Strasbourg (Pegasus Spiele)


Fakta:
Antal spelare: 3-5 spelare
Ålder: Från 12 år
Speltid: 60-90 minuter
Innehåll: Spelbräde, 5 skärmar, 5 omgångsbrickor, 120 influenskort, 25 uppdragskort, 10 förmåner, 40 mynt, 75 familjemedlemmar, 5 poängmarkörer, omgångspjäs, startspelarpjäs, 5 kapell, 5 byggnadsbrickor, 30 varubrickor, 5 lathundar, regelhäfte, ark med kortförklaringar
Konstruktör: Stefan Feld

Strasbourg på 1400-talet. Här kämpar spelarna om att få sina familjemedlemmar att ta de bästa platserna i stadens styrelse, leda hantverkarskråer osv. Endast genom ett effektivt utnyttjande av tillgängliga influenspoäng kan familjemedlemmarna accepteras på diverse toppositioner, förutsatt förstås att de har pengarna som krävs i medlemsavgifter.

Strasbourg är sagolikt snyggt och färgsprakande, det var nog det som i första hand drog mig till spelet, att det sen var designat av en mästare i eurospelsgenren, Stefan Feld, gjorde såklart inte saken sämre. Hade jag tänkt lite längre, varit mer noggrann hade jag kanske kollat upp den primära spelmekaniken och här dominerar auktionsmoment, och det är ett inslag jag inte är så värst förtjust i. Så då landar det här såklart lite fel hos undertecknad, det är fem spelomgångar á 7 auktioner vardera, så totalt 35 identiskt genomförda auktioner måste till. Det som möjligen skiljer dem åt är förstås deras utfall och efterföljande effekter.

Vidare är det så att man spelar med hemliga uppdragskort från start, 1-5 stycken kort var skall man behålla. De ger alla 2-8 viktiga prestigepoäng var vid spelets slut till den som lyckats uppfylla kriterierna. Det är givetvis så att de är olika lätta att lyckas fullfölja, men det krävs samtidigt att du verkligen förstått hela spelets upplägg innan ni ens startat. Hur skall du annars kunna bedöma oddsen och arbetsinsatsen för att kunna lyckas? Man får dessutom minuspoäng för att uppdrag man tagit på sig men inte genomfört.

Ja, hela 35 auktioner som sagt och det räcker kanske med en enda misslyckad sådan där du snuvas på förstaplatsen för att ett eller flera av dina mål inte skall nås. Så då måste du alltså också tänka igenom vilken av dessa auktioner som inte får förloras och där gå all-in. Problemet är förstås att du aldrig kan veta exakt vilket bud en motspelare kan kontra med. Dessutom har du bara 24 influenskort tillgängliga och de skall räcka för (i en perfekt värld) troligen så många av de där 35 auktionerna som möjligt. Eller kanske bara en eller två eller tre riktigt viktiga. Har du verkligen råd att missa den där viktiga auktionen? Har du råd att stå över en annan? Den där? Eller den?

I varje start på de fem spelomgångarna förser sig spelarna med de influenspoäng de vill använda i aktuell runda, ja de kommande 7 auktionerna. Exakt vilka auktionerna är syns dock tydligt på spelplanen, det gäller som sagt ”bara” att exakt komma ihåg vad de ger för något, i förstapris, för en andraplats i auktionen, eller kanske till den som är trea...

Blanda dina 24 influenskort, skapa en egen draghög för resten av spelet. Dra ett eller flera kort, ett i taget, tills du är nöjd, kom bara ihåg att korten alltså skall räcka för fem omgångar, 35 möjliga auktioner. De kort du använder i första omgången utgår sedan ur spel och kommer inte åter, och drar du bara kort med låga värden, fortsätter du kanske att dra... Dina influenskort har värden mellan 1-6.

När du sedan dragit det antal kort med samlade värden du finner tillräckliga för omgångens auktioner skall korten delas upp i 1-7 högar. Lägg alla kort i en enda hög eller fördela dem på två eller flera högar. En hög måste här omfatta minst 1 kort. Tanken är nu att du skall använda en hög vardera för den auktion i spelrundan du tänkte vara med i. Kämpar du aktivt i alla 7 auktionerna måste du förstås lägga undan minst 7 kort och bilda lika många högar, finns där en eller två viktigare auktioner för dig just nu, drar du kanske bara 4-5 kort och fördelar dem på två högar. Allt beror förstås på betydelsen av auktionen och värdet på de kort du drar. Kan du vinna auktioner med de kort du sitter med? Kommer ens andra spelare att vara med i en för dig viktig auktion? Kanske bränner du en hel hög med starka kort på en auktion där övriga spelare backar ur?

Ja, auktionerna genomförs på identiskt sätt 35 gånger, alla spelare i turordning passar eller väljer en av sina högar att tävla med. Spelaren med högst värdesumma på spelkorten i högen tar förstås hem segern, förstaplatsen i auktionen. Sen kan även andra och ibland också tredjeplatsen ge något, men förstås alltid lite mindre än vad vinnaren får.

Den som passar får förstås ingenting, den som deltar men ändå går lottlös (t.ex. 3-5:e plats i auktionen) får ta och lägga tillbaka ett av sina budkort underst i sin draghög med influenskort. Övriga kort går förlorade.

Ok, är du med? Fem spelomgångar Strasbourg, tre faser i varje omgång. Först planeringsfasen, dra influenskort, sortera dessa i en eller flera högar. Härnäst actionfasen. Genomför nio steg (A-I) där de sju första är auktioner. Fas tre är poängutdelning för vad som utspelats i actionfasen.

