Spionage! (G&RRR) /


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 10 år-vuxen
Speltid: 45 min
Innehåll: 1 spelplan, 5 agentpjäser, 5 Hemligt Uppdrag-kort, 5 Ambassadmöteskort, 10 Dubbelagentkort, 5 Kontraspionagekort, 5 Redovisningskort, 20 Mutkort, 45 Hemliga Dokument, regelhäfte och spelplan
Konstruktör: Klaus Teuber

I Spionage representerar spelarna varsin underrättelseorganisation. Det finns 5 stycken att välja bland, CIA, KGB osv… och spelarna får ett totalansvar vad gäller att göra just sin arbetsgivare till den mest framgångsrika. Spelarna skall komma över hemliga papper (stjäla från konkurrenter och/eller få dem för en hög muta), avslöja motspelarnas hemliga agenter och samtidigt se till att skydda sina egna. Det låter kanske som att här finns massor att göra men spelmomenten är relativt enformiga. Det gäller att både komma långt fram på spelplanen och ha samlat på sig många, och rätt sorts, hemliga dokument. När den förste spelpjäsen nått rutan för det Internationella Toppmötet (efter 27 steg) är spelet slut. Då får somliga pjäser flyttas några bonussteg till baserat på antalet hemliga dokument respektive spelare har i en sammanhängande svit. Vinner spelet gör såklart den spelare vars pjäs nu kommit längst…..Det är alltså fullt möjligt att vinna alltihop även om man kanske ligger sist när förste pjäsen anlänt till toppmötet. Slutställningen beror helt på de hemliga dokumenten men då får du inte stå alltför långt efter…..

Varje spelare förfogar över en liten samling spelkort som man håller på handen. Man har ett kort för Hemligt Uppdrag och ett för Ambassadmöte, 4 kort för Mutor (med olika belopp), 2 Dubbelagenter, 1 Redovisning samt 1 Kontraspionage. Spelet fortgår över ett antal omgångar och varje omgång indelas i ett antal stegvisa handlingar.

Samtliga spelare väljer i hemlighet var sitt Planeringskort (Hemligt Uppdrag eller Ambassadmöte). Alla avslöjar sina kort samtidigt. Samtliga spelare väljer nu i hemlighet varsitt Handlingskort och de som i första fasen valde Hemligt Uppdrag får nu välja mellan att visa ett Mutkort eller en Dubbelagent. Valde man Ambassadmöteskortet har man nu tre alternativa Handlingskort; Redovisning, Dubbelagent eller Kontraspionage. Först utför de som valt Hemligt uppdrag sina handlingar enligt nedan, därefter följer de spelare som valde Ambassadmötet.
Den med högst värde på sitt Mutkort blir av med detta men vinner ett av två tillgängliga hemliga dokument. Den som spelar ut Dubbelagenten kan vinna det Mutkort som någon annan spelare just valt att visa. Kort med för låga mutor tas tillbaka upp på handen, liksom alla Dubbelagenterna om det är fler än en spelare som satsat på detta. Med två eller fler Dubbelagenter aktiva samtidigt blir konkurrensen för svår och ingen kan stjäla ett Mutkort.

Redovisningen innebär att man visar upp tre sammanhängande hemliga dokument för motståndarna och därefter förflyttar sig på spelplanen. Väljer man Dubbelagenten hoppas man på att få stjäla ett Hemligt Dokument från någon annans uppvisade redovisning och med kortet Kontraspionage skickar man en motståndares Dubbelagent i fängelse för en tid (dvs. kortet kan inte nyttjas) och så får man flytta spelpjäsen framåt mot det Internationella Toppmötet. Visar ingen Dubbelagenten skulle såklart kortet Kontraspionage bli värdelöst i denna omgång, på samma sätt som Dubbelagenten blir överflödig om ingen väljer Redovisning.

Med rätt antal deltagare och skickligt spelande (eller en stor portion tur) flyter spelet på i bra balans med den mycket originella spelmekaniken. Med otur, några felsatsningar eller spelat med jämnt antal deltagare kan spelet riskera att skeva rejält och bli riktigt enformigt och trist. Exempel: Lek med tanken att du tidigt satsat hårt och mutat dig till några hemliga dokument så att dina 4 Mutkort nu är slut. Då är det ju enligt ovan rätt givet att du bara kan spela Dubbelagenten om du valt att visa Hemligt Uppdrag-kortet. Tänk dig sedan att du i ett par kommande omgångar satsar på Ambassadmöte och därefter Dubbelagenten när någon annan väljer Kontraspionage. Attans. Då har du plötsligt inga Mutkort och inga Dubbelagenter heller. Då återstår tyvärr inget annat än att spela Ambassadmöteskortet i omgång efter omgång och bara flytta din pjäs vidare…..Rätt trist om det skulle bli så och risken finns där hela tiden för inte vet väl du vad motståndarna skall spela för kort?

Spelet är utan tvekan annorlunda och kan alltså bli både bra och mindre festligt, oftast när jag spelat tyvärr det sistnämnda. Öka på oddsen för det förstnämnda genom att se till att ni är fem personer som spelar. Då får ni troligtvis bäst spridning på valda handlingar så att såväl spelet som pjäserna rör sig framåt. Det bättre betyget av de båda angivna avser spel med 5 deltagare, betygs-2:an alla andra antal spelare.