Schikane (Winning Moves)


Fakta:
Innehåll: 18 stycken rälsbitar, regler
Konstruktör: Manfred Keller

Här kommer ett mycket fiffigt tillbehör som lämpligen nyttjas till tågspelen Trans Europa och/eller Trans America. Den lilla plastpåsen innehåller bara 18 små trästavar, 18 nya rälsbitar i 6 olika färger, dvs. tre stycken i respektive spelares färg. Är man färre än 6 deltagare kommer såklart inte alla bitar med i spel.

Varje spelare tar sina tre rälsbitar och nyttjar dem i enlighet med grundreglerna. Man spelar i sin tur ut två egna rälsbitar om spåren löper över mark och endast en bit per omgång om man bygger över berg och/eller vatten. Du får naturligtvis välja själv hur och var du bygger med svarta respektive nya färgade bitar.

De färgade bitarna anger att rälssträckan inte kan användas av någon annan spelare än just byggaren själv och tvingar således en motståndare som vill snylta på ens bygge att själv bygga runt sträckan. Visst, det är ju kanske ingen lång extra sträcka som i så fall måste byggas men ändå, det kan vara fullt tillräckligt för att sinka en motståndare rejält. Med de nya rälsbitarna på rätt ställe kan det kosta både ett och två eller flera extra drag att komma runt och vidare.

Reglerna säger dessutom att maximalt två olikfärgade rälsbitar (utöver de svarta såklart) får finnas i en enskild knutpunkt och är man tre spelare eller fler som vill åt samma håll blir det kärvt….. Det här tillbehöret skänker nytt liv till grundspelet och gör det till en större utmaning med mer spänning. Ja, gör du ett speltest med dessa bitar och regler kommer du inte att spela utan dem framöver, så mycket är säkert.