Signorie (What’s Your Game?)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 60-120 minuter
Innehåll: Spelplan och fyra mindre spelbräden, träpjäser (48 män, 44 kvinnor, 12 runda markörer, 48 hjälpare, 16 brudar), pappbrickor (14 belöningar, 54 vapensköldar, 10 uppdrag, mynt i två valörer), 25 tärningar, regler.
Konstruktörer: Andrea Chiarvesio och Pierluca Zizzi

Om du söker en snygg och riktigt tuff spelutmaning kan du titta närmare på Signorie, detta kan vara vad du letar efter, en riktig brain-burner. Om du å andra sidan räds lång speltid och mycket väntan när andra funderar bör du nog skippa detta spel.

Allt fungerar rätt väl i Signorie även om somligt verkligen borde förtydligats i regelboken. En tydlig Q & A hade hjälpt. Det är också så att temat är rätt uttjatat, lite trist faktiskt om man ser det med moderna ögon.

Vi befinner oss i 1400-talets Italien där spelarna som manliga överhuvuden för sina respektive familjer vill sätta släktens karlar på viktiga poster inom politiken, kyrkan och militären. Kvinnornas roll är främst att gifta sig, även om de såklart även har andra uppgifter, vilka annars skall ta hand om t.ex. barnafödandet?

Japp, männen gör karriär, kvinnorna tar hand om männen och barnen... Nåväl, det var väl kanske så det såg ut i 1400-talets italienska städer?

Signorie spelas med en bunt tärningar, tärningar kastade i inledningen av spelets sju omgångar. Olika utfall hela tiden gör såklart allt ständigt nytt, fräscht och annorlunda, från en omgång till en annan, från ett spelat parti till ett annat. Vill man ha tärningar med låga eller höga värden? Ja, det är det ständigt svåra beslutet att ta...

Man spelar med tärningar i fem olika färger, i ett antal om en tärning per deltagare och färg. Så allt mellan 10 och 20 tärningar slås varje runda och sorteras efter färg i fem olika grupper.

Tanken är nu att varje spelare skall välja sig totalt max fyra tärningar, alla i olika färg. Efter fyra tagna tärningar (eller dessförinnan om man så önskar) måste man passa och actionmomentet är slut. Innan actionmomentet i varje fas prepareras spelplanen med nya spelbrickor och spelordningen ses över. Efter actionmomentet blir det poängutdelningar och diverse belöningar – kanske!

Spelaren som med alla sina familjemedlemmar (män och kvinnor) samlat flest poäng vinner Signorie.

Ja, välj nu en tärning och placera den på motsvarande färgat fält på ditt personliga spelbräde, sedan upprepas detta till dess att varje spelare har en tärning i fyra av de fem färgade fälten överst på sina bräden (om du inte väljer att passa innan du samlat dina fyra tärningar).

Varje spelfärg för med sig olika förmågor, nya val att göra och varje tärningsvärde kan också påverka priset du måste betala för effekten och dess verkställande.

Som ett förtydligande exempel kan nämnas att varje spelbräde har siffran 1 i gult fält, en 2:a i rött, 3:a för lila, 4:a för grått och en 5:a för turkos (detta är således tärningsfärgerna). Om tärningen du tar har ett lägre värde än angiven siffra på brädet (för respektive färg) måste du betala mellanskillnaden i mynt.

Samtidigt är det ju så att med höga värden på tärningen slipper du oftast både betala något och kan få ut så mycket mer. Så vad är då haken? Jo, när rundan är över skall man summera de tagna tärningarnas värden. Har du inte över summa 13 är du berättigad till en finfin belöning, en belöning som är ny och unik för respektive spelomgång. Belöningarna är naturligtvis sådana du gärna vill åt, så det är hela spelet igenom en mycket tuff balansgång mellan att ta mycket nu med tärningen och riskera att gå miste om spelrundans extra bonus.

