Targi (Kosmos)


Fakta:
Antal spelare: 2 spelare
Ålder: 12 år och uppåt
Speltid: 60 minuter
Typ av spel: Strategi 4/5, Tur 2/5
Innehåll: 80 spelkort, 8 guldmynt, 6 Targi-figurer, 6 stam-markörer, tjuvpjäs, 30 brickor för varor, 15 för poäng och en för startspelaren, regler.
Konstruktör: Andreas Steiger

Targi är ett 2-personers worker placement, set collection-spel med slump men också en hel del klurande. Spelytan består av 5 x 5 spelkort där de sexton som utgör ramverket, kanterna, alltid är desamma. De nio i mitten är dock ständigt omväxlande.

Du behöver samla in en massa salt, peppar, dadlar och guldmynt för att kunna lösa in och få spela ut olika stamkort. Du vill helst åt 12 sådana stamkort för tanken är att du skall spela ut dem i ett eget rutnät, tre rader med fyra kort vardera. Stamkorten kommer med fem olika symboler; vattendrag, kamelryttare, oas, tältläger, targia-kvinna. Du får placera ditt stamkort var du vill i ditt rutnät men väl placerat ligger det kvar spelet igenom. En rad där alla fyra korten visar samma symbol genererar 4 bonuspoäng, har alla fyra korten olika symbol får man 2 bonuspoäng. Ofullständiga rader eller rader där en viss symbol dyker upp två eller tre gånger ger inga extra poäng alls, men varje enskilt kort bidrar givetvis ändå med ett visst värde till dina totalpoäng, nämligen 1-3 poäng/styck.

När någon spelat ut sitt 12:e stamkort är spelet inne i sista rundan, så att alla får chansen till lika många spelade omgångar, sen vinner den som samlat ihop flest poäng. Spelet kan också avslutas bums av det faktum att tjuv-pjäsen når det 16:e och sista kortet i spelytans kant, men även då vinner såklart spelaren med mest poäng.

I din tur kan du få upp till fem drag, genom att använda 3 Targi-figurer och 2 runda markörer för din stam. Det kan dock bli färre möjligheter för dig, för det är här en riktig fiffig sak med spelet Targi kommer in, nämligen exakt hur du får dina olika actions, dina olika möjligheter och varor. Du skall placera dina tre Targis enbart på kort i ytterkanten (ramverket), endast en figur per kort och kort där det redan finns en pjäs (egen Targi, tjuven och/eller en motspelar-Targi) är inte tillåtna. Du får heller inte stå på en ledig ruta om den är mittemot en som är upptagen av en motståndar-Targi!

Så det blir till att tänka smart vid utplacerandet. Där du placerar dina pjäser, det är såklart på de rutorna du får utföra motsvarande handlingar och/eller få ta de angivna varorna. De båda spelarna placerar såklart sina pjäser växelvis dessutom. Så vad vill du göra? Vad vill du ha? Och kan du ställa dig så att det rentav inte blir möjligt för motspelaren att göra alla sina drag?

När de 3 + 3 Targi-pjäserna sedan står någonstans längs kanterna är det dags att placera sina stam-markörer. Och de hamnar alltid där skärningspunkterna för två av spelarens Targi-pjäser möts. Ja, där de imaginära, förlängda linjerna från Targiplatserna löper inåt på spelytan och korsas, just där hamnar ens stam-markörer. Och där får man sedan sina två nya platser att utföra en specifik handling på, plocka på sig en viss vara eller något helt annat.

Det är således en hel del att tänka på vid placerandet av de tre första Targi-pjäserna, för var de hamnar avgör således var motståndaren kan placera sina, och var du får dina 2 extra stam-pjäser. Och i förlängningen därmed exakt vilka handlingar du kommer att få utföra och/eller varor att få plocka åt dig. Placerar du dina Targi-pjäser lite osmart kan du få märka att det endast blir en enda skärningspunkt på spelplanen för bara en stam-markör t.ex. Och då har du genast ett drag färre, en möjlighet mindre att få något, att få göra något.

