Ticket to Ride (Days of Wonder)


Fakta:
Antal spelare: 2-5
Ålder: 8+ år
Speltid: 30-60 min
Innehåll: Spelplan, 240 tågvagnar, 110 tågkort, 30 biljettkort (resrutter), 1 översiktskort, 1 bonuskort, 5 poängmarkörer, 1 regelhäfte
Konstruktör: Alan R. Moon

Den stora spelplanen är en karta över hela USA och delar av Kanada. Ett trettiotal städer binds samman med enkla eller dubbla tåglinjer av varierande längd och i olika färger. Till orter med t.ex. gula linjer måste du samla ett visst antal gula tågvagnskort. Vill du köra den gröna eller blå linjen till andra städer måste du förstås samla gröna resp. blåa kort. Ja, som du förstår måste alltså både antal kort på handen och dessas färg stämma överens med färgen på och längden av den tågsträcka du vill göra anspråk på. För det är vad det handlar om, att samla flest poäng genom att ta kontroll över olika tåglinjer på spelplanen. Ju längre sträcka du kontrollerar desto fler poäng får du och alla lediga reselinjer är fria att kämpa om. Först till kvarn gäller...

Utöver ovanstående börjar varje spelare med några resrutt-kort på handen. Dessa beskriver en specifik sträcka på spelplanen. Om du lyckas lägga beslag på denna får du de vanliga poängen för sträckans längd plus de bonuspoäng som kortet anger. Du kan alltså spela helt fritt och flexibelt, ta en linje här och där eller sikta på att ta kontroll över de linjer som visas på dina resrutt-kort eller göra en mix av båda. Vill du satsa på att få både ”vanliga” linjepoäng och bonuspoäng tar du förstås extra många resrutt-kort, men lyckas du inte bygga exakt den avbildade sträckan blir bonuspoängen istället minuspoäng som dras bort i slutet. Poäng utdelas efter varje byggd sträcka under spelets gång, men med eventuella bonuspoäng eller minuspoäng för spelarnas hemliga resrutt-kort vid spelets slut kan poängställningen drastiskt förändras beroende på vilka kort som man har på handen. Tio extrapoäng ges också till den tågresenär som byggt spelplanens längsta sammanhängande tåglinje.

Kort uttryckt handlar det för varje spelare om att i varje drag välja att göra endera av 3 möjliga aktiviteter:
1. Ta upp 2 stycken tågvagnskort
2. Placera ut tågvagnar på spelplanen och därmed bygga en komplett tågsträcka mellan två städer och få poäng (dvs. först spela ut rätt antal tågkort i motsvarande färg).
3. Ta upp 1-3 extra resrutt-kort (som kan ge bonus- eller minuspoäng i slutet).

Ticket to ride är lättspelat, snyggt, färgglatt och erbjuder en skön blandning av tur och taktik. Och är inte minst lockande ovisst in i det sista. Festligt! Ett nytt favoritspel som håller att spelas igen och igen.