Tamsk (Rio Grande Games/Gipf Project)


Fakta:
Antal spelare: 2 deltagare
Ålder: 8+ år
Speltid: 15 minuter
Innehåll: Spelbräde, 3 röda och 3 svarta timglas (ca 3 min), ett neutralt timglas (15 sek), 64 ringar, 2 ringhållare, regelhäfte
Konstruktör: Kris Burm

Lyft ett av dina tre timglas från spelplanen, vänd på det och ställ ned det på en angränsande plats. Sanden börjar rinna… Placera en vit ring runt ditt timglas och den plats där det nu står. Din motspelare gör detsamma under sin tur och så turas ni om att flytta och vända era timglas och sedan placera ut ringar där de hamnar.

Spelplanen är 6-kantig och försedd med 37 platser för timglasen. På platserna i yttersta led runt brädet ryms endast en vit ring, nästa samling platser innanför rymmer vardera två ringar, nästa 3 ringar och på den ensamma mittpunkten på spelplanen får det plats hela fyra ringar. När en plats för ett timglas försetts med sitt maximala antal ringar är det för resten av spelet förbjudet att besöka just den platsen igen! Spelet går ut på att placera ut så många av sina egna 32 ringar som möjligt.

Det tar ca 3 minuter för sanden i respektive timglas att rinna iväg. Skulle detta hända blir det genast tabu att flytta aktuellt timglas igen. Det måste då stanna på sin nuvarande plats för resten av spelet, så man kan säga att det inte enbart handlar om att placera ut sina plastringar på spelbrädet. Du måste också se till att hålla liv i dina timglas, se till att sanden inte rinner ut så att du även fortsättningsvis har minst ett timglas att flytta på…

Skulle sanden som rinner iväg på 3 minuter i ett visst timglas inte vara stressande nog kan man spela med 15-sekundersglaset. Detta är ett timglas att nyttja för att utmana sin motspelare ytterligare, något att ha för att sätta extra press och snabbare tvinga fram ett drag. Väljer man att spela med detta timglas i bruk får det såklart nyttjas av båda spelarna i varje drag. Skulle en spelare då misslyckas med att hinna utföra sitt drag belönas utmanaren med att i sitt kommande drag få placera ut 2 ringar! En på sitt flyttade timglas, precis som vanligt, men också en ring på valfri tillåten plats någonstans på spelplanen. Ajaj.

Tamsk är verkligen fräscht annorlunda. Att se möjligheter till förflyttning på brädet och sedan samtidigt hålla koll på sina timglas är en utmaning som heter duga.