Sumeria (Reiver Games)


Fakta:
Antal spelare: 3-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 45-60 minuter
Innehåll: Spelbräde, startspelarpjäs, omgångspjäs, 8 regionbrickor, tygpåse, 36 inflytelsebrickor, 4 x 14 spelpjäser, regler.
Konstruktör: Dirk Liekens

Kan Sumeria ha spelvärldens enklaste regler? Nej, det är förstås omöjligt då det lilla regelhäftet ändå omfattar hela 8 sidor, men ärligt talat, det är nära. Det var länge sedan jag såg så oerhört simpla regler i ett spel som ändå kan erbjuda så oerhört mycket funderande. Det här är ett så renodlat strategispel som det går att få det med slumpdragna nya poängbrickor i starten av sex spelomgångar...

Spelbrädet omfattar 8 olika regioner, var och en innehållande en storstad, tre mindre städer och tre byar. Naturligtvis är alla orter sammanbundna av en massa vägar som löper inne i och igenom regionerna.

För varje region finns en regionbricka och dessa åtta läggs på rad längs med spelbrädet. Brickan längst till vänster representerar den just nu viktigaste regionen, den näst mest vänstra brickan den näst viktigaste regionen osv. i fallande betydelse ju längre till höger man går.

Att kontrollera (eller vara näst bäst, eller ev. näst, näst bäst i) topp 3-regionerna är värdefullt när varje runda är slut. Det ger en belöning i form av en eller flera inflytelsebrickor.

Det finns tre sådana inflytelsebrickor tillgängliga för den viktigaste regionen, två för den näst viktigaste och en bricka för den tredje mest betydelsefulla regionen. Inflytelsebrickor finns i fyra olika typer. Allt eftersom spelet rullar på kommer naturligtvis regionernas betydelse att skifta.

Varje spelare har tillgång till 14 pjäser (i spel med 3 deltagare) eller 10 stycken om ni spelar på fyra. Turas om att inför spelstart placera varsin pjäs på valfri ledig plats (storstad, stad eller by, endast en pjäs i någon färg per ort). Upprepa till dess att alla deltagare ställt 8 eller 5 av dem någonstans (återigen beroende på 3 eller 4 spelare).

Sådärja, klart för start. Nu kommer de där buskorta reglerna. Turas om att göra varsin sak av följande tre alternativ:

1. Ställ ut ytterligare en egen pjäs någonstans (om du har någon kvar). Den regionen ökar nu i betydelse så låt motsvarande regionbricka byta plats med den som just nu ligger närmast till vänster.
2. Flytta en egen pjäs längs en väg till första lediga plats i vägens riktning. Du får hoppa över både egna och andras pjäser i upptagna orter. Om vägen delar sig och där finns lediga platser åt olika håll men på samma avstånd väljer du endera. Hamnar du i en annan region än den du startade i, ändras såklart betydelsen av regionen, så byt plats enligt ovan på två regionbrickor.
3. Ta bort en egen pjäs från brädet (för stunden). Den regionen tappar inflytande och dess bricka måste flyttas ett steg åt höger. (Byt plats med brickan närmast till höger).

Japp, ställ ut, flytta eller ta bort. Justera alltid brickan för regionen du hamnar i eller lämnar, så öka eller minska regionens betydelse ett steg (åt vänster eller höger).

Upprepa sedan processen så att alla får spela tre gånger var per omgång och spela alltså sex omgångar. I slutet av varje omgång undersöks vilken spelare som har mest inflytande (flest pjäser) i var och en av de tre viktigaste regionerna.

Den som har majoriteten får ta två av tre inflytelsebrickor för den viktigaste regionen, en av två i den näst viktigaste, och den enda brickan för region nummer tre. Det kan därmed finnas något även för en andra- och tredjeplats på sina håll.

Inflytelsebrickorna man vinner finns alltså i fyra olika typer, kan vara knutna till ekonomin, politiken, religionen eller militären, alla lika viktiga.

Ju fler brickor av varje sort du samlar desto fler poäng får du!

Verkligen busenkelt, eller hur? Men visst finns det att fundera på, var finns det lediga platser? Vart kan motståndarnas pjäser hamna? Vilken region kommer strax att öka eller minska i betydelse? Ja, här ändras kanske nästan allt med precis varje drag, varje flyttad pjäs ändrar förutsättningarna...

Med det sagt blir detta alltmer kaotiskt ju fler som deltar. Regionbrickorna flyttas fram och tillbaka mest hela tiden. Så visst är det strategi att planera för viktiga placeringar, å andra sidan är det snudd på hopplöst att kunna räkna ut vilka regioner som kommer att sluta som topp tre varje omgång.

Ett raskt parti är lagom kul, utdraget spel är kanske inte fullt så lyckat. Både 45 och 60 minuter kan kännas som löjligt långt för vad som egentligen erbjuds. Ja, upplägget är nog så simpelt men man skulle kunna säga att spelet är torrt som fnöske. Det är en pjäs hit, en annan dit och sen motsvarande moment för en pappbricka, om och om och om igen. Spela med likasinnade annars blir detta ingen hit! Det sumeriska temat är förresten synnerligen påklistrat om du inte redan insett det, men allt håller god kvalitet och spelet är synnerligen kompakt, kommer i en liten box.