San Juan (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 45-60 min
Innehåll: 110 kort, penna, poängblock, 6 yrkeskort, 5 försäljningsbrickor, regelhäfte
Konstruktör: Andreas Seyfarth

Kortspelet San Juan erbjuder en intressant spelmekanik. Ett parti spelas över 11-14 omgångar och i inledningen av varje runda finns 5 olika roller att fundera kring att ikläda sig. (Samma 5 i varje runda såklart.)

Du kan välja att vara Byggmästaren, Producenten, Handelsmannen, Kommunalrådet eller Malmletaren men respektive arbete och spelkort kan bara väljas en gång per spelrunda och det är först till kvarn som gäller. Om t.ex. förste spelaren väljer Byggmästaren som sitt kort är det de andra fyra rollerna som står till buds för näste i tur. För den som sitter sist i ett spelvarv är såklart valmöjligheterna som mest begränsade.

Lyckligtvis är det också här det lite speciella med San Juan kommer in. Oavsett vad du och de andra deltagarna väljer för respektive roller kommer de direkt att påverka även motståndarna. Fast självklart är det framförallt du själv som kommer att ha den största fördelen av att välja just det du gör, annars vore det ju ingen idé att välja kortet ifråga eller hur?! Så grundidén är enkelt uttryckt denna: samma till alla, men någon form bonus till dig! Det blir så att säga bonusen som är anledningen till att välja den ena rollen eller den andra.

Nåväl, väljer du Byggmästaren låter du uppföra en byggnad (dvs. spela ut ett kort framför dig) och därefter gör alla dina motspelare samma sak om de vill. De andra måste dock betala fullpris för byggnationen, du som valt kortet ifråga har rabatt!

Producenten låter en (i Byggmästarfasen) uppförd fabrik producera varor. Där motståndarna bara kan tillverka en vara var gör din fabrik två!

När det sedan kommer till att ta hjälp av Handelsmannen är det samma sak där. Producerade varor kan säljas för att generera inkomst. Alla andra kan sälja en vara var, du som valt denna roll får sälja två varor!

Väljer du Kommunalrådet får du plocka på dig kort från draghögen för att förstärka din hand. Du får titta på 5 stycken kort och välja det allra bästa! Motståndarna får också varsitt kort men kan bara välja ett av två slumpvis dragna från draghögen.

Rollen som Malmletaren är lite speciell, den ger enbart den aktive spelaren ett extrakort, varken mer eller mindre. Här blir det således inget alls till de övriga deltagarna.

Ingen får inför varje nytt spelvarv ha fler än 7 kort på handen (det finns dock undantag) och du börjar spelet med en gratis fabrik utlagd på bordet framför dig och 4 kort på handen. Spelkorten i draghögen kommer i två olika utföranden. Antingen är det en fabrik eller en specialbyggnad med en annan funktion. Fabrikerna finns i fem olika varianter (färger) som producerar just sin speciella vara, som i sin tur förstås kan säljas för ett pris som också varierar i respektive spelrunda.

Specialbyggnaderna kommer alla på lilafärgade kort. Det finns 24 olika lila byggnader, 17 av dem finns det 3 kort vardera av och dessa byggnader erbjuder alla någon form av speciell funktion att nyttja i spelet. De 7 andra sorternas byggnader är kort med olika monument som utspelade enbart ger extra ”Victory-points” i spelets slut. Naturligtvis vinner spelaren som samlat ihop flest sådana ”Victory-points”.

På ett särdeles intrikat sätt påverkar i stort sett alla de olika lila byggnaderna varandra och kan ofta erbjuda ytterligare bonus kopplat till de olika rollerna. Jag har inte för avsikt att här beskriva dem alla, men som exempel kan nämnas att när du spelat ut kortet för Smedjan och senare i spelet bygger en fabrik får du göra det till reducerad kostnad, har du kortet för Brunnen framför dig får du alltid när du tillverkar 2 varor i en viss fabrik alltid dra ett kort.

Kortet för Akvedukten låter dig alltid producera en extra vara, Biblioteket ger dig alltid den dubbla bonusen när du väljer roll i respektive omgång, Stenbrottet låter dig spela ut (dvs. bygga) lila byggnader till lägre pris. Med Kapellet får spelaren i början av varje omgång lägga ett kort från handen under Kapellet-kortet. Varje sådant undanlagt kort blir värt 1 Victory-point vid spelets slut. Marknadsståndet ger dig ett extrakort när du säljer minst 2 varor, Tornet gör det möjligt att spara upp till 12 kort på handen osv.

Ja, så fungerar det. En mix av olika mer eller mindre indirekt eller direkt poänggivande kort finns det att samla. Eller också samlar du enbart olika fabriker och tillverkar och säljer varor, eller satsar på att bara bygga monument. Självklart är det så att de mest värdefulla korten kostar en massa att använda och det du betalar med är kort, vanliga fabriks- och lila byggnadskort från handen! Så vill du spela ut ett jättebra kort och kanske tvingas tömma din korthand, eller behålla en mängd medelbra kort och spela ut dem till ett lägre pris ett i taget?

Vem vet vilken eller vilka byggnader du får upp nästa gång du drar kort från draghögen?

San Juan är ett bra kortspel och betyget får bli en stark trea. Prissystemet där man betalar med andra kort är fiffigt och att välja en roll och utnyttja den till max i respektive omgång får man snabbt koll på. Det krävs dock ett antal spelade partier innan man får kläm på vilka kort som är riktigt bra eller ännu bättre. Det blir en hel del läsande på nya kort man får upp och det kan ibland sänka speltempot något men detta blir samtidigt ett måste. Skall man ha framgång i San Juan gäller det att verkligen förstå hur varje kort skall nyttjas på bästa sätt. Skall det sparas för att spelas ut senare när man har råd eller omedelbart kasseras, dvs. nyttjas som betalning för något annat? Kortillustrationerna är helt okej men färgvalet till fabriker och specialkort kunde ha varit gladare.