Santiago (Amigo)


Fakta:
Antal spelare: 3-5
Ålder: 10+ år
Speltid: Ca 60 minuter
Innehåll: 45 plantagebrickor, 110 områdesmarker, 15 kanaler, 5 förslagskanaler, 1 vattenkälla, 1 spelplan, 3 palmträd, Kanalbyggar-spelpjäs, regler samt 150 sedlar i olika valörer
Konstruktörer: Claudia Hely & Roman Pelek

Lite strategispel, lite auktionsspel, enkla regler och rätt underhållande, det är Santiago det. Ett alldeles ”lagom” spel med medelbetyg, helt okej att plocka fram för ett parti då och då. Lite av charmen kommer av det annorlunda temat också. Här skall du bevattna åkrar och det kanske låter lite halvtrist, men se, det är roligare än man tror….

Börja med att blanda alla brickorna för det du kan odla. Det handlar om sockerrör, bananer, potatis, chilifrukter och druvor. Brickorna staplas i så många högar som det är deltagare och den översta brickan i varje hög vänds upp. Nu ser man vilka grödor som finns att plantera i just den här omgången. Brickorna är dessutom alla märkta med en eller två arbetarsymboler, mer om dessa senare. En spelare får pjäsen som symboliserar Kanalbyggaren och därmed kan auktionsfasen börja. Förste spelaren EFTER Kanalbyggaren börjar ge ett bud och så får alla i tur och ordning ge ett bud så att Kanalbyggaren själv sitter sist. Man bjuder på rätten att få välja bricka först…….. Man får ge ett lägre bud än ett föregående, men två bud får aldrig vara identiska. Passa kan en eller flera spelare också göra och då är man såklart sist att få ta sig en bricka. Sist att välja bricka blir man såklart också om man bjuder lägst! Den som passar först eller lägger det lägsta budet tar omedelbart över rollen som Kanalbyggare! Man får måhända en sämre bricka att plantera och få poäng för men å andra sidan ett gynnsammare läge när det kommer till att bevattna fälten med vattenledningsrör/kanaler. Så vilket känns viktigast för dig just nu? En speciell bricka eller att vara i förarsätet när det gäller kanalbygget?

I tur och ordning, med högste budgivare först, betalar man till banken och väljer sin bricka. Den placeras sedan ut på valfri ledig ruta på spelplanen. Beroende på om brickan sedan avbildar en eller två arbetare, placerar spelaren en eller två träkuber i sin färg på brickan. När det i slutet kommer till poängräkning ges poäng efter antalet brickor med en viss gröda som hänger ihop på spelplanen multiplicerat med antalet kuber i spelarens färg, så visst vill du få till stora åkrar med samma grödor. Dina brickor med t.ex. potatis räknas ihop med ev. potatisbrickor dina motspelare lägger intill din….. Undantaget till ovanstående utplacering av kuber är om du passat i den tidigare budgivningen. Då gäller regeln att du placerar ut en kub mindre än avbildat på den bricka du fått, vilket innebär en eller, mest troligt, ingen kub alls. Så inte nog med att du passat och fått välja bricka sist. Du får också placera ut färre poänggivande kuber. Men å andra sidan har du sparat dina pengar och, om du passade först, fått Kanalbyggaren!

Så där ja, nu har ni alla lagt ut era brickor och ev. kuber på dessa på spelplanen. Ni har säkert lagt brickorna där en och samma gröda bildar större fält med flera brickor ihop hellre än att sprida ut dem en och en. Allt för att försöka vinna många poäng såklart! Ni har säkert också i möjligaste mån försökt att lägga brickorna i anslutning till fontänen och ev. kanaler på spelplanen för saknas vattenförsörjning till era grödor innan omgången är slut då ligger ni illa till... I första steget blir en icke vattenförsörjd bricka genast av med en träkub, i nästa omgång blir brickan vänd, klassad som öken och därmed ej poänggivande på något sätt.

Den som bestämmer hur och var en ny rörledning/bevattningskanal skall läggas på spelplanen mellan eller runt åkrarna gör i varje omgång den spelare som just nu innehar Kanalbyggarpjäsen! Alla andra spelare får nu möjligheten att komma med sitt förslag på sträckning för det nya vattendraget och därtill presentera sin tillhörande muta för att påverka Kanalbyggaren. Här får flera personer såklart föreslå samma sträcka och ev. muta adderas ihop. Det är helt upp till Kanalbyggaren att acceptera ett inkommet förslag eller bygga på annat ställe. Väljer han ett presenterat förslag tar han helt enkelt emot mutan och placerar kanalen på spelplanen så att somliga grödor kan vattenförsörjas i dess anslutning. Bygger Kanalbyggaren på ett eget ställe så att dennes egna grödor får vatten och somliga motståndares kanske blir utan (dvs. tar ej emot muta, bygger inte som annan spelare vill) sker det till ett visst pris. Att bygga på eget ställe kostar Kanalbyggaren en peng mer än högsta totalbudet för ett annat spelarförslag.

En gång var under spelets gång kan alla spelare utnyttja sin extrakanal och placera den på brädet för att säkra vattentillgång till sina grödor om det någon gång skulle vara vattenbrist... Det får dock bara byggas en sådan extrakanal per omgång så om Kanalbyggaren inte bygger där du vill och en annan motspelare i tur nyttjar sin byggrätt före dig, är torkan hotande nära... Spelet löper vidare i ett antal omgångar med identiska moment enligt ovan. Först auktion av brickor därefter fördelning av dessa och rätten att agera Kanalbyggare. Sedan utplacering av brickor och träkuber på spelplanen följt av förslag på kanalbyggnation och tillhörande mutor till Kanalbyggaren. Och så slutligen faktisk byggnation av en ordinarie vattenkanal och max en extra, en koll på om någon gröda saknar vatten vilket leder till avlägsnandet av en kub eller skapandet av öken och så får alla en liten slant pengar för besväret. Och så börjar vi om……. (Sedlar finns det förresten en rejäl bunt av och jag förstår inte riktigt hur man skall spela för att kunna komma åt de högre valörerna. Palmträden nyttjas i en extra spelvariant och kan erbjuda bonuspoäng åt spelarna).