Super MasterMind (Invicta Games)


Fakta:
Antal spelare: 2
Innehåll: Spelbräde, stora pjäser i 8 olika färger samt svarta och vita små markeringspjäser, regler

Olika utgåvor av spelet Mastermind erbjuder olika svåra utmaningar. I Mini MasterMind handlar det om 4 pjäser i 6 färger som skall placeras exakt rätt. Här är det 5 pjäser i upp till 8 olika färger som måste avslöjas för fullständig framgång. Jag har inte räknat efter men det skall tydligen finnas drygt 59.000 sätt att kombinera de olikfärgade pjäserna i de 5 positionerna.

Spelet är för två spelare. Den ena är den som hittar på utmaningen, dvs. väljer ut de olika färger de fem ingående pjäserna skall ha och placerar dem i rad bakom en liten skärm på spelbrädet. (Man kan välja allt ifrån fem likfärgade pjäser till fem helt olika.) Spelare två är sedan den som försöker avslöja koden på så få försök som möjligt.

Spelbrädet rymmer plats för 12 försök. I varje försök väljer spelare 2 ut några färgade pjäser ur lagret och placerar dem i en rad om fem på spelplanen. Målet är förstås att välja exakt samma färger på pjäserna och placera dem i samma ordning som spelare 1 just gjort med ”koden” bakom den lilla skärmen. Efter varje försök bedömer spelare 1 spelare 2:s framgång genom att bredvid pjäserna placera ut små ”svarspinnar” i svart och/eller vitt.

Varje vit pjäs man får i bedömningen betyder att en av ens fem pjäser är rätt till färgen men befinner sig på fel plats. En svart ”svarspinne” betyder att en pjäs är helt rätt, både till färg och position. Det innebär att varje försök i sämsta fall kan resultera i ingen ”svarspinne” alls, dvs. alla färgerna på de valda pjäserna var fel. (Men då vet du ju å andra sidan vilken/vilka färger som INTE är med!) Vill det sig bättre kanske du får 5 vita pinnar, dvs. du har identifierat alla färgerna på de ingående pjäserna, nu gäller det bara att flytta runt dem så att de hamnar på rätt ställen. Bästa resultatet skulle förstås vara 5 svarta pinnar vilket såklart betyder att du har avslöjat hela koden och att spelomgången är slut.

Men att knäcka koden är inte alltid så enkelt. Visst kan du ha tur och gissa rätt redan på första försöket, men oftast krävs det minst 5-6-7 försök där spelare 2 med en portion god slutledningsförmåga sakta klurar sig fram till rätt lösning utifrån de ”svarspinnar” man får som ledtrådar av spelare 1. Ett roligt spel för 2.