The Settlers of Catan (Mayfair Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 12+ år
Speltid: 1-2 timmar
Innehåll: 37 stycken 6-sidiga spelplansbrickor (19 terräng, 18 vatten), 20 byar, 16 städer, 60 vägar, en tjuv, två tärningar, 18 sifferbrickor, 95 resurskort, 25 utvecklingskort, 4 byggnadskostnadskort, 2 bonuskort, regelhäfte
Konstruktör: Klaus Teuber

Inför ett parti av klassiska Settlers får man börja med att bygga upp en spelplan med de 19 stycken sexkantiga terrängbrickorna. Använd grundreglernas rekommenderade startuppställning för nybörjare eller låt slumpen skapa en ny unik spelmiljö för varje parti, det viktiga är främst att spelytan blir symmetrisk och att det blir lite spridning på områdena för berg, skogar, fält, betesmark, kullar och öken.

Bland de nitton brickorna finns fyra vardera av betesmark, skog och fält, tre vardera av kullar och berg och sist en ensam bricka för öken. Vissa miljöer är således mer vanliga än andra. Omgärda sedan landskapet med 18 vattenbrickor varav hälften endast visar hav och den andra halvan vatten inklusive hamnar vid kusten och gör därmed spelområdet till en ö.

På den här landmassan tävlar nu spelarna om att uppföra byar, städer och vägar. All byggnation kommer att ske längs terrängbrickornas kanter, det är i skarvarna mellan de olika brickorna trähus och vägar skall placeras. Längs en terrängsbrickas långsida lägger man en rak bit för en väg, i något av brickans hörn låter man uppföra ett hus. Allt sker enligt principen först till kvarn. Det finns endast plats för en spelares väg i skarven mellan två brickor, endast ett hus får finnas i en skärningspunkt, och man får heller inte bygga sina byar och städer (dvs. ställa ut sina hus) hur nära varandra som helst…

Vid spelets början har varje spelare ett hus och en ansluten vägstump placerade tillsammans någonstans på spelplanen på två olika ställen. Det är från dessa två platser respektive spelare sedan förväntas bygga vidare på sina vägar och skapa (gärna) långa kedjor av sammanlänkade byar och städer. Hur långt man nu får möjlighet att breda ut sig återstår att se…

Startscenariot erbjuder såklart färdiga startplatser för spelarna men det går naturligtvis att välja fritt eller låta slumpen styra även detta moment, allt för maximal variation. Ett parti av Settlers brukar aldrig bli likt ett annat.

Härnäst blandas de 18 små runda sifferbrickorna. Här finns två exemplar vardera av numren 3-6, 8-11, därtill endast en 2:a och en 12:a. Siffran sju saknas helt. På varje terrängbricka, undantaget öknen, läggs nu en sifferbricka och dessa bär således, var och en, ett nummer i intervallet 2-12. Dessa nummer motsvarar nu värdena du kan få med utfallen från två kastade tärningar.

Japp, två kastade tärningar är vad varje spelare alltid inleder sin tur med. Utfallet anger vilket eller vilka terrängområden som genererar resurser till spelarna. Dessa resurser är såklart absolut nödvändiga för att byggnation skall kunna äga rum på spelplanen. Det är dock fullt möjligt att ditt tärningskast endast ger resurser till en eller flera motståndare. Kanske får ingen något alls. Belöning i form av resurser efter ett tärningskast beror på vem som byggt var.

Exempel: Slår du t.ex. fram summan 6 med tärningarna (1+5, 2+4, 3+3 etc.), så är det de två terrängbrickorna som försetts med sifferbrickorna med siffran 6 som är i fokus i detta drag. Det kan kanske vara ett skogsområde och ett fält, ett berg och en slätt, två kullar etc. Skall man nu få ta del av respektive områdes resurser krävs det att en spelare låtit uppföra en by eller en stad någonstans runt aktuell terrängbricka. Ja, det är väl logiskt, eller hur? Vill du åt timmer från skogarna bör du såklart finnas representerad i dess anslutning, vill du åt vete sök dig till åkerfälten. Ull får du från betesmarkerna, sten från bergen osv…

Eftersom sannolikheten att få 2 eller 12 är mer sällsynt än andra utfall så finns de bara med på varsin bricka. Vill du åt resurser från terrängfälten där dessa sifferbrickor ligger så skall du förstås vara medveten om att utdelning troligen kommer att ske mer sällan.

