Strozzi (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 3-6 deltagare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: 24 spelpjäser, 29 fartygskort, 18 budbrickor, 60 mynt, 36 bonusbrickor, spelbräde, regler
Konstruktör: Reiner Knizia

Spelarna är handelsmän i Italien och som sådana kämpar de om att få förmögenheten att växa genom att försöka påverka ankommande handelsfartyg och dirigera dem till olika hamnar. Den som efter tre spelade omgångar har samlat ihop mest poäng vinner!

Ett rätt fult men ändå tydligt och funktionellt spelbräde avbildar Italien och fyra orter (Rom, Venedig, Neapel och Florens). Varje ort har varsin poängskala där alla placerar varsin egen pjäs längst ned i botten. Naturligtvis är det bäst att eftersträva att komma så högt upp som möjligt på varje stege...

Vid de tre hamnstäderna Rom, Venedig och Neapel vill man också placera fartygskort med så höga värden som möjligt då det belönas med mest poäng.

Nåväl, handelsmännen står redo att ta emot fartygen från havet... Varje spelare har tre olika budbrickor till sin hjälp, så ja, detta är lite av ett auktionsspel. En bricka visar en dödskalle, en säger +1, den tredje brickan visar spelets tre handelsvaror.

Varorna är specifikt knutna till varsin stad; krukor med spannmål i Rom, tygbalar i Neapel och kistor med guldmynt i Venedig. Respektive stads poängstege kopplas såklart till hur mycket du samlat av aktuell vara.

Strozzi omfattar 29 olika fartygskort. 8-17 stycken av dessa plockas bort i varje spelomgång beroende på antal deltagare, så att det alltid blir olika skepp och lastade varor att ta hand om i olika omgångar och partier.

Varje fartyg kommer med ett givet värde 1-8 (högre är bättre) och kan avbilda ingen, en eller flera typer av spelets varuslag. Av avbildade varor kan det sedan visas en eller flera identiska symboler, där t.ex. två är dubbelt så värdefullt som en enda.

Ett fartyg kan exempelvis enbart ha värde 8, men inga andra symboler. Ett annat fartyg kan ha värde 3 men också tre symboler för guldkistor och 2 symboler för tygbalar. Ett tredje fartyg kan vara märkt med en 7:a och en symbol vardera för guldkista, tygrulle och spannmålskruka... Och så vidare i alla möjliga kombinationer.

Dessutom kan ett fartygskort visa en blå ruta för en bonusbricka knuten till konsten, vetenskapen eller arkitektur (för bonuspoäng och kanske något extrasteg på en poängstege). Som om det inte vore nog finns på somliga fartygskort även en textrullesymbol (eller flera) (dessa för staden Florens poängskala).

Sådär ja, startspelaren vänder upp första fartygskortet och lägger det framför sig. Vill spelaren ha kortet eller ej? (Man kan i var och en av spelets tre omgångar få max tre fartyg och dessa måste i så fall gå till olika hamnar).

Vill spelaren ha kortet lägger man helt enkelt en av sina brickor som bud på kortet. Lägger man dödskallebrickan är auktionen över och kortet direkt vunnet. Lägger man valfri annan bricka går man laget runt och den som först lägger sin dödskallebricka tar istället kortet som sitt. (Andra budbrickor får man tillbaka).

Spelaren i tur efter den som vann fartygskortet vänder upp nästa och så startar en ny auktion. Först med dödskallebrickan vinner. Skall man vinna med sin varubricka eller den märkt +1 krävs att man är ensam om bud.

På detta sätt vänds nya kort med fartyg och deras ev. last upp, igen och igen, till dess att spelarna använt alla sina tre budbrickor eller spelgänget kollektivt ratat fyra fartyg (dvs. ingen har velat ha dem).

Varje vunnet kort skall genast (märkt med spelarens budbricka) placeras i anslutning till en av tre hamnar. Finns där fler fartygskort placeras det nya in i sifferordning (högst kort hamnar överst i kolumnen och kommer att belönas bäst längre fram).

Spelaren får också flytta sin markör i staden lika många steg uppåt som kortet avbildar symboler för motsvarande stadsvara. Eventuella symboler för varor i andra städer ignoreras men finns där en bonusbrickesymbol får man såklart ta en bonusbricka och finns där en textrulle får man flytta sin pjäs i Florens ett steg (eller två steg för två symboler etc.).

Man kan såklart strunta i varusymbolerna och bara placera kortet någonstans för dess höga siffervärde också, om så skulle önskas.

Vinner man en fartygsauktion med sin +1-bricka höjer man siffervärdet på aktuellt skepp. Detta placeras således in på en +1 högre nivå än angivet i fartygsrankingen vid hamnstaden ifråga.

Vinner man med sin varubricka får man ett bonussteg på varustegen i aktuell stad.

När alla spelare förvärvat sina tre fartyg och fått motsvarande brickor och gjort justeringar på spelplanens poängstegar delas ytterligare poäng ut till topp tre högsta fartygen och topp tre pjäserna på alla stegarna.

Sen får spelarna tillbaka sina budbrickor, fartygskorten blandas om (några tas bort) men allas pjäser på poängstegarna kvarstår på sina platser. En ny omgång startar enligt ovan och när tre omgångar passerat och alla poäng också delats ut blir det 10, 20, 30 extra poäng till de tre som samlat flest poäng (via vunna bonusbrickor) inom konst, vetenskap respektive arkitektur.

Strozzi är som bäst med många deltagare, kampen om fartyg, auktionsmomentet, blir som mest spännande med fem, sex spelare. Allt är ju annars supersimpelt, vänd ett kort, välj att avstå eller buda på det med en av tre olika brickor. Gör om processen flera gånger till dess att spelet skall avslutas.

Spelkort, pjäser, brickor håller god kvalitet, reglerna är tydliga. Spelplanen är som sagt inte så snygg och möjligen onödigt stor. Auktionsspel är jag generellt inte så förtjust i men här sker de både öppet och går raskt, du vet vad andra bjuder... Allt rätt okej således.

Det är väl bara det att temat är torrt och trist och att det där lilla extra saknas. Något annat än medelbetyg kan inte komma på fråga, spel som det här går det tretton på dussinet av.