Ja, varje tärning placerad låter dig välja mellan tre olika saker att göra; hyra hjälp, utföra uppdrag (Assignment) eller färgens specialhandling (Signoria-action).

Nu blir det kanske krångligt så försök att hänga med nu...

Hyra hjälp: Under varje olikfärgat tärningsfält (dvs. i fem kolumner) finns tre rader med ytterligare handlingar tillgängliga. Med andra ord finns 5 x 3 = 15 nya saker att överväga. Väljer man Hyra hjälp som t.ex. gul tärningshandling hyr man hjälp till en av de tre gröna (!) bonushandlingarna, hyr man hjälp med en lila tärning blir bonusdraget ett rött. Varje tärningsfärg skaffar alltså hjälp till en ANNAN färgs bonusdrag. Dessa bonusdrag kostar förresten 2-4 mynt styck att få aktivera (engångskostnad), och man kan alltid endast skaffa ett åt gången, men när väl hjälpen är där kvarstår den spelet igenom. Detta blir således ett engine-builder-moment. Med Hyra hjälp bygger du upp bra möjligheter för framtiden.

Var gång du framöver placerar en tärning överst i sin färgade box på ditt bräde får du nämligen rätten att också utföra alla de (max 3) bonusdrag du fått hjälp med på raderna under (i samma kolumn).

Hyra hjälp ger dig således ingenting omedelbart men möjligen något från nästa omgång och framöver, förutsatt att du alltså väljer att ta en tärning i motsvarande färg i en viss omgång.

Uppdragen (Assignments) finns det alltid 10 stycken av i varje parti, och alltid samma tio. De blandas däremot om och slumpas ut på sina platser i varje spelomgång, så här blir det också hyggligt med variation. Det blir två uppdrag tillgängliga att välja bland för respektive tärningsfärg, ett uppdrag (en handling) för manliga spelpjäser, en annan om du vill spela med kvinnor.

Ja, har det inte varit helt klart tidigare sköter man alltså både manliga och kvinnliga pjäser (tyvärr inte helt lätta att snabbt och tydligt skilja från varandra) och de har olika funktioner, olika roller att spela.

Beroende på vilket uppdrag du vill åt måste du ”betala” med familjemedlemmar (pjäser) av motsvarande kön! Dessa uppdrag kan nu ge dig pjäser, mynt, extra steg på olika skalor etc. I princip mer av sådant som redan står som bonusuppdrag på ditt spelbräde. Här får du ändå en extra möjlighet att göra dem om du skulle gå miste om en viss tärning, eller en chans att göra ett viktigt drag kanske två gånger!

Den tredje möjligheten i samband med tärningsplacering på sitt bräde är att göra Signoria-handlingen. Den varierar också beroende på färg.

Gul: Du får +3 mynt.

Rött: En kvinna (dvs. en av dina kvinnopjäser) skall gifta sig i någon stad på brädet. (Här finns lika många städer tillgängliga som antalet spelare +1). Det kommer att kosta 1-4 mynt (man får alltid betala upp till 4 mynt) men ger å andra sidan det dubbla tillbaka i form av poäng. Ja, spenderar du extra pengar på ett tjusigare bröllop ger det mer tillbaka!

Du kan också få en fin bricka med en vapensköld, knuten till en av sex olika berömda släkter. Brickan kan vara värd 2-5 poäng om du samlar den i en given serie, mer om det framöver.

Lila: Har dina manliga släktingar hittat en lämplig hustru (oftast genom att ha fått spelomgångens bonus, dvs. inte samlat tärningar med värde över 13), får familjen nu tillökning. Kasta tärning för att se om det blir en flicka eller en pojke. Du får med andra ord genast en ny spelpjäs, som dock konstigt nog anses som fullvuxen och redo för arbete, giftermål etc. redan i följande omgång.

