Times (Fun Connection)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: Spelplan, 126 kort med mer än 750 historiefrågor, 30 Times-kort, 9 Times-markörer, 5 speljäser, regler
Konstruktör: Uwe Rosenberg

Times är ett välfunnet namn på spelet men det handlar, trots omslagsbild och spelplansillustration, inte om klockslag utan om datum. Vilket år proklamerar Saudiarabien ett slut på slaveriet? Vilket år upptäcker portugisen Cabral Brasilien på sin väg till Indien? Vilket år drar Markisinnan av Queensbury upp reglerna för boxningen i England?

När sålde Danmark Jungfruöarna till USA för 25 miljoner dollar? När inträffade kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl? När dog Fredrik den åttonde av Danmark på en bordell i Hamburg? När uppfann William Manby brandsläckaren?

Här kommer dessa och över 750 andra frågor att försöka placera rätt i tiden. Ni har från år 1000 till 1999 att välja på för varje enskild händelse, men det är dumt att gissa på sent 1990-tal eftersom spelet är från tidigt 90-tal… hehe.

Många av frågorna kan tyckas svåra att kunna besvara exakt rätt. Lyckligtvis behöver du inte alltid veta det exakta årtalet, ofta går det bra att presentera ett troligt intervall istället, ett intervall som omfattar alltifrån 500 år till endast några få år.

Spelet går ut på att så ofta som möjligt placera en tidsmarkör rätt på en tidslinje, en markör per spelare och fråga. Här finns en tidslinje som rör århundraden, 1000-1900, en som rör årtionden 00-90, och sist och slutligen en som rör enskilda år 0-9.

För varje kolumn finns tillgång till tre tidsmarkörer i olika längd. Den längsta markören täcker 5 fält/rader i aktuell kolumn (och kan alltså omfatta fem århundraden, fem decennium eller fem år i följd). De övriga markörerna omfattar 3 fält i följd, eller ett enda. Skall du använda den kortaste tidsmarkören bör du således vara hyggligt säker på din gissning eftersom du bara kan gissa på ett enda århundrade, ett enda årtionde eller ett enda år under t.ex. 70-talet… beroende på i vilken kolumn markören spelas ut.

I spelet Times finns således 9 unika tidsmarkörer, men hela 30 spelkort som motsvarar dessa markörer, 10 spelkort för respektive tidskolumn. För enfältsmarkörerna finns 4 identiska spelkort, för de större tre- resp. femfältsmarkörerna finns 3 spelkort vardera.

Dessa 30 kort blandas och 6 kort delas ut till varje spelare. Nu ser du på korten vilka gissningar du kan göra för de närmaste frågorna. T.ex. för en fråga täcka 3 århundraden med ett kort (och tillhörande tidsmarkör), för en annan fråga täcka 50 år, ett enda århundrade, åren 3-4-5 under ett visst decennium osv. Frågan är vilket kort du skall spela för vilken fråga. Ju mer säker du är på rätt svar ju kortare tidsmarkör behöver du ju spela ut, dvs. du spelar kanske ett 1-kort…

Ett litet bekymmer är förstås att tidsmarkörerna är begränsade till antalet samtidigt som det alltså finns fler matchande spelkort. Det är därmed fullt möjligt att flera spelare använder identiska kort för exakt samma fråga. Och då säger reglerna att de tar ut varandra så att de spelarna inte får gissa alls på frågan, även om de faktiskt kanske tänkt gissa på helt olika tidsperioder… Lite galet kan tyckas. Om jag faktiskt vet när en viss händelse ägde rum skall jag straffas med noll poäng bara för att någon annan också vet svaret och sitter med ett liknande kort på hand… Ja, det är tokigt.

Nåväl, spelet går inte i den ordning deltagarna sitter runt bordet, istället är det tidskolumnerna som skall betas av med århundraden först, decennium sedan och sist ett enskilt år. Först spelar således den som kan täcka flest århundraden med 5-markören, sedan 3-markören och 1-markören.

Därefter spelar personen som gissar på 5 årtionden, sedan 3 respektive ett enda årtionde. Sist och slutligen är det dags för den som kan begränsa ett decennium med 5 år, sedan 3 år och sist den som kan peka på ett enda årtal…

Ja, detta är den ordning i vilket spelarna presenterar sina svar/gissningar. Som du förstår så är det förstås sällan det är nio spelare som deltar, så självklart är det somliga kolumnintervall som inte används i varje spelomgång.

