Tobago (Zoch zum Spielen/Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: 3 spelplansdelar samt lås, 4 hyddor, 3 palmträd, 3 statyer, 41 skattkort, 20 amuletter, 4 spelpjäser, 4 x 15 kompassbrickor, 68 platsmarkörer, 52 ledtrådskort, regelhäfte + infoark
Konstruktör: Bruce Allen

Ön Tobago sägs vara full av skatter. Vilken tur att du är där för att roffa åt dig! Otur dock att ingen vet var skatterna finns och att du inte är ensam på ön om att söka efter dem!

Ja, det här är ett skattsökningsspel och en kapplöpning om att komma först till möjliga värdeföremål. Möjligen kan man säga att det här till viss del är en uppfräschad variant på Algas gamla klassiska Sjörövarön, men det vore samtidigt att luras lite. Tobago är så mycket bättre och annorlunda till sitt spelupplägg, även om skattsökandet förstås finns kvar. Några sjörövare syns dock inte till så här går det inte att stjäla från varandra, däremot går det faktiskt att tillsammans söka en och samma skatt och därmed få dela på belöningen…

Den som samlat ihop skatter till högst värde när spelet är slut är såklart vinnaren!

Tobago spelas på en 3-delad spelyta där varje del är dubbelsidig. Det skall förvisso gå att koppla samman delarna på, och därmed skapa, hela 32 olika Tobago-öar men det känns lite överdrivet. Så värst betydelsefull är inte den variationsmöjligheten, skatterna kommer ändå aldrig att befinna sig på samma ställen i två olika partier, oavsett hur spelplanen sätts samman.

Tobago-ön kommer dock alltid att vara indelad i en massa 6-kantiga fält som avbildar sandstränder, berg, skogar, floder, sjöar etc. ja olika typer av terräng helt enkelt. De här områdena kan förstås bli olika stora och befinna sig på olika plats i förhållande till varandra om spelplanen byggs om…

Utöver olika terrängområden att orientera sig efter (och söka skatter i) placerar man ut ett antal hyddor, palmträd och statyer på (delvis) valfria platser på spelplanen. Dessa tjänar också som riktmärken när skatter skall lokaliseras och kan alltså byta platser från ett parti till ett annat och erbjuda variation.

När det så kommer till skatterna finns här fyra stycken att söka efter inledningsvis. Du kan sikta in dig på att samla ledtrådar till endast en enda skatt eller sprida dina efterforskningar till att omfatta alla just nu kända skatter (svart, grå, brun, vit). När en skatt funnits i en viss färg är det bara att påbörja sökandet efter en ny i samma färg (eller ge sig iväg efter en av de andra). Jag sa ju att det kryllade av gömda skatter på Tobago!

Men det gäller som sagt att samla ledtrådar till exakt var skatterna finns. Ön är stor. Det går ju inte att planlöst börja söka var som helst och spilla kraft och tid… Att bidra med dessa ledtrådar är det spelarna själva som gör. Vilken ledtråd till vilken skatt man vill bidra med väljer man själv.

Varje spelare har alltid 4 ledtrådskort på handen (6 stycken i ett 2-spelar-parti) och tanken är att varje spelare i sin tur skall spela ut ett ledtrådskort intill någon av de fyra aktuella skatterna man söker efter för stunden för att försöka begränsa sökområdet. Alla spelets deltagare kan således alltid se all känd information samtidigt.

Ledtrådskorten avbildar alla ett spelplansfält av en viss specifik terrängtyp (skog, berg, flod etc.) alternativt en hydda, ett palmträd eller en staty. Nu kan kortet ifråga ange att skatten finns gömd någonstans inom angiven terräng, exakt intill ett sådant område (dvs. i annan närliggande terräng) eller precis på ett fält som angränsar till rutan där spelarna placerat en hydda, ett palmträd eller en staty.

Kanske berättar ledtrådskortet exakt det motsatta, skatten finns t.ex. INTE inom angiven terräng eller INTE intill en skog, sjö, sandstrand eller INTE intill en staty, hydda eller ett palmträd. Korten kan också ange att skatten finns eller INTE finns inom synhåll (exakt 1-2 fält) från viss terräng/byggnad etc. Det kan också vara angivet om kortet avser eller INTE avser det allra största området av en viss typ av terräng (dvs. den allra största skogen, största berget, största stranden etc. Ja, det är således bara att räkna spelplansfält för respektive terräng. På Tobago finns alltid flera skogar, berg, stränder och vattendrag, exakt hur många och hur stora beror på hur ni pusslat ihop spelplanens olika delar…

Nåväl, varje utspelat kort skall alltså syfta till att eliminera rutor där skatten skulle kunna finnas. Varje kort måste innebära att minst ett spelplansfält kan räknas bort. Till en början är det såklart alldeles för många tänkbara platser som finns, men allt eftersom ni turas om att spela ut nya ledtrådskort reduceras såklart platserna. När det ”bara” finns ett knappt tjog möjliga platser kvar för respektive skatt kan man lägga ut små brickor på spelplanen för att ange relevanta platser. Dessa plockas sedan bort en i taget i takt med nya utspelade ledtrådar. Till slut skall det naturligtvis bara finnas en enda möjlig ruta kvar på Tobago där man kan finna den svarta, vita, bruna eller grå skatten, och då gäller det såklart att ge sig dit fort som bara den…

Det är självklart inte tillåtet att spela ut ledtrådskort som inte leder till en fortsatt minskning av möjliga spelfält, ej heller får man lägga kort som motsäger de redan utlagda. Men det är som sagt du själv i din tur som väljer exakt hur många rutor eller vilken typ av område som skall elimineras utifrån dina tillgängliga spelkort. Skall du bli den som berättar att skatten INTE kan finnas bland bergen, inte finns i skogen eller rentav meddelar att den faktiskt ligger vid foten av en av de tre statyerna?