Grå: Denna Signoriahandling innebär att en manlig pjäs som just nu gör karriär inom politiken, militären eller kyrkan lämnar sin position för ett diplomatiskt uppdrag i en av spelets städer. Detta i hopp om att kunna lägga händerna på en sådan där (ovannämnd) vapensköldbricka. Mannen kan dock endast ta sådana uppdrag om han kommit en viss bit i karriären och det är också så att ju högre den aktuella mannen klättrat i karriären inför sitt diplomatiska uppdrag desto mer poäng utbetalas.

Beroende på om man avbryter sin politiska, kyrkliga eller militära karriär måste ev. erhållen vapensköldbricka hamna i motsvarande samling. Du samlar med andra ord vissa brickor som kvinna i städerna (genom bröllop) och liknande brickor till olika serier som politiker, militär eller en kyrkans man.

Turkos: Här låter Signoriahandlingen en spelare att gå 1-4 steg på en eller flera av det stora spelbrädets skalor. Här finns en linje för Initiativ. Den som kommer längst här blir nästa rundas startspelare och ju högre man hinner på en omgång desto fler poäng får man.

Här finns också tre skalor för män i karriären, ett politiskt spår samt motsvarande steg för präster och militärer. Klättra högre för mer poäng och olika bonusförmåner (samt rätten att sticka iväg på diplomatiskt uppdrag i städerna).

Jösses ja, här finns att fundera på, mängder med saker att välja bland. Vill man ha låga tärningar för att få dem gratis och kunna få omgångens bonus? Vill man ha höga värden för att faktiskt kunna få många steg på olika skalor, eller bara ta tärningarna för att någon annan inte skall få dem?

Vad är viktigast det här varvet, rundans bonus eller att bara maximera alla tärningarna? Vilken tärningsfärg skall man INTE ta? Vilka bonusförmåner måste man absolut aktivera? Om man får välja en ny pjäs, skall det bli en man eller kvinna? Utifrån omgångens uppdragsbrickor (Assignments) just nu är situationen tydlig, men hur blir det när allt blandas om? Då behövs kanske fler pjäser av annat kön?

Pust. Signorie är sannerligen en mäktig spelupplevelse, nästan för krävande. Efter sju omgångar är allt slut och då gäller det att ha samlat på sig poäng och brickor med vapensköldar. Poäng får man ju t.ex. genom bröllop och diplomatiska uppdrag i städerna, genom bonusuppdrag med Hyrd hjälp, genom avancemang på initiativskalan samt belöningar i ett par omgångar om du har låga tärningsvärden.

I slutet skall sedan poängen för de insamlade brickorna med vapensköldar utdelas och adderas. Det vill till att man samlat minst tre brickor i en given kategori (för bröllop, politik, militär, kyrkan) för att brickornas värden skall räknas med. Det står också noga angivet exakt vilka (och vilket antal) brickor som krävs för varje kategori. Detta är också olika på olika spelbräden! Alla spelare har kanske inte intresse för och behov av samma brickor...

En annan liten detalj är spelets städer (max fem stycken). De har plats för max åtta spelpjäser (av något kön) samt erbjuder endast en bricka för män (diplomatiskt uppdrag) och kvinnor (bröllop) per spelomgång. Platserna kommer också med ett successivt stigande värde, vilket kräver att männen har kommit långt i karriären och/eller att kvinnorna måste betala mer innan rutorna kan tas i anspråk. Så först till kvarn!

Man kan med andra (svengelska) ord säga att SIgnorie innehåller ett dice-selection and placement moment, är en engine builder och samtidigt ett set-collection-spel! Och mer än så. Det här spretar men är samtidigt hyggligt väl sammanhållet. Visst finns här en bunt siffror och symboler på spelbräden och pappbrickor att lära sig, men det blir ganska snart bekanta saker. Och sen sitter man där och sliter sitt hår och låter timmarna gå...

Rätt trevligt men samtidigt nästan för mycket. Betyget stannar i mina ögon vid en stark trea, men det är ju inte det sämsta. Snyggt och med bra komponenter. På minuskontot främst lång speltid och somliga oklarheter i reglerna, vilka förstås i ett såhär omfattande spel bör (måste) vara kristallklara.