Tongiaki (Überplay)


Fakta:
Antal spelare: 2-6 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 45 min
Innehåll: 16 ö-brickor, 16 vatten-brickor, 90 båtar i 6 olika färger, regler
Konstruktör: Thomas Rauscher

Lägg brickan som representerar ön Tonga mitt på spelbordet och placera ut två av dina femton små båtar på Tongas stränder. Tonga erbjuder en strand längs med varje sida av brickan (6-sidig med vågformade kanter) och varje strand har plats för 3 båtar. Du har således i det fortsatta spelet möjlighet att ge dig iväg åt 6 olika håll.

Spelet går ut på att sjösätta så många som möjligt av sina 15 båtar i syfte att få dem alla att nå land på olika poänggivande öar.

Du inleder alltid ditt drag med att välja en ö där du själv har båtar och på denna ö genast placera ut lika många båtar till från ditt eget lager. Du får dock bara ställa ut en ny båt per strand och självklart bara på lediga platser. Om det när du gjort detta moment inte finns någon strand på denna bricka som har båtar på samtliga platser är ditt drag över.

Finns här en eller flera stränder med alla båtplatserna upptagna (oavsett båtägare) fortsätter dock ditt drag och alla dessa skepp ger sig iväg ut till havs. Från den strand (ja, sida av brickan) där det nu är fullt med båtar skall spelplanen byggas ut. Du drar den översta brickan i högen, vänder upp den och placerar den med sin symbol in mot aktuell strand.

Det finns två olika sorters brickor du kan få upp, en ö-bricka eller en vatten-bricka. Totalt finns det i spelet 16 olika av varje sort. Är det en ny ö-bricka för spelaren över alla båtarna som skulle lämna föregående bricka till olika stränder på den nya. Aktuell spelare flyttar alla båtar, även motståndarnas, och bestämmer således dessas placering på den nya ön.

Det är fullt möjligt att det blir nya stränder som fylls direkt och i så fall ger sig dessa båtar ut till havs igen och en ny bricka skall vändas upp… osv.

Är det en vattenbricka som vänds upp avbildar den ett antal farleder över havet, dock bara en som utgår från stranden där båtarna nu skall ge sig iväg. Den kan vara omärkt eller försedd med siffran 2, 3 eller 4. Siffran anger det antal olika färger som båtarna som lämnar stranden och skall ut på havet tillsammans måste ha för att fortsatt resa skall vara möjlig.

Kommer t.ex. siffran 2 upp och det bara är dina egna båtar som är ute och reser tar dessa båtars färd slut här. De plockas bort från spelbrickorna och får återanvändas och ställas ut på nytt i kommande omgångar. Ibland kan det alltså vara bra att ha sällskap av andra spelares fartyg. På samma sätt kan det kanske vara elakt att ställa motståndarnas alla fartyg på samma ö, skicka dem till havs och möjligen tvinga en motspelare att ta tillbaka dem. Fast å andra sidan; kanske är nästa bricka som vänds upp inte en krävande farled utan en poängrik ö-bricka! Och så har du hjälpt motståndaren dit! Ajaj.

Om en farled saknar siffra eller antalet färger är tillräckligt för resa fortsätter färden. En ny bricka vänds upp igen… Ditt drag tar alltså slut när du rest till en ny ö men inga nya stränder fyllts med fartyg, eller du har vänt upp en vattenbricka och avslöjat en farled du inte får resa i.

Från alla ö-brickor kan du segla vidare åt nya håll men antalet båtplatser kan variera. En strand rymmer alltifrån 2 till 5 båtar så det kan bli kamp om de bästa plasterna. Fast å andra sidan är det inte lätt att på förhand veta vad som är en bra plats…

Står du ensam på en ö när du börjar ditt drag kan du istället för att utföra ovanstående moment välja att utropa dig till kung på ön och göra den till förbjudet område för alla andra spelare att beträda. Du placerar en enda båt liggande ned på ön för att visa att den är din, ev. andra egna båtar på ön tar du tillbaka och är garanterad öns angivna poäng i spelets slut.

Olyckligtvis är en ö bara värd 2-5 poäng men ibland kan det vara ett smart drag att ändå ta över en ö, då det säkerligen kan bromsa motståndarnas framfart. Alla fartyg som nu och framöver följer en farled mot, eller lämnar en strand intill, din ö tvingas vända åter.

När den sista vattenbrickan eller den allra sista ö-brickan vänds upp avslutas spelet och alla deltagare får poäng för sina båtar i spel. Varje ö skänker ett visst poäng till respektive båt som ligger längs dess stränder.

Färgglada Tongiaki är ett lättsamt spel som kräver en del tänkande men som till största delen bygger på tur med uppvända spelbrickor. Din kraftfulla dominans på en eller flera öar kan snabbt gå om intet om fel vattenbricka kommer upp och tvingar dig att ta tillbaka dina båtar.

Bara för att du just nu har många båtar på stränderna hos en ö värd många poäng betyder ju inte det att poängen är säkrade. En motståndare kan komma dit, tvinga iväg fartygen och placera dina båtar på mindre bra stränder. De kan också ockupera en ö och stoppa ditt fortsatta resande och därmed rejält begränsa dina möjligheter att upptäcka nya öar.

Ju fler båtar du har på en ö desto fler måste du kanske ställa dit när du startar ditt drag. Således kanske det är du själv som tvingar bort dina egna båtar från de mest värdefulla öarna! Ja, hur många båtar vill du ställa ut, och var?

Det är kul att bygga upp spelplanen allt eftersom partiet fortgår. Här finns goda möjligheter att spela elakt. Tongiaki är som bäst med 4 deltagare, inte för många, inte för få, det vill säga det erbjuds en lagom utmaning och måttlig trängsel med båtar på stränderna.