Saboteur (Amigo)


Fakta:
Antal spelare: 3-10 spelare
Ålder: 8+ år
Speltid: 30 minuter
Innehåll: 44 gruvgångskort, 28 guldkort, 27 aktionskort, 11 rollkort, regler
Konstruktör: Frederic Moyersoen

Hej hå, hej hå, vi nu till gruvan gå!

Japp, här är det guldletning i gruvan det handlar om och det är spelarna som i skepnad av dvärgar som skall leta upp skatterna. Men se upp! En eller flera i sällskapet arbetar kanske inte för allas bästa, här kan det finnas en eller flera förrädare.

Blanda in ett eller flera sabotörskort (beroende på antalet spelare) tillsammans med vanliga dvärgkort. Ha alltid ett kort mer än antalet spelare med i leken, blanda och ge sedan ett kort till var och en. Här kan nu finnas enbart hyggliga dvärgar eller en eller flera elaka sabotörer med i teamet. Exakt vem som har vilken roll skall såklart hållas hemligt så länge det bara går.

Lägg ut gruvans nedgång som ett startkort på bordet framför er. Blanda och lägg ut de tre målkorten (ett äkta med guld, två falska med stenar) med ett visst mellanrum ifrån varandra, alla målkort exakt sju kort bort från startkortet. Se till så att ingen vet vilket målkort som är det rätta! Nu har ni liksom märkt upp spelytan.

Om samtliga utspelade kort matchar varandra krävs det således bara sju kort att gå från start till det närmsta/mittersta målkortet för att avsluta ett parti. Mer troligt är att det kommer att dyka upp vindlande omvägar och återvändsgränder och krävas många fler kort innan man är vid målet. Och vad är det som säger att ni nått rätt målkort och inte bara gammal gråsten?

Nåja, dags att leta guld! Blanda ihop alla actionkort och kort över olika gångar under marken och ge varje deltagare ett visst antal att ha på handen. Därefter går spelet medurs och varje spelare i tur kan sedan välja att utföra en av följande tre olika handlingar:

• Spela ut ett gruvgångskort och bygg vidare på ett tidigare spelat kort, försök att skapa en väg från startkortet (gruvans öppning/nedgång) till ett av målkorten. Spelar du som sabotör vill du såklart gärna leda gruvgångarna in i återvändsgränder eller i kringelikrokar så att korten tar slut och de övriga misslyckas med att finna skatten!

• Lägg ut ett actionkort hos någon av spelarna, inkl. dig själv. Somliga actionkort innebär att spelarens utrustning (lykta, vagn och/eller hacka) gått sönder och att spelaren är förbjuden att spela gruvgångskort till vidare. Somliga andra kort häver såklart den effekten. Du kan således förstöra och hjälpa, både dig själv och andra med dessa kort. Åter andra kort kan innebära ett stort gruvras (som innebär att ett tidigare spelat gruvgångskort plockas bort) eller att man funnit en karta. Gruvraset kan gynna både snälla skattletare och sabotörer. Man kan som sabotör förstöra (tillfälligt?) en till synes framkomlig väg mot målet och schyssta dvärgar kan plocka bort (och kanske ersätta?) ett elakt spelat kort som inneburit en återvändsgränd eller omväg...

• Passa och kassera ett valfritt kort.

Oavsett vald aktivitet av ovanstående skall du avsluta din tur med att dra ett nytt kort till din korthand.

Javisst, enkelt eller hur?! Spela ut ett kort, dra ett nytt. Bygg antingen på en gruvgång eller skada eller reparera utrustning. När det finns en hel väg från startkort till ett målkort vänds detta. Är det guldkortet är spelomgången över, om inte fortsätter spelet. Nu får spelarna försöka ta sig till nästa mål, och sedan kanske även till det tredje och i så fall sista.

När man således funnit guldet eller samtliga spelkort i draghögen tagit slut och alla spelare i tur och ordning tvingats passa för att inga fler passande spelbara kort finns kvar på handen, är det slut.

Dela ut ett antal guldklimpar (ett antal guldkort med varierande antal guldklimpar) till de snälla dvärgarna om de fann guldet! Dela ut ett antal guldklimpar till en eller flera sabotörer om spelkorten tog slut innan guldet hade hittats!

Saboteur blir festligare ju fler som deltar och sannolikheten för att det skall finnas minst en sabotör bland spelarna ökar. Tanken är att en komplett spelomgång skall omfatta tre partier, tre fullständiga försök att finna skatter. Eftersom identiteterna skall avslöjas redan efter det första partiet blir spelarnas olika roller inte hemliga i spelrunda två och tre, men vad gör väl det… Det här är ett festligt och spännande spel med enkla regler och kort speltid. Möjligtvis att det kan bli utrymmeskrävande om gruvgångskorten inte passar så väl ihop…