Taluva (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 10 år och uppåt
Speltid: 45 min
Innehåll: 12 tempel, 8 torn, 80 hyddor, 48 vulkanbrickor, 4 regelsummeringskort samt regelhäfte
Konstruktör: Marcel-André Casasola Merkle

Taluva är ett utmärkt spel som fungerar bra på både 2, 3 eller 4 spelare. Utmaningen blir dock som störst med fyra deltagare som kämpar mot varandra.

Spelreglerna är mycket enkla. I ditt drag skall du dra en spelbricka och spela ut denna någonstans på spelytan intill eller ovanpå de redan befintliga brickorna. Därefter skall du alltid placera ut (minst) en av dina spelpjäser någonstans på spelytan ni alla hela tiden bygger till och om med brickor allt eftersom spelet fortgår. Sedan går turen över till nästa spelare som gör samma saker i sin omgång. Skulle du placera ut dina pjäser väl slösaktigt och saknar en pjäs att ställa ut i ditt drag har du automatiskt förlorat spelet, så välj med omsorg platserna för pjäsutplacering!

Det originella med Taluva är utformningen av spelbrickorna och reglerna för pjäsplacering. Spelbrickorna är 12-sidiga och kan väl främst sägas likna ett Y. (Tänk dig tre stycken hexagonala dvs. 6-sidiga brickor sammanfogade symmetriskt.) Varje bricka har tre fält varav ett alltid avbildar en vulkan med rinnande lava. De två andra fälten avbildar någon form av landskap; berg, gräs, sand etc. Oavsett landskapstyp eller förekomst av vulkan får varje bricka som spelas läggas intill vilken annan bricka (eller flera brickor) som helst bara den nya sitter ihop längst minst en sida.

Väljer man att inte bygga ut spelytan på bredden får man istället bygga på höjden och placera brickan ovanpå de redan utlagda. Då måste vulkandelen av brickan ligga exakt ovanpå en annan vulkan men dessas båda lavaströmmar får inte rinna åt samma håll. På så sätt garanteras att brickorna hamnar omlott och hela tiden erbjuder nya kombinationer av landskapstyper. Sedan får, och bör, du bygga ytterligare ett lager brickor ovanpå så att spelytan, åtminstone på något eller några ställen, omfattar tre lager brickor annars kan det bli svårt att få ut alla sina olika spelpjäser.

Spelpjäserna ja, du ansvarar för 20 små hyddor, 3 tempel och 2 torn, alla i trä. Du får bara ställa en sorts pjäser i ditt drag och då bara enligt följande regler…..

• En hydda får du ställa ut på valfri ledig landskapsyta på nivå 1 (kom ihåg att du fick lägga brickor på höjden).
• Ett torn får du bara ställa ut på en ledig landskapsbricka på nivå 3 och denna yta måste dessutom ligga intill något du tidigare byggt på valfri nivå, dock ej ett annat torn.
• Ett tempel får byggas på en ledig ruta som ligger i anslutning till tidigare byggnation (ej ett annat tempel) på valfri nivå i höjd, men det du byggt tidigare (hus och/eller torn) måste omfatta minst 3 landskapsytor. Har du bara byggt enstaka spridda hus och torn får du alltså inte placera ut ditt tempel.
• Den fjärde möjligheten låter dig ställa ut fler än en pjäs i ditt drag och det gäller hyddor. Du kan i anslutning till ett eget byggområde välja att placera hyddor på alla intilliggande landskapsrutor av en viss enhetlig typ, t.ex. alla brickor med gräs eller sand eller berg, som gränsar till de ytor där du har ett sammanhållet område med pjäser. Vidare gäller då att samtliga rutor med vald landsskapstyp måste besättas med hyddor. Det går åt en hydda per bricka som ligger i bottenplan av spelytan, två hyddor per bricka på nivå 2 och hela tre hyddor för varje angränsande bricka på nivå tre.

Vinnaren är den som när alla landskapsbrickorna är slut har byggt flest tempel. Skulle flera spelare ha fått ut lika många tempel får man kolla vem som byggt flest torn och därefter hyddor. Det går att avsluta spelet i förtid och utropa sig till segrare innan brickorna tagit slut om man varit skicklig nog att få ut samtliga pjäser för två av sina tre byggnadstyper t.ex. alla hyddor samt de två tornen eller alla tempel och torn. Bygg dock med sunt förnuft för det är ju så att om du inte kan bygga något när din tur kommer är du genast förloraren…..Så spara eller slösa med pjäserna, det är frågan……Taluva är snyggt, annorlunda och klurigt, ett riktigt bra strategispel helt enkelt.