Skyline 3000 (Z-Man Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: Spelplan, 4 personliga spelbräden, 90 våningar, 40 tak, 20 skyltar, 4 poängmarkörer, 66 kort, brickor för grönområden (12), rymdhamnar (2) och köpcentrum (2), aktiv spelare-pjäs samt regler.
Konstruktörer: Alan R. Moon och Aaron Weissblum

Skyline City. År 3000. Spelarna tävlar framförallt om att bygga skyskrapor med spetsiga och välvda tak i olika distrikt, men även köpcenter, rymdhamnar och grönområden är av intresse.

Spela er igenom 4 omgångar รก 4 faser. Det kan gå ganska snabbt, det här behöver inte ta de angivna 60 minuterna. I spel med 2-3 spelare finns gott om plats för byggnation så kampen om utrymme känns inte riktigt så het som med fyra deltagare. Spelets auktionsmoment blir också en aning svagare med få spelare. Med det sagt, Skyline 3000 blir som bäst med fyra deltagare, men inte ens då så mycket bättre än medelbra. Det här är ett högst ordinärt spel om areakontroll, lagom lättsamt och med förhållandevis simpla regler.

Spelbrädet är en stad med tre distrikt (blått, gult, rött område). Varje distrikt har tre kvarter och plats för lika många stora runda byggnader (köpcentra alternativt en rymdhamn). Vidare är 1-2 fält i respektive distrikt vid starten grönområden och övriga 21 öppna att anlägga skyskrapor på eller eventuellt göra om till grönområden eller blockera med en stor skylt.

Inför start får varje spelare ett antal kort (våningar, tak, kontrakt samt stopp) samt spelpjäser i en viss färg. Det rör sig förstås om våningsbitar, olikformade takbitar samt skyltar och varsin poängpjäs. Bitarna är i förvisso i trä men när du börjar stapla dem gäller det att inte skaka bordet för mycket för då faller de lätt.

Nåväl, först kommer en konstruktionsfas i vilken spelarna turas om att spela ett kort och sedan utföra motsvarande handling. Denna fas pågår till dess att alla passat, dvs. inte har några kort kvar eller inte vill bygga mer för stunden.

Spela ett våningskort för att få ta två våningar (två enfärgade träbitar) och sedan använda dessa till att starta bygget av en eller två nya byggnader framför dig, alternativt använda en eller båda bitarna till att göra en redan påbörjad byggnad högre. Högre blir den/de förstås med fler våningsplan. Så länge en byggnad saknar ett tak anses den ofullständig och kan få växa sig högre.

Spela ut ett takkort för att sedan använda en av dina 10 takbitar (5 spetsiga, 5 välvda) till att sätta taket på en av de byggnader du skapar framför dig. Med taket överst anses byggnaden alltså vara färdigbyggd.

Spela alternativt ut en skylt och lägg den på en ledig ruta någonstans i staden, på det stora spelbrädet. Det kostar dig 1 poäng men blockerar rutan framöver så att den är din, ifall att du skulle vilja bygga något där senare.

Eller spela ett kontraktskort. Detta anger ett specifikt distrikt i staden. Du måste nu ta ett av dina färdigbyggda hus (med X antal våningar och med ett tak) och placera det på en ledig ruta i det på kortet angivna området. Alternativt får du i samma område bygga på en ruta du sedan tidigare ev. blockerat med en skylt. I så fall tas skylten bort ur spel och så kostar även detta dig -1 poäng.

Det första huset i ett visst kvarter i ett distrikt sätter reglerna för fortsatt byggande i det lilla området. Starthuset måste bestå av en enda våning och det tak som det har måste samtliga hus som framöver byggs i samma kvarter ha. Så är husets tak spetsigt måste alla andra hus där byggas med spetsiga tak. En annan regel säger att inte alla tre kvarter i ett och samma distrikt får byggas med liknande tak, så att man garanterat behöver använda båda sorterna överallt.

Fortsatt byggnation i kvarteret kräver att nästa hus är lika högt som det högsta befintliga eller max en våning högre (och har liknande tak).

Så, sammanfattningsvis, spela ett kort eller ställ ut en skylt.

Fas två är förbättringsfasen. Här sker nu en auktion, eller tre sådana faktiskt. I varje omgång skall 2 grönområden samt en större rund byggnad auktioneras ut, antingen alltså en rymdhamn eller ett köpcentrum. Budgivning sker med de ovannämnda spelkorten för tak, våningar och kontrakt. (Så använd inte upp alla i föregående fas!)

Korten har nämligen siffror också, utöver att visa tak/våningar/distrikt. Ditt bud är en siffra, så använd ett eller flera kort för att komma upp i ett passande värde Är ditt bud högst tar du vunnen bricka (grönområde, rymdhamn, köpcentra) och placerar den på en ledig plats någonstans... Det vunna budets kort kasseras, övriga får tillbaka sina kort.

I fas 3 får man sedan poäng utifrån hur man varit med och byggt staden. Granska ett kvarter i taget. Spelaren med flest våningsplan (alltså inte nödvändigtvis flest hus!) får 2 poäng, samt dessutom 1 poäng för varje grönområde och skylt (tillhörande vem som helst) som också finns där. Spelaren med näst flest våningar får bara poängen för grönområden och ev. skyltar.

Om kvarteret dessutom försetts med ett köpcentrum dubblas poängen!

Den fjärde fasen låter spelarna få nya kort så att de kan spela vidare. Man får dra sex stycken var (ett i taget) från uppvända högar. Tak-, vånings- samt kontraktkorten ligger nämligen blandade med bildsidan uppåt så man ser ju vad man får och kan välja högar utifrån det. Finns det en eller flera rymdhamnar byggda i några kvarter får spelarna som just fått poäng för flest och näst flest våningar där dra ännu fler kort!

Har man nu spelat ovanstående faser fyra gånger är spelet slut och det återstår enbart att summera poängen. Den som fått flest vinner Skyline 3000. Visst lät det förhållandevis simpelt? Det är det. Detta är lagom lättsam familjeunderhållning.

Allt är hyggligt okej, komponenterna likaså, det rör sig om tydliga spelkort och träbitar målade i klara färger. Reglerna är som sagt korta och tydliga. Minus för halvdan stapelbarhet på våningarna (och med tak ovanpå). Stoppkorten och de personliga spelbrädena känns helt onödiga och hela rymdtemat lite lätt överdrivet. Du skall bygga höghus, grönområden, köpcentrum och rymdhamnar??? Jaha ja.