Samurai (Lautapelit.fi)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: Från 10 år
Speltid: ca 45 minuter
Innehåll: Spelplan i fyra delar, 80 brickor (20 x 4 stycken), 39 spelpjäser (13 vardera av Hjälmar, Buddha samt Risfält), 4 pappskärmar samt regelhäfte
Konstruktör: Reiner Knizia

Börja med att pussla ihop spelplanen, en karta över (delar av) Japan. Ta lika många kartdelar som ni är deltagare som skall spela och gör på så sätt spelytan allt större ju fler ni är.

Plocka sedan fram spelpjäserna som representerar Hjälmar, Buddha och Risfält och ställ en av varje sort i huvudstaden Edo. Turas sedan om att placera ut fler pjäser. För varje stad på kartan väljer man ut pjäser för två av de tre typerna, och för varje by en valfri pjäs. Det kommer således att stå tre pjäser i huvudstaden (1 vardera för Hjälmar, Buddha samt Risfält), i andra städer finns två pjäser (hjälm+buddha, risfält+buddha eller hjälm+risfält) och en pjäs av någon sort i varje by.

Nu gäller det att erövra så många av dessa pjäser som möjligt. Den person som samlat majoriteten i två av tre typer vinner spelet. Finns ingen sådan krävs ensam majoritet i någon pjässort i alla fall annars har du ingen chans att vinna. Spelarna med majoritet i någon pjästyp lägger dessa åt sidan och räknar sedan övriga pjäser. Vinnaren blir den med flest övriga pjäser. Är det fortfarande lika vinner den med totalt sett flest insamlade pjäser (alla tre sorterna räknas). Puh! Det var klurigt det där……. Alla pjäser är alltså viktiga att samla, men du måste få ihop fler än motspelarna av i alla fall en sort, annars kan du inte vinna…… Och eftersom du placerar vunna pjäser bakom en liten uppställd skärm måste du hålla i huvudet vem som vunnit vad under spelets gång. Och det kräver uppmärksamhet och kom ihåg……(I spel med 2 deltagare kan de enligt reglerna placeras framför skärmarna).

Erövrar dessa viktiga pjäser gör du genom att omringa staden eller byn med dina 20 spelbrickor. Dessa är, liksom spelplanens rutor, 6-kantiga och varje spelare har identiska uppsättningar, om än i olika färger. Varje bricka påverkar antingen en eller flera pjästyper direkt med en viss styrka eller är en specialbricka som låter dig byta plats på två pjäser på spelbrädet eller ger dig möjlighet att ta tillbaka en redan utlagd bricka.

En viss bricka kan ha värdet 2, 3 eller 4 och påverka antingen Hjälmar, Buddhan eller Risfält. Samuraj-, Skepps- samt Ronin-brickorna har bara värde 1 eller 2 men påverkar å andra sidan alla tre pjästyperna. Skeppsbrickorna läggs på vattenrutorna längs kusterna för att påverka strandnära städer och byar.

Ja, i sin tur spelar man ut en eller flera av sina brickor i syfte att omringa en lämplig ort där passande pjäser står. När alla landrutor runt en stad/by med en eller flera olika pjäser helt omslutits av spelarnas utlagda brickor, räknar man samman spelarnas olika påverkan på respektive pjästyp. Därefter tillfaller såklart en pjäs den vars brickor påverkat mest. Det handlar helt enkelt om dominans. Kraftfullast ”attack” vinner pjäsen. Vid exakt lika påverkan från två eller fler spelare tillfaller pjäsen ingen alls utan lyfts bara bort från spelplanen.

Med undantag för bruket av Markörutbytesbrickan som alla kan nyttja en gång vardera och som tillåter dig att ta tillbaka en tidigare spelad bricka, så måste alla utlagda brickor ligga kvar där de hamnat resten av spelet. Så nyttja dina få brickor där de bäst behövs. Slösa inte bort fler påverkanspoäng än nödvändigt för att vinna en pjäs. Det kan stå dig dyrt att satsa t.ex. en 4-poängsbricka och sedan inte få någon pjäs för den…….

Samurai är ett spännande och klurigt strategispel som ofta är ovisst in i det sista. Plastpjäserna är i glänsande svart plast och snyggt utformade. Du kan skänka spelet mer spänning och öka på inslagen av tur eller taktik med olika varianter av spelupplägget.

Reglerna säger att man skall välja ut 5 av sina 20 brickor och nyttja dessa först, därefter välja 5 nya och spela dem osv. medan kvarvarande brickor ligger bredvid respektive spelarskärm. Huruvida man handplockar några valfria favoritbrickor i taget för en viss strategi eller drar dem slumpmässigt för ett mer turbaserat spelande får väl vara upp till deltagarna själva.

Själva spelar vi alltid med alla brickor synliga för alla hela tiden, det är bara vunna pjäser vi gömmer undan….. Alla har ju i grunden tillgång till likadana brickor och vad som redan använts syns ju om man bara noga granskar spelplanen.