Thurn and Taxis: Power and Glory (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 min
Innehåll: 1 spelplan över norra Tyskland, 4 vagnskort, 69 stadskort, 39 bonusbrickor, 1 hästpjäs, regelhäfte
Konstruktör: Karen och Andreas Seyfarth

Posten skall delas ut även i de norra delarna av Tyskland så här har vi Thurn and Taxis: Power and Glory. -Det där har vi redan spelat, säger kompisarna, när jag kommer med spelboxen för första gången. ľNej, säger jag, men även efter att vi packat upp innehållet vidhåller de att det känns synnerligen bekant. Och bekant är det. Spelplanen, korten, brickorna, färgerna, allt andas samma kvalitet som tidigare och ser till förvillelse ut precis som första bruna Thurn & Taxis-lådan (men den här asken är blå). Även själva spelandet känns igen, men ändå inte.

Spelarna skall precis som i originalet/grundlådan samla på sig stadskort så att de kan bygga olika rutter mellan orterna på spelplanen. Korten måste läggas ut framför varje deltagare i samma ordning som städerna binds samman och skulle ett kort saknas eller inte passa in kan man såklart inte bygga vidare. I den förra utgåvan kunde det ju bli så att allt du byggt ihop skulle kasseras om du hade otur med korten. Nu erbjuds möjligheten att, så att säga, ta en paus i ruttbyggandet för en omgång eller två och hoppas på bättre kort i nästa runda.

Du skall till din hand ta upp ett känt stadskort från bordet (av 6 uppvända) eller ett osett från draghögen. Allt för att därefter spela ut ett kort framför dig, för att starta eller bygga vidare på din rutt. Du får bara bygga på en rutt i taget. Så långt allt bekant.

Det är här det stora nya kommer in. Du bygger faktiskt på två parallella linjer framför dig och varje gång du skall spela ut ett kort får du välja i vilken linje du skall placera ditt kort. Den ena raden av kort är som vanligt stadskorten som hänger ihop. Den andra raden blir till ett allt längre hästspann som drar din vagn!

Som startkort framför dig när spelet börjar har du ett kort avbildande en vagn som dras av två hästar. Nu har du möjligheten att istället för att spela ut stadskort på stadsrutten spela ut kort med 1-3 hästar på och lägga dem framför din vagn, så att den snart inte dras av två hästar, utan av tre, fyra, fem, åtta, tio osv...

Det är nämligen så att alla de stadskort du spelar ut som vanligt i din postrutt genom Tyskland har 1-3 små hästskosymboler i hörnet. Ju fler hästskor korten i din stadsrutt har desto fler hästar måste dra din vagn! Så se till att ditt hästekipage är minst lika många hästar långt som din stadsrutt avbildar små hästskor. FÖR ANNARS FÅR DU INGA POÄNG. Kravet för att kunna avsluta en stadsrutt och således få poäng för byggandet är alltså att du samtidigt har lagom antal utlagda kort med hästar på i din andra kortkedja. De båda måste alltså matcha varandra, hästar vs. antal hästskor.

Korten man spelar med är dubbelsidiga. En stadsbild, ett ortsnamn och 1-3 hästskor på ena sidan, på andra sidan motsvarande antal hästar. Har du t.ex. spelat ut stadskortet Berlin med 3 hästskor, Hannover med 1 hästsko, Amsterdam med 2 hästskor och bara har ditt startkort med vagn och två hästar i den andra linjen saknas ju kort med sammanlagt 4 hästar innan du kan få poäng, om du nu skulle vilja avsluta din rutt direkt. Så, det är här det där med att ta en paus ifrån ruttbyggandet om du har fel kort på hand blir möjligt. Du vänder bara på ett dåligt stadskort och spelar ut det som hästkort istället i väntan på lämpliga stadskort till ditt fortsatta ruttbyggande. Detta kan väl sägas innebära att Power and Glory erbjuder ett lite enklare parti av Thurn & Taxis än vad du får i själva grundreglerna.

Så det gäller att norpa stadskort med så få hästskor på som möjligt när du tänker spela ett kort i stadsrutten, och samtidigt att ta de mest kostsamma stadskorten om du tänkte vända på dem och använda dem som hästkort. Ja, det hela är mycket simpelt och erbjuder alltså ett både nytt och samtidigt bekant spelsätt.

För att kunna använda detta behöver du alla trähusen och reglerna från originalkartongen Thurn & Taxis.