Targui (Jumbo)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: Från 12 år
Innehåll: Spelbräde, 53 territoriebrickor, 140 markörer, 16 ödeskort, 20 stamkort, 160 kameler, 2 tärningar, 30 silvermynt, 20 guldmynt, regler.
Konstruktörer: Wil Dijkstra och Ben Van Dijk

Touaregs är nomader i Sahara. Här drar de fram över upp till åtta olika terrängtyper slumpvis utlagda på en spelplan indelad i 7 x 7 fält. I mitten finns en viktig saltgruva, runtomkring finns oaser, sanddyner, berg, bosättningar, förrädisk mark och mer. Somliga brickor får inte beträdas alls, andra kan ha olika värden angivna för ekonomisk och/eller strategisk betydelse.

Upp till fyra spelare startar någonstans i respektive hörnområde, därefter går spelet ut på att flytta sina kameler ut över brädet för att lägga så mycket mark som möjligt under sig, kort sagt ta kontroll över ett så stort ökenområde som möjligt. (Det hade förresten varit roligare att spela med pjäser föreställande just kameler, än med som nu billigast tänkbara små plastbitar). Nåja.

Kommer en spelare som flyttat sina kameler (en eller flera) vidare till en angränsade bricka i kontakt med en konkurrerande touareg-stam blir det slagsmål, då endast ett gäng kan vara herre på täppan på respektive bricka.

Slagsmål avgörs med några raska tärningskast. Anfallaren slår tärning och kombinerar utfallet med det eventuella strategiska värdet på bricka man kommer ifrån, delar med två och har en summa. Det är antalet kameler försvararen/den anfallne omedelbart förlorar.

Härnäst försvararens tur att ge igen. Nytt tärningskast kombinerat med det ev. strategiska värdet på brickan spelarna kämpar om. Dela med två och få fram det antal kameler den ursprungliga anfallaren nu förlorar. Låt kampen fortgå till dess att endera spelaren har slut på kameler eller anfallaren ger upp. Markera löpande ägarskap över spelets olika territoriebrickor med en liten plastpjäs i någon spelarfärg.

Utöver kamelförflyttning från en ruta till en annan (med ev. fight som följd) kan sedan den aktive spelaren välja att köpa sig fler kameler för sina intjänade pengar och placera den/dessa på en enda bricka någonstans.

Det som inte sagts här är att spelet fortgår ett antal rundor (till dess att någon vunnit) 1-6 turer eller drag per spelare. Ja, varje så kallad runda skall en vanlig tärning slås och omgången alltså vara 1-6 drag lång för varje spelare. För resultaten 1-5 lämnar varje spelare ifrån sig lika många spelkort i sin färg till en gemensam hög, ett ödeskort (med något överraskande positivt eller negativt som sker) inkluderas och sen blandas alla korten. Sedan utförs ett drag enligt ovan (förflyttning samt ev. kamelköp) i den ordning som ens spelkort dras. Någonstans däribland sker alltså en slumpartad händelse som kan påverka ett eller flera terrängslag, en eller flera spelare. Man kan t.ex. få kameler eller pengar, få kamelerna dödade, förlora pengar eller ändra värden på terrängbrickorna.

Allt det här innebär förstås att en spelare teoretiskt skulle kunna få utföra alla sina (upp till 5) drag först och i följd innan någon annan fått spela överhuvudtaget. Lurigt, och måhända inte helt rättvist eller bra.

Slås 6:an fram på tärningen blir det inte 6 drag var. Istället lämnar man ifrån sig ett enda kort (som blandas med allas enda samt ett ödeskort) och sedan utför varje spelare ett dubbeldrag i sin tur.

När kortleken med samtliga spelares kort och ödeskortet alla avverkats delas det ut pengar i linje med ägarskapet/kontrollen för de brickor som anger ett ekonomiskt värde. Sedan dags för en ny spelrunda.

Så det är mycket slump i spelordningen, mycket slump i alla strider och därtill slump när olika händelsekort kan slå till. Det gäller att inte ha något emot sådant om Targui-spelet skall falla en i smaken. (Targui är förresten singularform av touareg).

Spelets regler är skrivna som de är för 2 eller 4 spelare, fast med 3 deltagare ändras endast startpositionerna något. Man spelar till dess att endast en spelare återstår och det kan ta sin tid. Det innebär också att den först utslagna personen får sitta och titta på, möjligen bra länge. Sånt är såklart inget vidare när det gäller sällskapsspel.

Det här kunde ha varit mycket sämre men också rejält mycket bättre. Allt är funktionellt och okej kvalitetsmässigt vad gäller spelkomponenterna men reglerna kunde ha varit bättre uppställda och mer tydliga. Det lilla extra saknas helt klart men så är detta förvisso ett spel med decennier på nacken.