Tokstolle (Tactic)


Fakta:
Antal spelare: 4-8
Ålder: 15+ år
Speltid: 30+ min
Innehåll: Spelplan, 86 frågekort, 10 rollkort, 8 spelpjäser, 8 markörer, spelregler

Varje spelare får ett rollkort som läggs med baksidan uppåt framför var och en. Utse nu en person till att börja spelet som Frågeställare. Denne skall snart läsa en fråga från ett kort, övriga spelare är Förklarare och skall efter bästa förmåga ge ett svar på frågan. Låt nu Frågeställaren blunda, medan ni andra vänder samtliga rollkort. Alla (utom Frågeställaren) kommer nu att se vem av spelarna som blivit Huvudperson. Det kan bli Frågeställaren själv, annars är det förstås någon av dem som skall besvara frågan.

Frågeställaren läser en fråga: ”Tänk dig att huvudpersonen kunde förvandlas till en drink. Vad skulle det bli för en drink och varför?” Eller ”Hur tror du huvudpersonen skulle agera om han/hon utsattes för en vårdslös omkörning?” Eller ”Vilken TV-reklam påminner dig mest om huvudpersonen och varför?” Ja, sådana är frågorna. Nu är det upp till Förklararna att ge ett svar som passar in på just den av spelarna som denna rond fått kortet Huvudperson. Svaren skall vara kloka men inte självklara. Utmaningen varje rond är för den som läst frågan att med hjälp av alla svar som ges lista ut vem runt bordet som är omgångens Huvudperson. Så här gäller det att känna motspelarna lite lagom, eller säga vad man tror passar. Det är upplagt för diskussion, skratt och protester.

Efter en läst fråga blir nästa spelare Frågeställare, och processen görs om. Den som oftast prickar in vem som beskrivs får flest poäng och vinner. Poäng kan också ges för goda beskrivningar, eller minuspoäng till väl avslöjande svar. Ett partyspel som kan funka i rätt kompisgäng. Här finns ju hypotetiska frågor kring sexliv och kriminalitet som kan vara både skojiga eller uppfattas som stötande. På minuskontot hamnar det faktum att introduktionstexten på varje kort är rätt meningslös och att en del kort är varianter på samma tema. Sen är det rätt svårt att ge svar som inte avslöjar rätt person direkt, och följaktligen lite lurigt med poängutdelningen till Förklararna. (Vi körde till slut enbart med poäng till Frågeställaren som gissar rätt Huvudperson) Men det är nog främst nöjet av att hitta på och höra svaren/förklaringarna det handlar om så övrigt blir kanske av underordnad betydelse. Spelet är okej, men inte mer än så. Och varför heter spelet Tokstolle?