Sequence (Parker)


Fakta:
Antal spelare: 2-12
Ålder: 8+ år
Innehåll: Spelplan, 104 kort, 3 x 48 spelbrickor i grönt, blått resp. rött, regler

Sequence är en ren och skär kopia på spelet Touché, eller om det är tvärtom. På spelplanen finns rutor motsvarande alla korten i två kortlekar (undantaget knektarna). Korten att dra, ha på handen och spela ut motsvarar alla dessa rutor + knektarna, dvs. två kompletta kortlekar. Varje spelare eller lag förfogar över en samling små plastbrickor i en färg (grön, röd eller blå) och skall efter varje utspelat kort placera en spelmarker på endera av två motsvarande rutor på spelplanen.

Målet är att vara först med att skapa en sammanhängande rad med fem brickor i sin färg, vertikalt, horisontellt eller diagonalt på spelplanen. (Alltså försöka spela ut 5 kort som ligger intill varandra). Spelplanens rutor är formerade som 10 x 10, och de fyra hörnrutorna är frirutor och kan användas gratis i en planerad rad om 5 brickor. Korten med knektarna är jokrar och enögda jokrar (hjärter och spader knekt) ger möjlighet att få ta bort valfri utlagd motståndarbricka. Knektar med två ögon (klöver och ruter) är jokrar som låter dig placera ut en egen bricka på valfri ledig plats på spelplanen. Spelet är inte så dumt och lätt att förstå, men har man först spelat spelet Touché känns detta som ett billigt plagiat, värt medelbetyg som bäst. Det kan vara svårt att hitta rätt rutor på spelplanen och hålla reda på vilken joker som gör vad.