Skip-Bo (Mattel)


Fakta:
Antal spelare: 2-6 spelare
Ålder: 7+ år
Innehåll: 144 kort numrerade 1-12, 18 Skip-Bo kort, regler
Konstruktör: Hazel Bowman

Skip-Bo har fått namn av och efter sin skapare Hazel ”Skip” Bowman och är ett kortspel i vilket spelarna försöker göra sig av med sina kort så fort som möjligt. Deltagarna har var och en 30 kort i en hög framför sig och endast det översta är hela tiden uppvänt och synligt. (Färre än 30 kort att spela ut kan det röra sig om man vill ha en kortare speltid eller är många spelare).

Uppgiften är således att rensa sin korthög snabbast möjligt och det måste göras med ett kort i taget, i stigande sifferordning. Tanken är den att det mitt på bordet framför deltagarna skall skapas upp till fyra högar, som alla börjar med kortet 1 och sedan växer med efterföljande kort 2-3-4-5 osv. upp till och med kortet märkt med siffran 12. När en hög omfattar samliga 12 kort (1-12 naturligtvis) är den klar och läggs åt sidan. På dess plats kan nu en ny hög påbörjas med 1:an i botten och så vidare.

Till din hjälp för att kunna bli av med korten i din hög har du fem kort på handen. Då alla högar växer i ordning kan det ju, rätt ofta faktiskt, behövas utfyllnadskort så att ditt uppvända kort överhuvudtaget kan spelas ut. Om t.ex. fyra deltagare sitter med siffrorna 4-11-5-7 på korten framför sig kommer ni ju inte ens igång om ingen kan bidra med 1-2-3 först…

Ja, nu kan man om man vill spela ut de kort som saknas och man kanske har på handen först som en liten hjälp. Varje spelare får alltid spela ut så många kort i ordning som man kan och vill göra sig av med, på en eller flera av de max fyra högarna som skall växa på bordet.

Du kan alltså plocka kort 1-2-3 från handen för att sedan få spela ut den 4 som ligger överst i din hög. Du vänder upp nästa kort i din egen hög och ser en 6:a. Vilken tur då att du har 5:an på handen, du spelar ut den och tar sedan 6:an och vänder upp nästa kort. Det är 11. Du kan just nu inte få ut fler kort.

Om nu inte någon annan hög har nått upp till 10, då du självklart skulle ta och lägga din 11 ovanpå för att sedan se om nästa kort passar någonstans, och nästa osv. Ja, ligger det t.ex. bara två högar på bordet och du sitter med två 1:or kan du självklart spela ut båda i samma drag och starta två nya högar. Allt du kan och vill lägga får du ju spela ut.

Men inte nog med detta, ännu fler möjligheter till hjälp står till buds. Uppblandat med de 144 korten märkta 1-12 (12 av varje) finns 18 stycken Skip-Bo-kort. Dessa fungerar som jokrar och kan gälla för valfri siffra.

Vare sig du kan spela ut något kort på någon hög mitt på bordet eller inte måste du sist i ditt drag alltid kasta ett kort från handen och placera detta i en egen kasthög bredvid dig. Du får skapa maximalt fyra olika kasthögar och du kan under spelets gång även välja att plocka det översta från dina kasthögar när du försöker få ut dina kort i nummerföljd. Du fyller sedan på din korthand så att den återigen omfattar 5 kort i inledningen av din nästa tur. Korten dras från den gemensamma draghögen. In i denna blandas de kort som bildat kompletta högar 1-12 under spelets gång.

Kom bara ihåg att det är de 30 korten i högen framför dig det handlar om. Det är inte korten på handen eller i dina kasthögar du skall fokusera mest på. Alla dessa kort och ev. Skip-Bo-kort är bara en hjälp så att du i rask takt kan spela ut korten från din hög.

Upplägget är nog så enkelt och tydligt. Att lyckas med uppgiften är dock långt ifrån enkelt. Det kan ta sin tid att göra sig av med korten ibland, samtidigt som man kanske har riktigt flyt vid andra tillfällen och får iväg kort på kort… Visst är det slumpen som styr det mesta men ett visst mått av planering krävs då du kastar kort på dina skräphögar. Hur lägger du dina kort där? Vad vill du ha överst? Och det gäller att vara uppmärksam på vad övriga spelare har för kort tillgängliga i sina respektive högar. Du vill ju inte spela ut de siffror som gör att de genast kan spela vidare och bli av med sina kort… eller?