Torres (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4
Ålder: 12+ år
Speltid: 60 min
Innehåll: 1 spelplan, 92 tornblock, 24 riddare, 4 poängmarkörer, 1 kung, 40 actionkort, 4 summeringskort, 3 faser-kort, 8 masterkort (att nyttja med avancerade regler)
Konstruktörer: Wolfgang Kramer & Michael Kiesling

Torres betyder torn på spanska och här handlar det mesta om att bygga just sådana, torn alltså. Bygg dem så höga som möjligt, men det finns minst en hake. Tornen får aldrig bli högre (innehålla fler tornblock staplade ovanpå varandra) än vad det finns tornblock på bredden i botten (dvs. antal tornblock bredvid varandra på lägsta nivån). Du måste alltså både försöka bygga uppåt och samtidigt se till tornet täcker en så stor yta som möjligt på spelplanen. Utöver detta skall du försöka flytta dina spelpjäser upp till toppen av tornen, både i dina egna och i motspelarnas!

Dina poäng för en spelpjäs blir höjden den står på multiplicerat med antalet brickor i tornets bottennivå. Står din pjäs/riddare på det fjärde tornblocket i ett torn som breder ut sig över 8 av spelplanens rutor får du 4 x 8 = 32 poäng. Du får dock bara poäng för din högst belägna pjäs i varje torn så när du fått upp en till toppen i ditt eget torn försöker du såklart flytta upp dina kvarvarande riddare i motståndartornen. Det är inte alltid så lätt som det låter och det kostarů..

I varje drag förfogar du över 5 poäng att spendera på olika aktiviteter. För två poäng kan du få ställa ut en pjäs/riddare på spelplanen. Väl där kan du för varje poäng du spenderar flyta en pjäs ett steg åt sidan eller en nivå uppåt, självklart förutsatt att det finns ledigt utrymme. Det får bara stå en pjäs på varje ruta/tornblock.

För en poäng får du placera ut ett extra tornblock för att bygga ett nytt torn eller bredda eller höja ett befintligt. Du kan också spendera ett poäng på att avancera ett steg framåt på poänglinjen som löper runt själva byggområdet på spelplanen. (Den som samlat flest poäng vinner spelet efter ett antal omgångar). Eller varför inte dra ett kort?

Varje spelare förfogar över 10 identiska spelkort i en egen draghög bredvid sig. Varje kort kan nyttjas endast en gång vardera och kan erbjuda t.ex. ett eller flera extrapoäng att göra aktiviteter för i en kommande runda, du får ställa ut ett extrablock, extrapjäser, flytta diagonalt, hoppa över pjäser, placera block på annars otillåtna ställen osvů..Ja, här erbjuds spännande strategiska möjligheter för upp till fyra spelare. Torres är annorlunda, prisbelönt, snyggt och klurigt. Ett riktigt bra spel med andra ord!