Seeräuber (Queen Games)


Fakta:
Antal spelare: 3-5 deltagare
Ålder: 8+ år
Speltid: 30 minuter
Innehåll: 15 fartygskort, 24 brickor för skatter, 25 runda träpjäser med tillhörande klistermärken, 75 mynt i olika valörer samt regler
Konstruktör: Stefan Dorra

Tyska spelet Seeräuber heter Buccaneer (alt. The Pirates) i engelsk utgåva. Alla namnen beskriver rätt bra vad det hela handlar om – pirater och sjöröveri. Femton fartyg, alla mer eller mindre fyllda med diverse skatter, skall ett i taget bordas och länsas på sina värdeföremål. Tre fartygskort vänds upp i taget och när dessa tagits om hand vänds tre nya kort upp. Spelet rullar alltså på över 5 omgångar kan man säga.

Varje spelare har 5 pirater i sin valda färg till sitt förfogande. En har värde 5, en 4, en 3, en 2 och den siste är märkt med ett frågetecken (?). Ju högre siffra desto kraftfullare, starkare pirat och piraten med ett frågetecken får alltid ett värde mellan 1-5 beroende på vilket skepp som piraten kliver ombord på.

Piraterna kommer i form av runda träbrickor försedda med klistermärken och själva spelkonceptet bygger på att spelarna bygger upp små cylindriska torn med dessa pirater, ja staplar dem på varandra. Det finns ett minimiantal pirater som måste finnas tillgängliga och staplade på hög för att det skall bli möjligt att borda vissa skepp och olika fartyg kräver olika många sjörövare. Det varierar mellan 2-6 stycken och som mest får man stapla upp till 9 pirater i en och samma hög.

Eftersom varje spelare bara har hand om 5 egna pirater och de större skeppen kräver fler pirater än så förstår du säkert att det givetvis blir nödvändigt att stapla sina brickor ovanpå motståndarnas. Faktum är att det är ett absolut krav. Du får faktiskt aldrig spela en egen pirat ovanpå en annan egen i samma färg. Så flera olika pirater skall alltså göra gemensam sak och kliva ombord och samla skatter.

Utmaningen ligger i att vara den pjäs som ligger överst i en viss stapel eftersom den pjäsen, och därmed dess ansvarige spelare, då också anses vara kaptenen över hela gänget (stapeln) och således beslutar om vilket fartyg som skall bordas och när så är lämpligt!

I sin tur har man i grunden två val.

* Spela ut en pirat/höja en stapel

Man kan spela ut en egen pirat och bilda en ny stapel, lägga en ny pirat överst i en befintlig stapel, ovanpå en pirat i annan färg och således ta kontrollen över hela stapeln eller lyfta en ensam egen pjäs eller hel stapel man kontrollerar upp på en annan hög och därmed göra densamma lite högre. Detta såklart förutsatt att stapeln inte kommer att omfatta fler än nio pirater!

* Borda ett skepp

Alternativet till att spela en piratbricka/höja en stapel är att helt enkelt välja en stapel med pirater (omfattande minst 2 pirater) där man själv är kapten (dvs. överst) och borda ett av de uppvända (max 3) tillgängliga fartygen. Ja, under förutsättning att stapeln har en höjd som räcker för det valda skeppet!

Kaptenen som rånar fartyget med sina egna och motståndarnas pjäser i en viss stapel får alla dess skatter. (Nåja, somliga fartyg kan tillåta att spelaren som ligger tvåa i en hög också får ett litet i bidrag som kan vara nog så värdefullt faktiskt. Mer om detta senare.)

När nu skeppet visat sig kunna ge t.ex. 25 guldpengar skall denna förmögenhet fördelas på de i stapeln ingående piraterna, därav dessas olika värden. Man räknar samman vilket värde de olika spelarnas deltagande pirater har och så får de del av skatten därefter. Sist av alla är det faktiskt kaptenen själv som tar hand om eventuellt överblivna slantar och det kan alltså bli så att den som bordar fartyget går back på dådet, gör förlust alltså, om de andra spelarna lagt många piratbrickor med höga värden i stapeln!

Till ovanstående kommer också samlandet av pappbitar som avbildar dolkar, kandelabrar, kistor eller tunnor. Det är framförallt de större skeppen som fraktar en eller flera av dessa föremål. Den som vid spelets slut tagit majoriteten av dessa brickor får också dess respektive avbildade värde i extrapoäng, poäng som sedan omvandlas till guldmynt där den med mest pengar vinner hela spelet när alla fartyg blivit länsade!

Om ett fartyg bara bär symbolen för en av ovannämnda skatter (dolk, kandelaber, kista och tunnor) går motsvarande bricka genast till kaptenen. Skulle där avbildas två olika saker väljer kaptenen först och tar lämplig skattbricka. Föremål nummer två går då till spelaren vars pirat ligger tvåa i stapeln som användes vid bordningen. Så välj (om du kan) rätt skepp att borda med rätt spelare som nummer två i pirathögen, du vill ju inte tvingas ge bort skatter och därmed poäng till vem som helst…

Seeräuber är ett ganska lättsmält, snabbspelat spel med pirattema, lagom underhållande för ett parti då och då. Nominerat till utmärkelsen Årets Spel i Tyskland 2006.