Shogun (Ravensburger)


Fakta:
Antal spelare: 2 deltagare
Ålder: 8-99 år
Innehåll: Spelbräde, 8 vita och 8 röda spelpjäser, regelhäfte

Shogun spelas på ett bräde med 8 x 8 fält och respektive deltagares 8 pjäser placeras på raden närmast spelaren ifråga. Ja, detta förutsätter naturligtvis att de båda deltagarna sitter mitt emot varandra med spelplanen emellan sig men nåväl, nu står pjäserna på rad, uppställda mittemot varandra med 48 rutor emellan sig.

Du kan vinna ett parti på två olika sätt. Antingen så slår en av dina egna pjäser bort motståndarens Shogun-pjäs eller så flyttar du runt på brädet och slår ut motståndarens pjäser en efter en så att endast Shogunen och en annan pjäs återstår, då har du också vunnit. Enkelt, va?

Ja, reglerna är nog så enkla. Alla pjäser får flyttas rakt framåt, bakåt, åt höger eller vänster och maximalt en 90-graders sväng får göras i ett visst drag. Det får alltid bara vara en pjäs per ruta och man får aldrig hoppa över en annan spelbricka. Alla dina pjäser får gå 1-4 steg vardera utom Shogunen som bara kan röra sig 1-2 steg/drag. En pjäs med 4-stegs förflyttning kan alltså ta samtliga steg i rak riktning åt något håll, ej diagonalt, eller t.ex. ett steg framåt och 3 åt sidan, 2 framåt och 2 åt sidan eller rentav 3 steg framåt (bakåt, höger eller vänster) följt av ett åt ett annat håll. Ja, du fattar… (?)

Problemet här, eller själva utmaningen, är att veta vilken förflyttning dina pjäser tillåts göra i ett nästkommande drag! Det är nämligen så att pjäserna hela tiden tilldelas olika steg att flytta sig. Spelbrädet är magnetiskt och varje liten spelbricka/pjäs rymmer ett litet fönster under vilken en snurrskiva roterar. Här visas hela tiden en siffra för 1-4 stegs förflyttning allt eftersom magneterna får snurrskivan i spelbrickan att rotera.

För spelplanens olika fält finns tydligen magneter som attraherar eller stöter bort din pjäs så att snurrskivan roterar ömsom medurs och moturs. Man kan aldrig riktigt veta säkert om en viss pjäs (när du t.ex. flyttat den 3 steg) skall få 3 nya stegs förflyttning, 4 steg eller kanske bara 1-2.

För att göra det hela extra besvärligt är inte alla snurrskivorna identiska har jag märkt. Några brickor har siffror i ordningen 1-4-2-3, andra 1-3-4-2. När dessa pjäser flyttas runt, framåt, bakåt osv. och magneterna gör att siffrorna snurrar förbi för varje steg de tar, känns det verkligen som att vilken siffra som helst kan dyka upp. Det gör det förstås rätt svårt att exakt kunna planera sin attack mot motståndarens pjäser/Shogun.

När du flyttat din pjäs, kommer du då att nå fram till fienden i nästa drag för att kunna slå bort brickan eller stannar du precis framför så att du istället är den som får stryk? Du attackerar men bara för att i nästa drag kanske retirera när du fick upp fel siffra på din pjäs.

Visst krävs här ett visst mått av strategi och taktik för seger men detta spel kan alltså inte på allvar anses som ett rent strategispel då det finns lite väl mycket av tur och slump i pjäsernas möjliga förflyttning. Om man mot förmodan kan hålla reda på hur pjäserna reagerar på olika fält på spelplanen är det bara att spela nästa parti med spelbrädet vridet 90 grader. Då beter sig magneterna och följaktligen snurrskivorna annorlunda.

Shogun lånar stora drag av spelet Duell där istället identiska tärningar rullas runt på en icke-magnetisk spelyta i jakten på motståndarens kung och andra pjäser. Av dessa båda spel erbjuder Duell utan tvekan den bättre spelupplevelsen. Det här blev måttligt spännande den korta tid det tar för en omgång.