Sjöslaget (Trixy Games)


Fakta:
Antal spelare: 2
Ålder: 3+ år
Innehåll: Uppfällbar spelbox, 2 x 42 röda samt 2 x 84 vita träff/miss-markörer samt 2 x 5 olika fartyg, spelregler på förpackningen

Sjöslaget, Sea Battle, Battle Ship, Sänka skepp osv. Uppskattat spel har många namn. De har alla det gemensamt att det handlar om att i ett koordinatsystem gömma ett antal egna sjöfarkoster och med tur allena försöka hålla dem borta från fiendens eld. Samtidigt försöker du i ett annat koordinatsystem finna de skepp din motståndare gömt för att sänka dem.

Beroende på version av spelet kan såklart det här rutnätet ha olika storlek och mängden och storleken på fartygen variera. I den här utgåvan omfattar rutnätet nio rader (1-9) och elva kolumner (A-K). Spelytan att leta och gömma fartyg på täcker alltså alla punkter från A1 till K11 (i diagonalt motsatta hörn).

Här förfogar varje spelare över varsitt hangarfartyg (värde 5 poäng), en kryssare (4p), en jagare (3p), en minsvepare (3p) samt en liten ubåt (2p). Dessa poäng är såklart vad som utdelas till den spelare som hittar och sänker motspelarens motsvarande farkost. Poängsiffran avser också det antal spelfält som respektive krigsfartyg täcker i koordinatsystemet. Fem fält för hangarfartyget, två för ubåten osv.

Börja med att placera ut dina egna fartyg i rutnätet, horisontellt och/eller vertikalt. Huruvida det skall tillåtas att lägga olika fartyg precis intill varandra eller om det måste finnas ledigt utrymme mellan dem får väl spelarna komma överens om innan spelstart.

Sen är det liksom dags att börja…

Turas om att säga koordinater (A5, E11, H3, K8 eller vad det nu kan vara) till varandra och försök hitta motspelarens gömda skepp. Varje koordinat (eller avlossat skott om du så föredrar) besvaras såklart med ”träff” eller ”miss” och markeras lämpligen på spelplanen.

Med de två rutnäten som finns tillgängliga för varje deltagare använder du såklart ett till att gömma dina fartyg i. Det andra utnyttjas naturligtvis för att hålla koll på avlossade skott, ens träffar och missar. När någon fått in träffande skott på hela farkosten, dvs. sagt samtliga koordinater båten täcker, blir motspelarens respons efter sista träffen ”träff och sänkt”. Därmed får man söka andra farkoster härnäst, om det nu inte var så att man redan funnit och sänkt alla andra, vilket skulle innebära att spelaren vunnit partiet.

Markera dina missar med vita små plastpiggar i rutnätet, sätt dit röda för dina träffar på motståndarbåtarna. Om du vill kan du också markera de skott (framförallt träffarna) som fienden avlossar mot dig.

Klassiska Sänka skepp funkar möjligen ett kortare tag om inget annat tidsfördriv står till buds. Det är väl inte direkt världens mest spännande spel och det är framförallt tur och inte skicklighet som avgör utfallet av ett parti. Just den här utgåvan är dessutom tyvärr plastigt billig i överkant med för små plastpiggar som sitter fast dåligt och är svåra att plocka upp, men det finns säkert versioner av bättre kvalitet. Spelupplägget torde dock i stort vara detsamma. Kanske att det lägsta betyget jag nu satt skulle få vara ett snäpp högre... Hur spelet kan rekommenderas från 3 års ålder med alla smådelar är ett mysterium ...