The Swarm (Z-Man Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 60-75 minuter
Innehåll: Spelbräde, 12 skepp, 24 forskningsstationer, 4 turordningsmarkörer, 4 summeringskort, 59 swarmbrickor, 30-talet actionkort, 28 forskare, 112 bojar, 4 poängmarkörer, 5 hotpjäser, 4 specialswarmbrickor, 4 turordningskort, 4 jokerkort, regler.
Konstruktörer: Wolfgang Kramer & Michael Kiesling

Det här spelet är baserat på succéboken med samma namn, en bok varken jag eller någon jag känner läst. Det är ett marint tema och spelet är främst ett brickläggningsspel där brickorna skall skapa sammanhängande områden, knyta samman spelarens forskningsanläggningar, forskarna själva, bojar och skepp med så kallade swarm-brickor (vilka egentligen bara är vanliga vattenbrickor med transportsträckor; raka vägar, svängda vägar, T- samt 4-vägskorsningar). Eller om man egentligen skall se dem som fosforescerande havsvarelser som hänger ihop i något slags kollektiv i långa slingor? Jo, så är det nog faktiskt. (Hade man läst boken skulle nog somligt vara något klarare...)

När man läser reglerna kan man få intrycket att speltiden är cirka 15 minuter. Detta spelas över bara 3 eller 4 omgångar (4 stycken med 2 deltagare) och där varje omgång omfattar 2 faser och dessa är Köp kort och sedan Spela dessa.

Med en angiven speltid om ca 60-75 minuter fattar man ju att det tydligen är många kort som måste införskaffas och/eller att det kommer att ta tid att välja vad man skall köpa och att det sedan åtgår en massa tid till att därefter spela ut dem.

Men allt visar sig ändå kunna spelas rätt raskt (om vi nu spelade rätt, reglerna är faktiskt inte supertydliga, nej).

Nåväl, merparten av spelbrädet är täckt av upp-och-nedvända blandade swarmbrickor. Var det kan finnas en rak eller svängd linje (eller är det en varelse, en svärm av något?) med 2 öppningar, en T-korsning (3 öppningar) eller en 4-vägskorsning (med 4 öppningar, eller en varelse med 4 armar, typ) vet nu ingen. Det är en del av spänningen, att förflytta sig runt och samla på sig olika brickor... (eller varelser i olika former... Nä, nu kallar jag dem vägar, korsningar, linjer framöver!)

Varje spelare startar med varsin forskningsstation på land, någonstans runt denna vattenmassa och ja, sen är det väl egentligen bara att dra igång spelet.

Första fasen var alltså att köpa sig actionkort. Ett antal blandade actionkort ligger uppvända runt brädet, liksom lika många turordningskort som antal spelare. Många kort i ena änden av kortslingan är gratis, sedan börjar de kosta successivt allt mer. I tur och ordning köper man sig ett kort i taget, av de tillgängliga action- och turordningskorten till dess att samtliga spelare har ett turordningskort och 4-5 actionkort på handen.

Köper man ett kort någonstans i mitten av kortslingan skjuts korten genast mot höger för att sluta hålrummet och driva upp priset på de flyttade korten.

Betalar gör man med sin forskningspoäng och det är ett högt pris att betala, hela spelet går ju ut på att samla så många forskningspoäng som möjligt. Att betala för dyrt för dem kan också stå dig dyrt i slutet eller en framtida omgång där nya kort skall köpas... Du startar dock spelet med 20 forskningspoäng.

Okej då, så korten är köpta, ni vet vilken turordning ni skall spela i omgången. Spela nu i den ordningen ut ett kort var av de som respektive spelare har på handen. Ett actionkort var och verkställ omedelbart dess effekt till dess att alla spelares kort använts. Några actionkort (de blå) används endast en gång i spelet, de beigeaktiga sparas för framtiden och några jokerkort möjliggör valfri handling.

Här finns sex olika kort och handlingar att välja bland. Eller välja och välja, det är ju endast med en joker man får välja, i övrigt skall ju korten spelas som de är. Det du väljer är väl snarare turordningen, vilket kort som gör sig bäst i varje given situation!

