf Project)


Fakta:
Antal spelare: 2
Ålder: 8-99 år
Speltid: 15 min
Innehåll: Spelbräde, 30 vita pjäser, 30 svarta pjäser, regelhäfte
Konstruktör: Kris Burm

Preparera spelplanen med de 60 plastbrickorna. Lägg en rund bricka (i svart eller vitt) i varje skärningspunkt på brädet, därefter kan spelet börja. Ni tar raskt bort en eller flera brickor i motståndarens färg i varje drag. Tzaar har enkla regler och kan spelas ganska snabbt men erbjuder ändå en rejäl utmaning. Festligt annorlunda blir utlåtandet och betyget en stark, stark trea.

Varje spelare förfogar över 30 pjäser i sin färg. 15 av dessa är enfärgade (svarta eller vita) och benämns Totts. Sedan har man också (i sin färg) 9 stycken Tzarras och 6 Tzaar-brickor. Alla brickorna är precis lika mycket värda men somliga brickor är således lite mer sällsynta än andra. Alla sorters brickor kan slå bort vilken annan som helst från brädet oavsett namn.

Nu ligger alltså vita och svarta brickor slumpvis utspridda på spelbrädet, i de många linjernas skärningspunkter. Varje spelares tur består av två drag; det första du alltid måste göra är att med en av dina egna pjäser slå bort en motståndarpjäs. Du väljer en bricka i egen färg och låter den helt enkelt färdas längs en valfri linje från sin plats till närmsta skärningspunkt där en motståndarbricka ligger.

Motståndarens bricka utgår ur spelet, din egen bricka hamnar på motståndarens plats. (För spelets allra första drag för startspelaren är detta det enda drag som får göras, annars gör man framöver även sitt andra drag.)

Drag två kan bestå av endera av 3 saker. Du kan göra om proceduren i drag ett för att helt enkelt slå bort en till motståndarpjäs från brädet. Du kan använda din just flyttade pjäs igen för en ny förflyttning eller välja en ny bricka på annan plats. Vill du inte slå bort en till motståndarpjäs kan du avstå ditt drag, dvs. passa, och ge turen till motståndaren. Eller så kan du bygga på höjden i syfte att göra dina pjäser både starkare och svårare att slå ut!

Det går helt enkelt till så att du tar en valfri egen pjäs och återigen färdas längs en linje. Den här gången till första brickan i din egen färg i en ny skärningspunkt. Där lyfter du upp din flyttade bricka och placerar den ovanpå den du just kommit till. Nu bildas där en liten stapel med två brickor på varandra. Hela den nya stapeln flyttas, slår och slås precis på samma sätt som ensamma brickor enligt ovan men den kan nu bara slås ut av en motståndarstapel med samma (eller högre) höjd. På så sätt kan du försöka flytta upp dina ganska sällsynta Tzaarbrickor till toppen på en stapel för att skydda dem från att slås ut.

Ett sätt att vinna spelet är att se till att motståndaren förlorar alla sina brickor av en viss sort. Så fort man blivit av med alla sina Tzaars, Tzarras eller Totts-brickor har man förlorat. Du kan också vinna på att placera dig så att motståndaren, som sitt första drag, inte har möjlighet att följa en linje för att slå bort en av dina pjäser. Det absolut tvingande första draget är ju att alltid slå bort en motståndarbricka.

Till ovanstående kommer såklart regler om att du aldrig får hoppa över någon pjäs när du flyttar längs spelplanens linjer, varken en motståndare eller en egen bricka. När du bygger staplar får du bygga på höjden med vilka sorters brickor som helst, en stapel behöver inte bestå av endast en enhetlig bricktyp, men alla brickor du täcker över räknas så klart inte när det handlar om att vilka brickor som finns kvar i spel. Det är bara den översta brickan som räknas så bygg inte över de brickor du har få kvar av, då kan du vara illa ute.

Tzaar är riktigt festligt. Satte jag bara en stark trea i betyg? Ah, det var kanske snåltů