Timeline – Inventions (Asmodee)


Fakta:
Antal spelare: 2-8 personer
Ålder: 8+ år
Speltid: 15 min
Innehåll: 109 kort, regler
Konstruktör: Frédéric Henry

Detta är både ett helt eget spel och en expansion till någon annan Timeline-utgåva.

I Timeline skall du sätta olika händelser i tidsordning. Vart och ett av de 110 små korten (63 x 41 mm) visar en bild och en mycket kort text kring en specifik händelse, på baksidan finns samma bild och information men därtill också ett datum, det årtal som händelsen inträffade.

I tur och ordning spelar varje deltagare ut varsitt spelkort från dem man har framför sig. Man får naturligtvis inte titta på årtalet på baksidan. Reglerna föreslår 4-6 spelkort till varje spelare från start (beroende på antal spelare) men det går förstås att ta fler eller färre för en tuffare eller enklare utmaning. Fler kort ökar förstås även på speltiden.

Den som under ett visst spelvarv är ensam om att först göra sig av med samtliga sina kort vinner spelet. Tömmer två eller fler spelare sin korthand samma runda spelar dessa vidare med ett nytt draget kort i taget för att avgöra en slutgiltig vinnare.

Spelet går ut på att placera sina respektive korthändelser vid passande tidpunkter i en gemensam tidslinje bestående av först ett ensamt slumpvis uppvänt startkort, men allt eftersom spelet fortgår i en allt längre linje av kort. Samtliga ingående kort är förstås placerade korrekt i ordning från tidigast till senast i tiden.

I spelets början med bara ett startkort på bordet väljer den som inleder partiet ett av sina kort och placerar det helt enkelt före eller efter befintlig händelse i tiden. När kortet lagts ut vänds det så att alla ser det korrekta årtalet. Ligger kortet rätt placerat ligger det kvar på sin plats spelet igenom och någon är lyckligtvis ett kort fattigare. Skulle man placera sitt kort fel i tiden läggs kortet i en kasthög och spelaren drar ett nytt till sin hand.

Med allt fler kort i raden på bordet som alla förlänger tillsammans gäller det såklart att pricka rätt tidpunkt i förhållande till de befintliga händelserna som redan finns utlagda. Ditt valda kort att spela ut och som du vet eller tror inträffade ett visst årtal kan läggas först, sist eller någonstans mellan andra kort i raden. Ibland kan det skilja århundraden mellan två intilliggande kort, ibland endast något eller några få år. Ja, ibland är det lätt att placera ett kort, ibland riktigt svårt att lyckas.

Timeline-spelet kommer i en skitsnygg liten plåtask, 13 x 13 x 4 cm och just den här utgåvan har namnet Inventions. Spelkorten handlar om olika stora och små uppfinningar och dessa skall placeras korrekt i tiden. När kom dykardräkten, tryckkokaren, saxofonen, mjölkkartongen, cykeln, krutet, teckenspråket, det elektriska batteriet…?

Det går inte att klaga på kvaliteten på vare sig ask eller spelkort, reglerna är enkla och spelet mycket kul, däremot kunde man såklart ha önskat sig fler kort i lådan. Tar man bort plastinsatsen är asken inte ens halvfull. Att allt är på engelska sätter även en käpp i hjulet ibland då enstaka ord på korten är obekanta.