Har du dina (fem?) pjäser på brädet inleder rundans startspelare med att utföra de drag som skapats, i valfri ordning. Spelkorten i ytterkanten kan ge dig handelsvaror såsom salt, peppar, dadlar men kan också möjliggöra diverse växlingstjänster (varor mot guld, varor mot annan vara, varor eller guld mot de poäng du vill åt för segern osv.). Du kan också få tillåtelse att flytta en stam-pjäs för att istället göra något på ett annat ledigt, tillgängligt kort i mitten (de inre 3 x 3 korten) eller dra ett extra kort från högen med varukort eller stamkort.

I mitten ligger vid spelstart växelvis 5 slumpade stamkort och 4 lika slumpdragna varukort uppvända. När de sedan väljs och tas bort av olika spelare ersätts de löpande av nya kort ur motsatt hög, dvs. ett stamkort ersätts av en ny vara, som sedan byts ut mot ett nytt stamkort och så vidare, och detsamma gäller givetvis för de initiala varukorten. På så sätt skiftar spelplanen vad gäller innehåll och slumpade varor och stamkort hela tiden.

Stamkorten visar som redan nämnts alltså en av fem olika symboler (som du samlar till olika serier) och är dessutom värda 1-3 poäng vid spelets slut. Som om inte det vore nog anges såklart även ett specifikt pris för spelaren att betala för att få spela ut det aktuella kortet framför sig i rutnätet, priset kan vara en vara, eller fler, och/eller guldmynt. Somliga av stamkorten bjuder också på en engångseffekt eller någon bonus som du kan ha nytta av spelet igenom eller rentav en chans till ytterligare bonuspoäng vid spelets slut. Ja, granska noga korten för ibland kan kanske texten på ett kort ge en vinst på sikt som är större än de omedelbara poängen som lockar på ett annat kort. Vilket väljer du? Och hur passar stamkortets illustration in i ditt rutnät?

Ibland kan det hända att din stam-markör hamnat på ett stamkort du gärna vill ha men för stunden faktiskt inte har råd att lösa in. Med det sagt, kortet kräver ett guldmynt, peppar och dadlar och du saknar t.ex. myntet och får därmed inte lägga ned kortet på bordet än. Då spar du kortet på handen eller tvingas kasta det, välj själv. Du får dock endast hålla max ett stamkort på handen och tillåts bara lösa in det och spela ut det senare om du aktiverar ett specifikt kort på spelytan... Tvingas du plocka upp ytterligare ett stamkort på handen måste tyvärr det föregående kasseras, så vänta inte för länge med att spela ut det, om du kan.

Det var väl nästan alla Targi-reglerna det. Men bara nästan, för mycket lite är ju sagt om tjuven, den där pjäsen som flyttas ett steg i taget i inledningen av varje spelvarv. Han blockerar ju alltid ett drag, ett specifikt kort i ramen, men det är mer än så. När spelpjäsen når en hörnruta sker omedelbart en raid så den här pjäsen snuvar helt enkelt båda spelarna på ett antal föremål, successivt allt fler varor och/eller poäng, eller guld. Och tro inte att du klarar dig undan straff om du för stunden saknar just den vara tjuven tänker ta, då får du böta i viktiga poäng istället. Saknar du båda får istället motståndaren motsvarande extra poäng istället så se för din egen skull till att ha lite extra varor tillgängliga när tjuvens timma är slagen! Du får dock sist i ett drag endast ha tio varor och 3 mynt sparade så försök också ha en lagom omsättning på handelsvarorna också.

Senast vid den fjärde raiden är spelet omedelbart slut om ingen samlat sina 12 stamkort...

Targi är behändigt förpackat i en liten kompakt låda, ett spel vida större, mer imponerande och klurigt än den lilla asken ger sken av. Kort sagt ett riktigt bra spel för två kämpande överhuvuden för sina respektive ökenstammar. Må den bästa stammen vinna, den turkosblå eller den vita!