Struggle of Empires (Eagle Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-7 spelare
Ålder: 13+ år
Speltid: 3-4 timmar
Innehåll: Spelplan, krigspjäs, omgångsmarkör, 7 uppsättningar á 14 arméer, 7 skepp, 2 fort och 23 kontrollbrickor, 4 tärningar, knappt 200 pappbrickor och markörer för allianser, oro, länder, förbättringar etc., regler.
Konstruktör: Martin Wallace.

Om du har sex spelsugna kamrater som kan och vill spendera 3-5 timmar på att representera europeiska stormakter i 1700-talets Europa och kämpa om att vara den allra främsta nationen, inte bara i Europa utan i världen, ja då kan Struggle of Empires vara spelet att plocka fram!

Det här är (kanske lite elakt utryckt?) en rätt avancerad form av spelet Risk. Ja, i grund och botten handlar det mesta om att man flyttar runt trupper på olika håll och strider medelst tärningskast så har man inga problem med det är det bara att läsa vidare...

Men här finns också mer att sätta tänderna i och ha koll på. Sjuttiotalet brickor för förbättringar, förstärkningar och diverse bonusar finns det att kämpa om. Somliga har en engångseffekt och andra erbjuder något att ha nytta av hela spelet igenom... En del i utmaningen ligger i att lära sig de olika spelbrickornas olika funktioner och bonuseffekter. Det kan krävas ett antal spelade partier för det!

Det mest annorlunda inslaget är auktionerna om att skapa allianser. Här spelar man inte nödvändigtvis ensam mot alla, nej, snarare är det en grupp av spelare mot en annan. Men samtidigt behöver man inte alltid hjälpas åt och vem man lierar sig med kan också ändras över spelets gång. I slutet står dock en ensam spelare som vinnare.

Struggle of Empires rullar på över tre tidsperioder, här förenklat benämnda som kort och gott krig. Det kan bli en ny slags allians, nya partnerskap, inför varje krig. Ja här kan man inför krig nummer två t.ex. hellre spela med någon till synes starkare spelare, någon med trupperna bättre placerade, med mer makt över somliga områden... Alliansskapandet sker i form av auktioner om pengar. Så pengar kommer du att behöva, du skall ju faktiskt försörja trupperna också...

Samtidigt är det så att du faktiskt aldrig kommer att sakna stålar. Du kan alltid köpa dig det du vill men att spendera över sin förmåga kommer givetvis med ett pris, befolkningen blir orolig och fruktar bistra tider. Ju fler orosbrickor spelaren sitter med i slutet desto fler blir minuspoängen... Har någon nått 20 sådana orospoäng är man helt borta från kampen om segern, då anses befolkningen ha gjort uppror och drivit landet in i revolution!

Varje krig spelas på likartade sätt (med nedanstående sex olika moment) över fem eller sex rundor i actionfasen, fem om antalet spelare är 2-4, sex vid 5+ deltagare.

1. Brädet förses med 10 slumpvis dragna landsbrickor. Brickorna placeras på matchande ställen på kartan.
2. Dela in spelgänget i två allianser via auktioner om pengar, bestäm spelordning. 3. Spelarnas olika handlingar utgör självklart huvuddelen av ett parti Struggle of Empires, mer om dessa separat alldeles strax.
4. Få guld utifrån befolkningsunderlag och antalet utplacerade kontrollbrickor. Betala en slant för truppunderhåll och se sedan ditt lands befolkning öka något i väntan på nästa krig...
5. Granska spelets olika områden och fördela poäng utifrån spelarnas utspridda kontrollbrickor. Fler brickor på en viss plats ger såklart en bättre poängskörd. 6. Justera ett par markörer för krig och spelmoment, återställ använda kort som får brukas igen, gör klart för en ny spelrunda enligt 1 här ovan och gör er redo för ett nytt krig.

Sådär ja, tillbaka till punkt 3, actionfasen, spelarnas respektive handlingar. Varje spelare gör två saker i sin tur. Och sedan upprepas detta så att varje spelare nu genomför fem eller sex sådana dubbelhandlingar innan man går vidare med moment 4 (få guld)...

Det är här spelet nu visar sig från sin lite mer matiga sida. Vad sjutton skall man välja? Vad är bäst, viktigast? Skall man göra samma sak två gånger eller två olika handlingar varsin gång? Eller enbart attacker, igen och igen, över flera av dessa dubbelhandlingar...?

A. Köp en bricka (får bara göras en gång i en dubbelhandling). Köp dig en av de tillgängliga brickorna för Förbättringar, Allianser etc. vad som nu lockar och du har råd att betala för. Somligt skall betalas i guld, annat med orospoäng eller befolkning...
B. Bygg en enhet. Placera i din hemmanation en enhet landstyrka, en sjöfartsstyrka alt. ett fort. Flytta sedan denna enhet i linje med rådande förflyttningsregler.
C. Flytta två enheter (naturligtvis endast mark- och/eller vattentrupper). Fort kvarstår där de en gång hamnat vid utplaceringen via alt. B.
D. Gör en attack mot ett visst område, ett neutralt eller ett där det finns fiender. Attacker kostar pengar och involverar tärningskast. För att något sånär försöka motverka alldeles för mycket slumpspridning säger nu reglerna att man kastar två tärningar och justerar enbart med differensen mellan utfallen... Det kanske är avsett att ta udden av de allra värsta extremskillnaderna men visst spelar ändå slump en stor roll i striderna. Där en spelare slår 3-3 och får justera med noll och inget slår en annan spelare fram 1 och 6 och får därmed +5! Ja, det är det otäcka med krig, allt kan ta en ände med förskräckelse, inte alls gå som planerat... Naturligtvis skall somliga brickor och andra styrkeförhållanden tas i beaktande också...
E. Kolonisation eller Förslavning (endast en gång per dubbelhandling). Byt en passande landsbricka mot egen kontrollbricka.
F. Passa. För stunden är man nöjd med det man gjort. Man kan dock spela vidare med två nya handlingar kommande runda...

Ja, man måste helt enkelt spela sig igenom ett krig eller två för att få en känsla för hur allt funkar, vilka drag som faller sig bäst tillsammans och/eller i olika situationer. En massa olika bonusbrickor att bekanta sig med finns här ju också, somliga kanske starkare och bättre än andra.

Så synd då bara att det är en hyggligt brant inlärningskurva för ett spel med annars rätt simpla regler. Hur ofta hittar man de där 6 kamraterna och flera timmar (3+) över för ett spel...?

Ja, just den delen är spelets största svaghet, den och ett kanske rätt trist utseende och lite billiga komponenter... Reglerna omfattar åtta sidor med då är flera av dem speltips, spelmaterial, en exempelrunda och beskrivning av spelbrickorna, så i själva verket är det här mastodontspelets faktiska regler något som beskrivs på bara knappt fyra pappersark. Och ändå blir detta så klurigt, så oändligt varierat och krävande...

Struggle of Empires blir generellt bättre ju fler som deltar, med den brasklappen att 5 spelare faktiskt kanske är bättre än 6, mot bakgrund av att alliansmomentet blir lite ojämnt och därmed mer spännande och utmanande. Exakt jämna par tar kanske ut varandra. Visst kan man spela på bara 2-3-4 spelare också och då få varsitt extra dubbeldrag i actionfasen av varje krig, men nja, den här typen av storslagen maktkamp kräver många inblandade! Stark betygstrea allra minst, kanske rentav mer när hela gänget är på!