FORSKNINGSSTATION: placera en forskningsstation på ett ledigt landutrymme. Förse denna med en forskare också, eller placera forskaren på en annan egen station om du t.ex. har slut på stationer men inte forskare.

SKEPP: Placera ett eget fartyg på en vattenruta intill en egen forskningsstation. Flytta sedan detta och/eller andra egna fartyg sammanlagt max 3 steg i raka linjer. Sprid alltså dessa 3 steg på t.ex. 3 fartyg (1 steg var) eller låt ett skepp färdas över tre vattenrutor.

Den eller de rutor som skeppet lämnar, där tar spelaren också upp den underliggande nedvända swarmbrickan (vattenbrickan, typ) och placerar den uppvänd framför sig. Passerar skeppet uppvända brickor etc. kan man såklart inte ta någon bricka.

FORSKARE: Placera en forskare på en egen forskningsstation ELLER placera uppvända swarmbrickor på brädet. Javisst, nedvända plockas de upp med Skeppsdraget, uppvända läggs de tillbaka någonstans med detta!

Du får spela ut maximalt lika många brickor som du har egna forskare på brädet och de skall förstås placeras så att dess vägar knyts ihop med dina forskningsstationer och/eller skepp. Ju fler saker du kan binda samman, ju fler spelplansfält och pjäser som hänger ihop desto fler poäng kan du få. Somliga brickor du placerar kan ge dig poäng omedelbart, de visar en eller två små prickar...

Du får såklart inte lägga uppvända brickor ovanpå kvarvarande nedvända, men du kan få täcka en placerad redan uppvänd, förutsatt att brickan du placerar bibehåller den undre brickans alla öppningar och bidrar med minst en ny. Märk upp brickor du placerar med bojar för att visa ägarskap. Knyt gärna an till spelplanens mittruta som visst är swarm-drottningen... (Ja, där har vi väl beviset för att alla swarmbrickorna egentligen är havsvarelser i något slags svärmkollektiv!)

Tre andra actionkort är följande hot och problem:

VAL, KRABBA eller TSUNAMI. Med dessa actionkort placerar man ut motsvarande sak som en snygg träpjäs på brädet. Krabban hoppar runt i en cirkel ett visst antal steg. Valen simmar en bit åt något håll horisontellt och/eller vertikalt. Tsunamin sveper fram i en rak linje (inkl. diagonalt). Alla motståndarnas skepp och forskningsstationer som berörs ådrar sig skada (aldrig dina egna). Dessa får dock ligga kvar på brädet, skadan får man mer i form av ett antal förlorade forskningspoäng!

När omgångens alla actionkort utnyttjats skall det delas ut poäng. Hitta ditt största sammanhängande område (alla brickor med dina bojar, skepp, anläggningar och forskare) och ta emot en poäng för varje spelplansruta eller pjäs.

Blanda actionkort, vänd upp några och starta en ny omgång. Och så vidare. När spelet är slut får man än mer poäng om man lyckats knyta ihop två motstående sidor av spelbrädet eller nått mittenrutan.

The Swarm var inte mer komplicerat än så här. Priset på kort fluktuerar väldigt, vilka actionkort du kommer över är en fråga om kostnad och spelordning. Vilka brickor du får spela ut beror på slumpen, nedvända från början vet ju ingen om du får brickor med 2, 3 eller 4 öppningar. Och hur du kan spela dessa beror ju på hur andra bygger och var det finns ledigt utrymme. Sist och slutligen kommer de där hoten från krabbor, valar och tsunamis att ställa till problem många gånger om. Det är mer tur än något annat om man klarar sig...

Detta är med andra ord ett typiskt brickläggningsspel med stora slumpinslag. Skapa stora sammanhängande områden, få poäng. Mer är det alltså inte frågan om. Jag tycker det räcker för en svag betygstrea. Allt funkar (bortsett från bitvis lite oklara regler) och spelkomponenterna är helt okej, de där träbitarna formade som en krabba, valar och tsunamis i synnerhet.

Ytterligare några detaljregler har jag förstås hoppat över och här beskrivs även alternativa spelsätt för mer variation, småsaker i det stora hela kan jag tycka.