En fråga om Skrupler (MB Spel)


Fakta:
Antal spelare: 3-10
Innehåll: 259 frågekort, 30 svarskort, 10 röstkort, spelregler

Här finns 259 provocerande frågor som kommer att visa om du och dina motspelare har skrupler. Ett festligt spel som kan avslöja otäckt mycket om dig själv och andra. Svara ärligt på vardagsmoraliska frågor eller ljug. Om motspelarna tycker att du avgett ett svar som inte motsvarar deras bild av dig kan du utmanas och tvingas förklara ditt ställningstagande. Frågorna kan handla om dina åsikter och ditt agerande i situationer som rör arbetet, sjukskrivning, skvaller, snatteri, otrohet, skattefiffel, skadegörelse osv. Hur beter du dig? Hur ärlig eller fräck/oärlig är du och dina motspelare? Vad berättar du och vad håller du tyst om?

Ta upp några frågekort på handen och ett svarskort. Frågorna ställer du en i taget till valfri motspelare. Svarskorten innehåller bara texten: JA, NEJ eller DET BEROR PÅ. Ställ en fråga till den person du tror kommer att ge ett svar som stämmer med det svarskort du just nu har på handen. Överensstämmer svaret med ditt kort blir du av med ett frågekort, i annat fall tar du upp ett nytt kort, eller utmanar…..Den som först blir av med sina frågekort känner uppenbarligen motspelarna bäst och vinner! Perfekt som lära-känna-någon-spel, eller för att bli varse vem din vän, partner, släkting verkligen är. Känner du dem så bra som du tror?