Samla kottar (Ravensburger)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: Från 5 år (nja, känns nästan väl ungt)
Innehåll: Spelplan, 66 kottar, 4 skottkärror, 4 ekorrar, 1 skål, 1 tärning
Konstruktör: Manfred Ludwig

Spelarna sköter varsin ekorre som kutar runt på en bana i hopp om att hitta kottar att föra hem till boet. Den ekorre som först fyllt boet med 15 kottar vinner. Alla deltagare rör sig i samma förflyttningsslinga men några djur skall röra sig medurs, andra moturs, dessutom korsas spåret på mitten, så förr eller senare kommer man ifatt andra och/eller möts här och där. Måste man hoppa över någon annan kan man ta upp till 3 av den överhoppades kottar, eller göra det motsatta, dvs. lämna ifrån sig upp till 3 kottar.

Ekorrarna på banan skjuter varsin skottkärra framför sig. I dessa läggs de kottar man samlar ihop under ett spelvarv, och så länge de finns i kärran kan de också både öka i antal eller förloras. Först när man är hemma vid boet (sin startruta) kan varvets insamlade kottskörd läggas undan, sparas, skyddas och är säkrad.

Det kan mycket möjligt bli så att du kommer åter hem med en tom kärra, för den rymmer som mest 6 kottar och får du fler under varvet innan du är hemma igen, går allt i kärran förlorat och måste samlas ihop på nytt. Därav följer att det kanske inte är så dumt att faktiskt ge bort en kotte eller två ibland. Kanske får en motståndare då genast 6 kottar i sin kärra bums, eller snart om de bara hittar en till, och måste plötsligt själva ge ifrån sig allt de har... elakt!

Somliga förflyttningsfält längs slingan ger dig en eller två kottar att omedelbart lägga i vagnen. Korsningen mitt på brädet kan både ge dig upp till 3 kottar eller tillåta att du lämnar så många ifrån dig, om du t.ex. känner att det är troligt att du kommer att vara farligt nära att komma över sex. Ja, om du kanske räknar med att stöta på flera fält som kan ge dig nya kottar eller ha möten med motståndare som vill sabotera.

Det är också så att spelet rullar på genom bruk av en specialtärning. Sidorna visar 1-2-3-4-5-kotte på sina sidor. För 1-5 går man givetvis motsvarande antal steg, kotten innebär stå kvar och lägg en extra kotte i din skottkärra.

Mer än så är det inte frågan om. Gå ett varv runt spelplanen och samla kottar. Se till att du inte kommer hem med fler än sex stycken för i så fall förlorar du dem alla och måste börja samla dem på nytt. Flera varv måste du hur som helst vandra runt eftersom ditt bo rymmer, och segern kräver, 15 kottar! Så det blir minst 3 varv, troligen några till.

Som i de flesta barnspel är det slump och tärningskast som huvudsaklig mekanik, men det funkar bra. De små kottarna som skall i och ur skottkärrorna hela tiden blir ett lite pilligt moment. Här kan också krävas en del viktiga beslut, precis allt handlar inte om slump. Du kan chansa på tur med tärningskast för att nå rätt rutor eller aktivt välja att ta upp/lämna ifrån dig kottar vid möten och på någon specialruta för bättre odds.