Här kommer några rader om de nio stegen i actionfasen:

A. Påverka adeln och kyrkan
B. Påverka ett gille (vinmakare, smeder, slaktare, bagare eller skomakare)
C. Påverka handelsmännen
D. Påverka ett gille (ett av ovanstående som inte redan används i rundan)
E. Påverka handelsmännen
F. Påverka ett gille (ett av ovanstående som inte redan används i rundan)
G. Påverka handelsmännen
H. Bygg ett kapell
I. Bygg annan ståtlig byggnad

A. Den som vinner auktionen tar hand om platsen för adeln i stadens styrelseråd, andraplatstagaren får sätta en familjemedlem på topplatsen inom kyrkan.

B/D/F. Auktionsvinnaren tar mästartiteln inom aktuellt gille och går in stadens styrelse, andraplatsen blir gesäll och tredjeplatsen går till en lärling. Det säger sig självt att mästartiteln ger mer än de övriga. Här kan man nu också få en varubricka och/eller placera en familjemedlem någonstans i staden (för att få denne att komma nära somliga andra pjäser, byggnader etc. för att uppfylla olika hemliga uppdrag). Att inte vinna en viss auktion kan ge dig klart mindre förmåner, har du sedan inte pengar att betala för en extra familjemedlem i staden går man miste om den möjligheten också. Fast då hade man kanske inte ställt upp i auktionen alls, eller hur?

C/E/G. Här kan man nu sälja varubrickor man eventuellt vunnit i gillesauktionerna tidigare och få en slant. Har man inga sådana är det här förstås en auktion man lätt kan hoppa över. Vinnaren av G-auktionen får dock sätta en familjemedlem på toppositionen i handelsmännens skrå i stadens styrelse.

H. Den som innehar ledningen inom kyrkan får placera ut en kapellpjäs i staden. Det ger såklart poäng att ha familjen nära den platsen och därtill kanske något hemligt uppdragskort kan uppfyllas.

I. Den som innehar ledningen inom adeln i styrelsen placerar en byggnadsbricka på ledig plats i staden. Det gäller såklart även här att man vill finnas nära den byggnaden eller ha den med i ett hemligt uppdrag.

I omgångens tredje fas utdelas sedan poäng till de spelare som har pjäser på de absoluta toppositionerna inom Strasbourgs ledning; adel, kyrka, köpmännen samt 5 hantverkargillen.

Efter fem identiskt genomförda spelomgångar, efter 35 auktioner, varuförsäljningar, familjemedlemmar i staden etc. är allt slut. Nu vinner den spelare vars familj dragit hem flest prestigepoäng.

Poäng kan du på sant eurospelsmanér vid spelets slut få för en hel mängd olika saker; många familjemedlemmar finns i staden, pjäser står i anslutning till kapell och andra byggnader, förmåner du inte använt upp. Addera poäng för detta till de du redan samlat från olika uppdrag inom stadens styrelse, lägg sedan också till de du får från diverse uppdragskort (eller dra ifrån poäng om du misslyckats).

Strasbourg är i sanning makalöst snyggt rent visuellt, reglerna på bara 8 sidor (och ett kortförklaringsark) är likaledes snygga och lyckas beskriva ett rätt omfattande och utmanande spel på ett tydligt sätt. Här spelar varje val stor roll och otur i budgivningen (t.ex likaläge som avgörs till startspelarens fördel och det inte är du) eller en felsatsning, ett missat tillfälle, kan stå dig dyrt.

Inför spelstart måste du ganska turordningen på 35 olika auktioner (grupperna om 7 auktioner kan varieras något mellan olika spelade partier) och 5 olika byggnadsbrickor, för att ha allt det i tankarna när du sedan skall välja 1-5 av dina hemliga uppdragskort att behålla och satsa stenhårt på. Sedan gäller det att ha lite flax med en bra dragen mix av mer eller mindre starka influenskort för varje omgångs auktioner.

Strasbourg kräver väldigt mycket planering och 35 auktionsmoment är i mitt tycke några för många. Visst kan kanske några för handelsmännen raskt ställas in för att ingen har varubrickor att sälja, men ändå, 30+ stycken är i alla fall ett stort antal. Det blir ett lite enformigt inslag till slut, särskilt om de flesta spelarna lägger all kraft på sina kanske viktigaste auktioner och de finns i spelets första och andra omgångar...

Vidare är väl några av de hemliga uppdragskorten lite väl enkla att uppfylla, där andra kräver en enorm extra insats med mycket planerande och en hel del tur. Nog för att du, om du lyckas, tilldelas mer poäng för de mer krävande uppdragen, men ändå, en gnutta obalanserade är de nog.

Men, nog med kritik, det värsta är alltså att man direkt måste tänka igenom precis hela spelpartiet från start och hålla sig till den linjen, och där kanske inte alltid finns möjlighet att korrigera misstag eller misslyckanden. Och att jag inte är något fan av en massa auktionsinslag i sällskapsspel.

Bortsett från det finns här säkerligen massor för spelgäng om 3-5 andra personer att verkligen njuta av. Jag sätter ett solklart medelbetyg (med extrasuperplus för den fest för ögonen som det erbjuder), men några andra spelare kan mycket väl sätta absolut lägsta eller det allra högsta och bästa betyget för Strasbourg och spelupplevelsen. Ja, smaken är som baken...