Svea Rike (Casper)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 deltagare
Ålder: 12+ år
Innehåll: Spelplan, 5 ättebrickor, 45 sköldformade ättemarker med plastfötter, 5 runda ättemarker, 69 mynt i olika valörer, 1 krigsmark, 1 regentpjäs, 1 tärning, 24 förläningskort, 24 regentkort, 70 händelsekort, 50 historiekort, regler
Konstruktörer: Dan Glimne & Henrik Strandberg

Varje spelare tar ansvar för en av fem svenska adelsätter; Sture, Grip, Brahe, Eka eller Tre Rosor och försöker att på bästa sätt leda familjen till framgång genom århundraden. Det handlar om att se både till rikets och ättens allra bästa och den spelare som lyckats samla flest anseendepoäng har således den mest framgångsrika släkten och är därmed spelets vinnare!

Ett parti Svea Rike löper över 16 omgångar som i stort spelas på samma sätt. Det vänds upp ett nytt regentkort för varje omgång och oftast råder fred i riket och allt är väl men ibland ändras förutsättningarna och det kan ha blivit missväxt, skatteindrivning eller rentav krig med ett grannland. Positiva förändringar kan vara t.ex. ökad efterfrågan på importprodukter eller goda skördar och då kan man såklart komma åt lite extra resurser i form av mark, pengar, soldater eller extrakort.

Så länge det råder fred i Sverige drar alltid varje spelare ett händelsekort först i sin tur spelet igenom. Händelsekorten fungerar i stort som jokrar i spelet och kan spelas när som helst, om inget annat anges. Här kan du med rätt kort använt vid rätt tillfälle vinna stora fördelar och/eller sabotera rejält för dina motspelare. Du får samla hur många händelsekort som helst och även spela hur många du vill när det passar. Du kan omintetgöra andra spelares drag, påskynda eller förlänga speltiden, ta upp extrakort, få mer pengar eller mark eller manipulera egna och andras spelpjäser eller turordningen.

Händelsekorten är spelets krydda. Det går att spela snällt och det går att spela riktigt elakt. Nästan vad som helst kan hända och gör oftast det när de här korten spelas ut. Fast du behöver förstås inte spela ut ett endaste kort om du inte vill.

I övrigt är det tre val spelaren har att ta ställning till i varje runda. Vad skall din ätt syssla med just det här spelvarvet?

1. Om du vill komma åt en stadig inkomst skall du satsa på Jordbruk. Då kan du också om du vill få köpa mer mark och kanske komma över en viss mängd trupper. Mark (i form av olika förläningar) är värdefullt och du vill såklart också ha soldater om det skulle bli krig.

2. Mycket pengar kan du få genom Handel. Att sända handelsmän till andra länder kan vara synnerligen lukrativt och ju fler du skickar iväg desto större blir belöningen. Det är dock även ett riskfyllt moment. I händelse av krig med ett visst land måste alla utsända handelsmän som är där genast återvända hem. Väljer du Handel skall du också använda dina inkomster till att betala ersättning för de trupper du eventuellt förfogar över.

3. Kultur och Vetenskap är den tredje möjligheten att vinna ära åt släkten. Ätten sponsrar på något sätt olika vetenskapsmän, kulturpersonligheter, blir vänner med drottningen eller bygger kanske ett slott.

Pengar får man först genom att välja intäkter antingen från Jordbruk eller från Handel (troligtvis det som för stunden ger mest), sedan skall det betalas truppunderhåll och därefter kommer det här alternativets godbit – historiekorten.

Fyra stycken ligger alltid uppvända och tillgängliga att plockas för den som väljer Kultur & Vetenskap, ett kort per person och omgång om inte andra kort tillåter undantag.

Historiekorten kan ge olika belöningar eller bara samlas på hög för att vid spelets slut ge ätten en massa extra anseendepoäng. Ju fler kort i en viss serie du samlar desto bättre.

Ja, spela dig igenom alla omgångar (16 stycken under 300 års svensk historia) och samla på dig historiekort, förläningskort, händelsekort och en massa pengar så är du väl rustad för avslutningen och den följande poängsammanställningen som avslöjar vinnaren.

Hur förberedd du än är kan ändå ett plötsligt krigsutbrott ändra allt och vara kostsamt på flera sätt.

Först och främst kallas alla utplacerade handelsmän hem och genererar framöver inga pengar vid valet Handel. De måste en i taget ställas ut på nytt i fredstid senare…

Sedan måste du fatta beslut om huruvida din släkt skall sända folk i strid eller inte. Du kan vinna värdefullt krigsbyte men det kostar att strida och du riskerar vid ett nederlag att förlora både mark och soldater och därmed tillgångar och inkomst. Du kan välja att avstå från att gå i strid men även det är en chansning. Kan du fega ur och komma undan med det eller drar du på dig kungens ilska?

I ett krig kastas det lite tärning för de båda sidornas olika trupper till dess att endera sidan stupat och då får man helt enkelt se om det blev de samlade svenska styrkorna eller fienden i form av Preussen, Danmark, Polen eller Ryssland som vann. Fördela krigsbytet eller slicka dina sår och gå vidare…

Svea Rike är snyggt, välbalanserat, omfattande, ett spännande spel helt enkelt. På minuskontot hamnar den slumpartade spelturordningen samt det faktum att speltiden ofta blir rätt lång (ca 2 timmar) och att det därmed bara blir något enstaka parti högst sporadiskt.

Spelturordningen slumpas fram inför varje spelvarv. En rund pappbricka för varje deltagares ätt blandas och läggs i cirklar på spelplanen. Enbart brickan i första cirkeln vänds upp och den spelaren utför sitt drag. Därefter vänds nästa bricka upp och den spelaren väljer något att göra osv. Vem som kommer härnäst är således oklart till dess att brickan precis skall till att vändas upp. Det har sin charm, det gör det omöjligt att veta i vilken ordning olika saker troligen kommer att ske, men kan å andra sidan slå rätt snett.

Du kan spela ett helt parti med 16 rundor och aldrig få gå ut först eller bara någon enstaka gång. Grinar oturen dig i ansiktet tvingas du kanske spela sist flera turer i rad. Sådant kan vara trist.

Fast visst, du kan få gå först gång efter annan och aldrig behöva spela sist också. Om den här slumpmetoden är bra eller dålig är väl upp till var och en… Den som gynnas brukar tycka det är en bra regel, förloraren inte…

Svea Rike får en stark, stark trea i betyg.