Toscana (Piatnik)


Fakta:
Antal spelare: 2 deltagare
Ålder: Från 8 år
Innehåll: Spelplan, 32 rektangulära pappbrickor, 30 runda plastbrickor, två veto-pjäser samt regler
Konstruktör: Niek Neuwahl

I Toscana handlar det om att bygga tak och gator på en kvadratisk spelplan med måtten 17 x 17 rutor. En spelare försöker bygga så stora rödaktiga takytor som möjligt, den andra spelaren vill såklart att ytan för gråvita gator dominerar. Den som får sin respektive spelfärg att hänga ihop på flest utlagda brickor vinner spelet. Det är nämligen så att alla spelbrickor avbildar såväl gator som tak.

Spelbrickorna är rektangulära till formen och täcker var och en 8 rutor på spelbrädet (4 x 2 stycken). Alla har de sex sammanhängande rutor i en färg och två rutor i motståndarens. På somliga brickor kan minoritetsfärgens rutor vara åtskilda från varandra. Varje spelare förfogar över 16 brickor och de är faktiskt olika allihop om man ser till illustrationen, ja placeringen av röda och vita fält. Deltagarna har dock båda tillgång till samma typ av brickor, de är såklart bara färgmässigt spegelvända mot varandra.

Man blandar sin bunt med brickor och bildar en stapel med bildsidan upp. Därmed är spelet klart att påbörjas. Nu skall spelarna växelvis spela ut sina brickor en i taget och placera dem på spelplanen. Den först utlagda brickan måste täcka spelbrädets centrum, därefter gäller att varje efterföljande bricka skall placeras någonstans så att ett färgfält (minst en ruta) på brickan hamnar intill minst en ruta av motsvarande färg. Att färgmatchat nudda varandra bara hörn mot hörn räknas inte som en godkänd placering men du får om du vill lägga brickor med såväl lång- som kortsidorna mot varandra, täcka skarvar symmetriskt eller inte så länge inga brickor (helt eller delvis) läggs ovanpå varandra eller hamnar utanför spelplanens kantlinjer. Det kan således vara fullt möjligt att spelytan snabbt fylls av flera hålrum för små för att rymma utlagda spelbrickor.

Spelet avslutas såklart så snart det inte finns några fler placeringsmöjligheter för brickorna och då kontrolleras hur många utlagda brickor som hänger ihop i respektive spelares färg. Det kommer alltid att finnas flera olika ytor i varje färg men man räknar bara den allra största/längsta som sitter ihop och då ges des 1 poäng/bricka.

En gång under partiet får respektive spelare utropa sitt veto och stoppa den andre deltagaren från att lägga ut sin just då översta spelbricka. Den brickan hamnar underst i högen och spelaren i tur måste istället lägga ut den bricka som legat under den just stoppade.

Tja, det var Toscana det, ett hyggligt enkelt, lite smågulligt brickläggningsspel för två. Det påminner en del om det mästerliga strategispelet Blokus såtillvida att det är olikformade bitar som skall ut på en begränsad yta men här läggas kant mot kant, inte hörn mot hörn. Och så får förstås motspelaren kanske lite hjälp med varje drag eller tar lite extra yta i alla fall….. Det är dock rejäl klasskillnad spelen emellan om man bedömer hela spelupplevelsen. Även om spelarna har likadana brickor från start blandas dessa i Toscana och du kan såklart inte räkna med att alltid ha rätt bricka framme vid rätt tidpunkt. Här är det alltså fråga om både tur och taktik….