Man börjar alltså med att försöka lägga markörer vid rätt århundrade för att sedan kanske snäva ned tidsperioden till rätt decennium eller exakt år. Varje tidsmarkör som spelas måste kunna inkluderas av den föregående, annars måste spelaren tvivla på föregående spelares givna svar/spelade markör… Och tvivlar man gör man inget mer än att just tvivla, man placerar inte ut någon tidsmarkör motsvarande det kort man valt…

Så fort en spelare spelar ut ett kort och skall använda en tidsmarkör för en annan kolumn än föregående deltagare måste aktuell spelare ev. precisera föregående utlagda markör (och kanske mer än så i ytterligare en kolumn).

Ett exempel: säg att tre personer spelar Times. Spelare A går först eftersom denne spelat sitt 5-kort för århundraden. (Spelaren har ingen riktig aning om när händelsen på kortet ägde rum…) Spelare A chansar och lägger en tidsmarkör för perioden 1200-1700.

Spelare B har valt ett 3-kort för enskilda år (kanske för att spelaren är rätt säker på vilket exakt år det rör sig om eller inte hade bättre kort att tillgå). Hur som helst tror B att det intervallet som A valde för århundraden är det rätta. Innan spelare B nu får markera sina 3 enskilda år måste århundrade och årtionde bestämmas. B måste med 1-fältsmarkörerna nu ange ett konkret århundrade (ex 1300) och ett visst decennium (ex 50) innan spelaren tar sin 3-markör och visar sitt svar (år 4-5-6).

Spelare A har nu gissat på år 1200-1700 som svar på aktuell fråga. Spelare B har gissat på 1354-1356. Spelare C sitter såklart med ett 1-kort för kolumnen för enstaka år. C är dock helt säker på att B:s gissning är fel och gissar inte utan meddelar bara sitt tvivel över B:s svar.

Rätt svar kontrolleras. Alla som placerat en tidsmarkör korrekt eller med rätta tvivlat på föregående spelare blir av med sitt tidskort, övriga plockar upp dem för återanvändning. För somliga omfattar nu korthanden ett kort färre… Dags att läsa upp nästa fråga och gissa igen. I takt med att man gissar rätt och blir av med tidskort blir det visserligen möjligen allt svårare att pricka in kommande frågor, men samtidigt kommer man närmare slutet på en spelomgång och viktiga poäng.

En spelomgång är slut när en spelare endast har ett enda tidskort kvar på handen. Då ges den spelaren 3 poäng. Spelaren med flest tidskort kvar på handen får gå ett steg, övriga 2 steg vardera. Öh, vad? Gå steg, säger du? Jo, varje spelare har en pjäs som på en annan plats på spelplanen skall förflytta sig tio steg. Först att lyckas med det vinner spelet.

Times har ett intressant upplägg, men misslyckas med att leverera en fiffig och enkel spelupplevelse. Det är illa att de som vill gissa på samma tidsperiod samtidigt måste avstå från att besvara frågan alls. Det är surt att sitta med många 1-fältskort för en eller flera tidskolumner när de andra spelarna har kort som erbjuder bredare gissningar. Det gör det svårare att pricka rätt. Det är orättvist att en spelare kan få poäng för att identifiera ett rätt århundrade i en grupp om fem århundraden när andra spelare kanske måste specificera både rätt århundrade och årtionde innan ens lilla markör för 1-3 år poängbedöms…

Annat exempel: Spelare A spelar först och täcker 3 decennium (30-60) och måste lägga en markör för ett visst århundrade, eftersom detta inte är angivet. A väljer 1400. Spelare B tvivlar, C likaså. Rätt svar var 1667, spelare B och C blir av med sina kort, A måste ta tillbaka sitt. Ja, om en första gissning är tveksam är det lätt hänt att följande spelare inte vill placera ut tidsmarkörer utifrån sina spelade kort utan helt enkelt bara väljer att tveka.

Konceptet ”Gissa när?” är skojigt men på detta sätt fungerar det inget vidare. Reglerna är inte supertydliga, spelupplägget krångligt och mycket turbaserat. Och varför sitta och besvara minst 20 frågor rätt för att få flytta en annan pjäs 10 steg? Varje spelkort har tre frågor presenterade på fem olika språk på varje sida. Generöst kan tyckas, men det blir mest rörigt med mycket text i liten stil. Times spelar vi nog inte igen…