Tycoon (Jumbo)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 10+ år
Speltid: ca 75 minuter (enligt reglerna, 90 min angivet på asken)
Innehåll: Spelplan, 4 uppsättningar med flygplan+18 hotell+5 fabriker, 54 flygbiljetter, 24 lånehandlingar, 100 sedlar, regler
Konstruktörer: Wolfgang Kramer & Horst-Rainer Rösner

Samla mest pengar och vinn spelet! Då är du den allra främste affärsmannen eller -kvinnan!

I din tur skall du göra endera av tre saker; låna pengar av banken eller låta bygga ett hotell eller en fabrik i någon av 9 storstäder.

Pengarna lånar du på din hemort, så flyg hem om du inte redan är där! Ta ett litet eller ett stort lån, valet är ditt, men naturligtvis skall lånet återbetalas, och det med ränta. Du kan senare få anstånd med återbetalningen en gång men då stiger såklart beloppet som du skall lämna ifrån dig. Så snart du tagit ditt lån är draget slut.

Ett parti Tycoon fortgår över tre omgångar som spelas på likartat sätt. Det blir ett första bokslut med utdelning av pengar och lösen av lån när någon spelare placerat sina 6 hotell på spelbrädet. Andra och tredje bokslutet kommer naturligtvis på motsvarande sätt när nya set om 6 (+6) hotell byggts upp! Efter det tredje bokslutet är spelet slut!

Ja, pengarna lånar du på banken därhemma, fabriker och hotell uppför du i världens metropoler, New York, Cairo, Sydney, Hong Kong, Rio De Janeiro etc. För att komma ut i världen behöver du en flygbiljett, för att sedan komma vidare behöver du flera. (Hem för att låna pengar får du alltid resa gratis!)

Så köp reguljär- eller charterbiljetter. Charter är billigare men anger två städer mellan vilka du måste färdas, reguljärbiljetterna som kostar mer ger dig en resa till angiven stad, alternativt en möjlighet att hoppa 1-2-3 steg från där du står till en angränsande storstad i ett rutnät av 3 x 3 städer. Några biljetter av varje typ ligger alltid uppvända på bordet till försäljning, men det är såklart inte säkert att de passar dig bra. De kan vara för dyra, ange fel rutter eller erbjuda för få stegs förflyttning.

Kommer du inte vidare till en ny stad har du två val! Stanna kvar där du står och bygg ett nytt hotell eller en ny fabrik på samma ort, eller res hem för att låna pengar!

Biljettköp är som sagt bara tillåtna i de spelomgångar du låter uppföra ett hotell eller en fabrik och du gör bara en sak, bygger en enda byggnad när det är din tur. Platser för fabriker är begränsade till 2 per stad, så först till kvarn. Det är billigare att bygga den första fabriken än den andra.

Det är också billigare att vara först i att anlända till en viss stad. Det finns vid en given tidpunkt bara plats för två spelare samtidigt i New York, Tokyo, Monaco osv. och den som anländer sist får betala ett högre pris för sitt bygge. Det är dessutom olika entré/hotellbyggnadspriser i städerna runtom i världen, men de står tydligt angivna på brädet.

Varje stad har sedan plats för 12 hotell. Generellt gäller såklart att du får en bättre belöning ju fler städer du finns representerad i och dessutom förstås bättre ersättning om du dominerar i respektive stad. (Sedan är som sagt olika städer olika värdefulla!)

När det byggts ett visst antal hotell i en stad (6-7 stycken) tvingas det första bygget bort pga. renoveringsbehov. När ytterligare hotell på samma ställe uppförts försvinner sedan det näst först byggda hotellet. Aj då, surt för de ägarna! Men de kan faktiskt få återkomma senare och resa upp dem billigt igen!

Med fler och fler byggda hotell i en stad stiger ersättningen/belöningen man får tillbaka för dem vid ett bokslut och mest poäng ges till den med flest hotell som sagt. Men var försiktig, vid en viss tidpunkt är marknaden mättad och fler hotell i staden sänker istället beloppet man får tillbaka.

Kanske kan du rentav tjäna på att bygga billigt någonstans för att sänka summan som någon annan dominerande spelare skall få tillbaka? Tappet för en förstaplats är kanske större än vad du förlorar på en andraplats? Ja, studera noga poängskalorna för första-, respektive en andraplats vad gäller hotellbyggen i respektive stad. Tänk också kring poängen för dina fabriker och staden med allra flest hotell skall dessutom räknas extra generöst.

Tycoon spelas som du märker helt utan tärningar och du är hela tiden tvingad att betala för att bygga hotell/fabriker (och ev. flygbiljetter) eller skuldsätta dig för att komma vidare. En klurig balansgång.

Visst spelar slumpen roll, uppvända flygbiljetter och deras destinationer och kostnader styr ju i någon mån dina möjligheter, men Tycoon är ett överraskande taktiskt spel. Du måste vara uppmärksam på kostnader och ersättningar såsom de anges på spelplanen och planera ditt resande och ditt byggande därefter. Bara då kan du vara den mest framgångsrika affärspersonen!

Ett bedrägligt simpelt spel, lite annorlunda med ett låna-pengarmoment som utgör den tredjedel av dina möjliga saker att göra spelet igenom, spännande och helt klart att föredra framför kanske evighetslånga partier av klassiska familjespel som Monopol eller Finans. (Om man nu vill ha ett mer strategiskt/mindre turbaserat spel vill säga.) Stark trea i betyg och bra som det är men det hade gärna fått finnas något mer moment att ta ställning till och försöka bemästra.