Synkro (Casper)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 deltagare
Innehåll: 42 spelkort (regler på askens baksida)
Konstruktör: Maureen Hiron

Synkro är ett brickläggningsspel och deltagarna turas om att dra en bricka och spela ut den någonstans på bordet. Startläget varierar lite beroende på antal spelare men innebär att några brickor redan från början finns på plats för spelarna att bygga vidare på.

Förpackningen är liten och platt och rymmer 42 stycken kvadratiska kartongbitar, lite drygt 5 x 5 cm stora. Varje bricka avbildar 16 kvadrater fördelade på 4 rader och kolumner och dessa är gula, gröna, röda eller blå. Eller nej, inte, varken raderna eller kolumnerna är enhetligt färgade. Tänk dig att en hörnruta är blå. Då kan de tre rutor som omger den blå rutan vara t.ex. röda. Ett annat hörn kan vara gult och omgivet av tre gröna rutor i rät vinkel.

Ja, så nu kan blått fält nås från två av brickans sidor liksom det gula. Även rött och grönt fält kan nås från två av brickans kanter. Skillnaden är såklart att (i just det här exemplet) blått och gult bara finns representerat på en ruta vardera på brickan, grönt och rött av tre fält vardera.

Nu gäller det i det fortsatta spelandet att placera ut sina brickor så att så många olika enfärgade kedjor på den nya brickan blir så långa som möjligt, ja så att de förlängs med de befintliga slingorna på de redan utlagda brickorna.

En bricka får inte läggas ovanpå en annan utan bara intill men man får gärna lägga kanterna omlott så att den nya brickan t.ex. täcker en skarv mellan två andra brickor och således lånar färgfält på så många brickor som möjligt. Man vill naturligtvis att rött skall ligga intill andra röda fält, grönt intill grönt osv. i den mån det går.

Poängen för varje utlagd bricka blir en poäng för varje ruta i en enskild färg som löper över den nya brickan och vidare in i en annan…..eller flera….. Ju längre gröna, gula, röda, blå slingor med rutor desto fler poäng får man.

Bilden nedan ger en hygglig bild över hur det kan se ut knappt halvvägs in i spelet. Poängen antecknas lämpligen på en bit papper efter varje utspelad bricka. Visst, det handlar bara om att få upp rätt bricka och vara uppmärksam på var någonstans den nya brickan passar bäst, men det räcker i det här fallet ganska långt. Synkro har jätteenkla regler och erbjuder rätt hyggligt med underhållning för såväl två som flera deltagare. Medelbetyg är inget konstigt alls…..