Skulle man slå fram summan sju på tärningarna inträffar ett litet specialmoment där ingen resursutdelning sker. Istället flyttar man en spelpjäs (tjuven) som blockerar ett terrängområde från att ge utdelning (tills nästa sjua slås) och aktuell spelare får istället stjäla ett resurskort från en spelare som bygger i anslutning till platsen där man nu placerar tjuven. Övriga spelare får således ingenting när man slår summan sju. Dessutom måste samtliga spelare som har fler än 7 resurskort på handen kasta hälften av dem, så har du inte använt upp korten på handen bör du undvika den där sjuan…

Nåväl, du kastar tärningarna, noterar summan och letar upp motsvarande sifferbrickor och tillhörande terrängfält. Se efter vem eller vilka som bygger i utkanten av dessa områden och belöna dessa med resurskort utifrån områdets miljö. Berg ger sten, fält ger vete, betesmark ger ull… Man samlar helt enkelt på sig olika råvaror som krävs för att kunna bygga vidare på spelplanen, så att man kan uppföra nya vägar, byar och städer vid andra terrängbrickor för att kunna ta del av dessas resurser och så vidare… Fiffigt. Enkelt. Om det nu inte var för det där med begränsat med utrymme att bygga på…

Efter resursutdelningen får aktuell spelare en möjlighet att byta sina kort med motspelare, eller växla dem i banken, för att försöka få ihop de resurser som krävs för att bygga något specifikt. Varje sak kräver såklart sin unika kombination av resurskort.

För ett stycke väg krävs ett kort med timmer och ett med tegel. För att bygga en by krävs fyra kort; ett vardera av timmer, tegel, vete och ull. Städer kan endast uppföras som en uppgradering av en by, så först måste byn stå där någonstans på spelplanen, därefter krävs vete och sten i stora mängder för en expansion.

En annan kombination av resurser kan ge dig slumpvis dragna Utvecklingskort som kan ge olika bonusmöjligheter.

Saknar du de exakt rätta korten får du som sagt försöka byta till dig det du vill ha av en motståndare, annars kan du göra förhållandevis ofördelaktiga byten med banken. Fyra identiska kort av en typ ger dig ett annat valfritt tillbaka!

Genom att bygga byar och städer i utkanten av spelplanen, vid hamnarna, kan du dock erbjudas en möjlighet att få byta mer effektivt. Tre eller två lika kort kan ge ett valfritt, det beror lite på vilken hamn du besöker. Det kan tyckas generöst att få växla så här förmånligt men det kräver som sagt att du bygger i kanten av spelplanen och här är såklart vägen till fortsatt utbredning av ditt imperium (!) högst begränsad. Bygger du i strandkanten är det ju endast en enda eller max två terrängbrickor du tangerar och kan få resurser för…

Sådär ja, säg att du nu har en bra mix av resurskort på handen, då vill du såklart utnyttja dem. Du bygger något, förslagsvis allt du kan, vill och får. Först till kvarn! Placera ut dina spelbitar som representerar vägar och byar längs kanterna på terrängbrickorna. Som redan sagts måste allt du bygger hänga ihop och utgå ifrån de båda startplatserna du ansvarar för, du kan således bygga max två slingor över spelytan.

Det du bygger genererar poäng. Kan du se till att få ihop 10 poäng i slutet av din tur vinner du spelet. En by ger 1 poäng per styck, en stad 2 poäng och eftersom du endast har tillgång till fem byar så inser du snart att uppgradering till en stad är nödvändigt för framgång. Du har dock bara 4 pjäser för städer att bygga med så du får se till att fortsätta bygga byar eller satsa på tur med inhandlade utvecklingskort. Dessa kan som sagt också ge viktiga poäng.

Ett stycke väg ger egentligen inga poäng alls utan får väl främst ses som ett medel för att kunna bygga upp nya byar och städer. Den som dock byggt en sammanhållen sträcka om 5 vägsegment i rad får ta bonusbrickan som innebär 2 extra poäng. Den brickan kan dock stjälas av någon annan spelare som sedan bygger en längre väg…

Detsamma gäller t.ex. utvecklingskorten som rör soldater. Tre armékort ger bonus för innehav av den största armén, men även här kan man såklart samla fler kort för att ta över poängen. Ja, det gäller att ha allt under kontroll när man vill avsluta spelet med de där insamlade 10 poängen. Det är retligt om någon i spelvarvet innan förlänger sin väg och stjäl två poäng för dig och själv rycker ifrån eller rentav tar hem segern!

Det finns såklart ytterligare några regler att ta i beaktande för ett fullständigt korrekt spelparti men det kan väl räcka såhär i en snabb översikt. Settlers är med sin varierande spelplan och slumplagda sifferbrickor alltid omväxlande. Allt tärningskastande och resursinsamlande går fort och smidigt, även om man kanske inte alltid själv får kort eller ens det man vill ha.

Jag tycker det här är ett i stora drag utmärkt, fiffigt, klassiskt sällskapsspel om resurshantering och areakontroll samtidigt som jag inte kan bjuda på allra högsta betyg. Med en olycklig startpunkt och/eller motspelare som har maximal tur med tärningar och snabbt kan rycka fram i din närhet kan du kanske se att dina möjligheter till expansion på spelplanen raskt går om intet. Då kan du tyvärr bara lägga allt byggande åt sidan och fokusera på att samla utvecklingskort. Det kan förstås också ge dig segern, men spelet blir måhända rätt enformigt i långa loppet.

Settlers blev utsett till Årets Spel i Tyskland 1995 och året därpå till ”Best Board Game” i USA.