Terra Nova (Winning Moves)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: Från 10 år
Speltid: ca 60 minuter
Typ av spel: Planering 9/10, Taktik 7/10, Tur 1/10 Innehåll: Spelplan, 80 gränsstenar, 44 spelfigurer (13 röda, 13 gula, 10 blåa, 8 gröna), 4 poängstenar, regler
Konstruktör: Rosanna Leocata & Gaetano Evola

Okej, det syns dåligt på bilden nedan men spelplanen är täckt av mängder med små hexagonala (6-sidiga) fält. Dessa avbildar alla varsin specifik landskapstyp och här består hela spelytan av sex olika sorters landskap. Du ser t.ex. blått vatten på bilden, grå berg i mitten, gul åkermark, grönt gräs och andra sammanhållna ytor i andra gröna och gula nyanser….
Ditt mål är att lägga rabarber på så mycket mark som möjligt och få poäng för olika inhägnade områden. Mest poäng vinner spelet när all mark är indelad och avstyckad i olika ytor, som kan bestå av en, två eller maximalt tre olika landskapstyper.

Mutar du in ett område med små fält som avbildar tre olika sorters landskap får du antalet fält x 1 poäng. Består området av bara två sorters landskap (t.ex. vatten och berg) ger ytan 2 poäng per fält som ingår. Lyckas du spärra av ett område som bara innehåller en enda sorts mark får du ytan x 3 poäng.

Att bygga upp murar på spelplanen och spärra av land är förhållandevis enkelt. Svårigheten är att hålla kontroll över området. Minsta ouppmärksamhet eller missräkning från din sida och en motståndare kanske sveper in och stjäl din mark och dina poäng. Ja, Terra Nova är klurigt, mycket klurigt och underhållande.

Så här går det till: Sprid ut dina upptäckare (träpjäser i din färg) på spelplanen lite varstans. Det är naturligtvis bra att vara representerad på alla olika landskapsytor även om det inte är ett måste och dina pjäser oftast är lätta att flytta snabbt och långt ändå…. Du får förresten olika många upptäckare att spela med beroende på antalet deltagare i partiet, det blir färre egna pjäser ju fler ni är.

Nåväl, i din tur får du göra upp till tre drag, tre aktiviteter. Du har dock bara två saker att välja mellan och du måste alltid göra samma sak som drag ett, nämligen att flytta på en upptäckare någonstans. Denne står ju på ett 6-sidigt fält och får således röra sig åt 6 olika håll, dock bara rakt åt ett håll i ett och samma drag. Hur många steg som helst i en rak linje, över vilka lediga rutor och landskapssorter som helst. Du kan dock aldrig hoppa över/passera en egen eller motståndarpjäs utan måste stanna senast på rutan framför. Är det fritt framåt bestämmer du själv om pjäsen flyttar ett eller flera steg i sin riktning. Så där ja, då var ditt första drag slut. Vill du göra fler?

Okej då. Då kan du som drag två och drag tre flytta en upptäckare igen, kanske samma pjäs som i drag ett i en annan riktning och/eller en helt annan pjäs.

Annars är du nog nyfiken på din andra möjlighet. Du kan också välja att (som drag två och/eller tre) placera ut bruna träbrickor på spelplanens små fält för att påbörja arbetet med att hägna in en del av marken. Väljer du detta alternativ läggs en bricka på ett av de fält som gränsar till det där din just flyttade upptäckare står. Ja, du lägger helt enkelt en sten vid hans fötter, typ.

Skall du göra tre drag börjar du alltså med att flytta en pjäs, sedan väljer du fritt för drag två och tre om du flyttar fler pjäser och/eller lägger ut en eller flera bruna brickor. Lägger du brickor som både drag 2 och 3 hamnar de båda runt fötterna på samma upptäckare. Kort uttryckt flyttar du alltså runt dina pjäser för att i anslutning till dessa börja stycka av marken på något sätt, vare sig du nu siktar på ett litet område med en sorts mark eller en större yta med två eller tre landskapstyper. Fiffigt va?

Det är såklart mer till spelet än så här. Din(a) motståndare flyttar naturligtvis sina pjäser och bygger murar också. Ja, kanske rentav bygger vidare där du byggt och snävar åt ytan ytterligare eller vänder upp muren så att området blir större. När ett visst område (som alltså inte får bestå av mer än max 3 sorters mark) omgärdas helt av bruna brickor eller en kombination av spelplanens kanter och dessa brickor går poängen till spelaren med flest upptäckare inom ytan. Ja, så det handlar också om upptäckardominans på respektive område.

Du har ett begränsat antal upptäckare till förfogande. Ju fler du flyttar in i ett område för att dominera din/dina motståndare desto färre pjäser har du att spela vidare med när området väl hägnats in och poängräknats. Lika många pjäser på ett område tar såklart ut varandra så att ingen får poäng.

Så du jobbar inte bara med att spärra in mark, du vill fånga motståndarpjäser innanför murarna också. Du kanske rentav vill skänka bort poäng till en motståndare bara för att denne skall bli av med en eller flera pjäser, ja om poängen som utdelas är få vill säga….

Med ett enda drag kan en ny pjäs dyka upp från någon annanstans långt bort på spelplanen och snuva dig på poängen. Med en enda utlagd bricka eller välplacerad upptäckare kan du bromsa en motståndares framfart och säkra dina poäng.

Terra Nova är ett riktigt, riktigt roligt spel, enkelt att lära, lite lagom svårt att bemästra. Det är svängigt och funkar bra både på två, tre och fyra spelare. Kanske dock att det är som allra bäst på bara två deltagare. Då får man flest upptäckare att spela med och det blir något lättare att överblicka spelet. Spelet tar slut fortare och efter färre egna drag med fler spelare samtidigt som det blir svårare att föreutse vem som vill göra vad…..