Ja, det beror alltså på tillgängliga spelkort men måste också planeras utifrån var du befinner dig med ditt fordon på spelplanen. Du vill ju se till att du har bäst möjligheter att hinna till platsen för skatten.

Efter det att du har spelat ut ditt ledtrådskort och lagt det intill en av de aktuella skatterna får du flytta din fyrhjulsdrivna jeep upp till tre sträckor. En sträcka kan vara valfritt antal fält inom en viss terrängtyp eller ett steg från en sorts terräng till en annan t.ex. att gå från skog till en ruta med berg.

Du får också i din tur såklart gräva efter skatten om du nått den exakta platsen eller spela ut en amulett (en sorts bonusbricka för diverse extradrag) om du fått någon. Amuletter kan ligga på några få ställen på spelplanen vid strandkanten där en staty stirrar ut i fjärran…

Sådär ja, nu har vi nått den där ensamma rutan där vi vet att skatten finns, vi är först på plats och vill gräva och se vad vi kan hitta. Nu har vi kommit fram till ett annorlunda och ganska spännande, men samtidigt rätt slumpartat moment. Fördelning av funnet gods…

Från en blandad kortlek med 41 skattkort kommer nu ALLA spelare som bidragit med ledtrådar till att aktuell skatt avslöjats att få ta lika många skattkort som de spelat ut ledtrådskort. Spelaren som grävde upp skatten får ett extra. De här korten visar nu tillsammans hela omfattningen av den bruna, svarta, grå eller vita skatten men alla skattletarna ser förstås bara en liten del, oftast några få kort. Ingen visar sina kort för någon annan.

Därefter samlas alla korten in, ytterligare ett skattkort (osett) adderas till högen som blandas. Först nu skall de olika skatterna fördelas på alla ledtrådsgivare och skattens faktiska uppgrävare.

Vänd upp det översta kortet i den blandade lilla skattkorthögen och avslöja det för alla. Först i tur att erbjudas att tacka ja till kortet är såklart den som fann skatten, därefter kommer man att fråga alla de andra inblandade personerna (och kanske uppgrävaren igen) i den ordning man spelat ut ledtrådskorten fast omvänt. Den som spelat ut det sist lagda ledtrådskortet går först osv. så att den som därmed har lagt den allra första (och på ett sätt den minst begränsande) ledtråden går sist. (Man har naturligtvis under spelets gång markerat vem som lagt ut vilken ledtråd med små färgade brickor så att det tydligt framgår vem som bidragit med vad och i vilken ordning!)

Man tar emot uppvänt skattkort eller avböjer i tur och ordning. När någon tagit ett skattkort tas (i rätt ordning) spelarens ledtrådskort och markör bort och därmed har denne fått något litet av skatten som tack för sin insats. Ett nytt skattkort vänds upp och man frågar återigen spelarna en i taget, återigen ”nerifrån och upp”, skattgrävaren först och sedan alla ledtrådsgivare enligt ovan. På detta sätt går man igenom hela högen med blandade skattkort.

Här infinner sig nu ett slumpmoment, lite extra spänning och en osäkerhetsfaktor. Du har ju innan utdelningen sett ett eller flera skattkort och vet lite av vad som skatten består i, dina motspelare känner till andra bitar.

Skattkorten är alla värda 2-6 guldmynt styck och du vill såklart åt de mest värdefulla. (Mest pengar vinner ju spelet). Så du kanske passar när turen kommer till dig och ett kort med bara 2 mynt erbjuds… Du vet ju att där skall finnas ett med värde 6!

Ah, här kan nu även finnas kort som anger att skatten är förbannad. Vänder man upp ett sådant går resten av skatten förlorad, ingen får något mer och den som drog på sig förbannelsen måste dessutom böta en amulett eller (om sådan saknas) sitt allra mest värdefulla skattkort! Ja, känner man till att det göms en förbannelse någonstans i högen med skattkort som skall fördelas tar man kanske det lilla som erbjuds, fort medan man kan…

Ett parti Tobago är slut när samtliga skattkort fördelats, utdelade för de fyra initiala skatterna eller fler… Som sagt, beroende på spelplanens utformning och utspelade ledtrådskort kan det krävas olika många ledtrådar innan den unika rutan för en skatt är identifierad! Så länge det finns skattkort kvar att dela ut finns det alltså skatter kvar att söka efter…

Mer än något annat är Tobago ett riktigt snyggt spel, men när det kommer till spelupplevelse är det frågan om huruvida betyget räcker till mer än 3,5 stjärnor av 5 möjliga. Spela ut ett av fyra möjliga kort och flytta din spelpjäs någonstans, det är det hela i stora drag. Sen är det som sagt en hel del tur om du kommer åt de mest värdefulla skattkorten när det är dags att dela upp värdesakerna… Men visst är det hyggligt underhållande, jodå. Tobago är ett spel med ganska enkelt upplägg, ett spel som kan funka bra för hela familjen. Hm, skall mitt betyg 3,5 avrundas uppåt eller nedåt?