SagaS (Leg & Magi)


Fakta:
Antal spelare: 2-5
Ålder: 8+ år
Speltid: 45 minuter
Innehåll: 14 terrängbrickor, 5 familjekort, 25 spelpjäser med plastfötter, 6 timglas-brickor, 1 krona-bricka, 13 skattkiste-brickor, 10-sidig tärning, avståndssticka (för bågskyttar), regler
Konstruktörer: Mads Kundsen & Simon Rörvig

En bunt rätt stora 6-sidiga terrängbrickor (indelade i många mindre 6-sidiga fält) kan pusslas ihop till olika stora spelfält för olika partier med olika många deltagare. Det kan väl anses borga för viss variation och livslängd på spelet. Kanske.

Konstruktörerna har sedan tänkt till lite och bjuder på fem olika spelscenarion så att Sagas kan spelas på lite olika sätt, vilket förstås också kan innebära omspelbarhet.

Olyckligtvis är det sedan inte mer innovation i spelet och alla spelförslagen är förresten inte helt lyckade om man säger så. SagaS är förvisso enkelt nog för yngre spelare men är i grund och botten verkligen inget bra spel. Jag måste dock erkänna att illustrationerna på spelpjäserna är rätt tjusiga.

SagaS är ett spel med fantasytema, man spelar med alver, orcher, odöda, magiker och svärdsvingare etc. Varje deltagare ansvarar för 4-6 spelpjäser i en och samma enhetliga familj/ras och du kan alltså ansvara för Människor, Alver, Grönhudar, Levande döda eller Demonerna. Dina 4-6 pjäser är fördelade på tre olika karaktärer.

Man har lånat klassiska rollspelsdrag och låter olika spelfigurer och raser vara olika skickliga med sina vapen, olika kvicka att förflytta sig osv. Respektive familjs karakteristika anges på ett kort där värden mellan 0-9 står angivna. På enklaste sätt finns för de tre karaktärstyperna ett värde angivet för Förflyttning, Angrepp, Avvärjning samt Flykt.

Varje spelare ställer upp sina pjäser i grupp någonstans på brädet och sedan är det bara att börja. Första momentet för varje spelare i tur är att låta varje egen pjäs flytta sig på spelplanen ett visst antal steg. Det är de mindre 6-sidiga fälten du vandrar fram i och du kan inte beträda rutor som avbildar hus, stenar, torn, träd etc.

Efter denna flyttfas har varje spelpjäs möjligheten att göra en attack på en motspelare, förutsatt att pjäsen står exakt intill den fiende man vill bekämpa. (alternativt kan du spela med en alv eller annan varelse som med pilbåge kan anfalla på distans…)

Ja, en strid är löjligt enkel. Kasta den tiosidiga tärningen och slå samma eller högre än det angivna värdet för Angrepp för att ”träffa” motståndaren. Motståndaren tar då genast tärningen och försöker såklart att ”Avvärja” attacken genom att slå samma eller högre än sitt angivna Avvärja-värde.

Lyckas en attack och en avvärjning misslyckats är fienden genast nedkämpad. Pjäsen tas bort ur spel. I annat fall står pjäserna kvar till nästa runda.

Ja, i början handlar allt alltså om att överbrygga ett visst avstånd så att man kommer närmare fienden. Sen, med en serie lyckosamma tärningskast, kan en hel fiendestyrka faktiskt elimineras i ett och samma drag. Skulle så inte ske är det naturligtvis så att fienden slår tillbaka i nästa tur… Attackerna böljar fram och tillbaka, anfall, avvärj, anfall, avvärj… Flytta dig kanske däremellan…

Vill man fega ur kan man använda ett tärningskast för att Fly från en närkamp när man står intill någon annan… Wow, det är avancerade grejor det här… Inte.

Man skulle kunna tro att spelet är slut när någon fått slut på spelpjäser men så är det faktiskt inte. För respektive spelscenario anges ett specifikt villkor för när spelet går in i en slutfas, en slutfas som kan vara över supersnabbt eller möjligen något mer utdragen. Det handlar om att sätta igång timglaset.

I spelet Sagas finns 6 stycken små brickor med timglas, fem av dem gröna, en är rödmarkerad. Blanda dem och när rätt villkor för att starta sekvensen inträffat vänder en spelare helt enkelt upp en valfri bricka. Har man just vänt den röda är spelet omedelbart slut, är brickan grön fortgår spelet en runda till. Så vänds en ny timglasbricka osv… Det kan bli ett mycket abrupt slut på ett parti.

Scenariot Stridens saga handlar om att slå ihjäl fienden. När hälften av brädets pjäser fallit sätts Timglaset igång. Man får en poäng för varje fiende man besegrat, en poäng för varje pjäs man har kvar i spel och spelaren med flest poäng vinner. (Man skulle kunna hävda att det då är orättvist att spela med olika många pjäser till sitt förfogande inom de olika raserna…)

Duellens saga bygger på att respektive familjs ledare (första/översta pjäsen på familjekorten) skall nedkämpas. När hälften av ledarna besegrats går Timglaset igång och så utdelas poäng för att ha besegrat andra ledare och/eller hållit liv i sin egen…

I Sagan om guldskatten prepareras spelplanen med ett antal skattkistebrickor. Flyttar en pjäs till ett fält med en sådan bricka får man vända den och ”titta i kistan”. Kistan kan vara tom eller fylld med guld. När alla brickor utom två vänts upp startar Timglaset. Den spelare vars pjäser funnit mest guld vinner. Naturligtvis stjäl man en annan spelares eventuella guld om man besegrar denne i strid.

Sagan om dimman går ut på att korsa spelplanen med så många pjäser som möjligt, ta dem från ena sidan till den motsatta. När den första pjäsen nått andra sidan startar Timglaset och spelaren som lyckats få flest pjäser över brädet vinner. Detta innebär såklart att spelet kan vara slut i samma stund som den allra första pjäsen korsat spelplanen! Och återigen, man kan tycka att scenariot kan bli lite orättvist då somliga rasers pjäser får flytta mer än andra… Alverna får t.ex. alltid gå 5/5/6 steg medan de Levande döda bara går 4/4/3 steg. Alver kan dessutom förgöra fiender på avstånd så tja, hur skall alverna kunna förlora…?

Sist och slutligen kan du spela Sagan om kronan. Lägg brickan med Kronsymbolen exakt mitt på spelplanen. När fyra fält runt kronan fyllts med spelpjäser startar Timglaset. När det röda timglaset kommit upp är spelet slut och då vinner spelaren med flest pjäser runt kronan. Öh, återigen torde de pjäser som kan flytta mest gynnas…

Visst, möjligen går det att kompensera något genom att göra de flesta andra raser något skickligare på att anfalla och kanske på den vägen utmana en alv, men då har å andra sidan alverna samtidigt allra bäst odds för att avvärja en attack. Nej, det här upplägget går inte riktigt ihop.

SagaS kommer med snygga spelpjäser och helt ok terrängbrickor (kanske något att ta och skapa ett eget spel med?), men stridssystemet är löjligt, avslutningssekvensen väl snabb och oberäknelig och de olika raserna dåligt balanserade. Spela ett riktigt rollspel istället!