Rumis (Murmel)


Fakta:
Antal spelare: 2-4
Ålder: 8-108 år
Speltid: 15-45 minuter
Innehåll: 4 x 11 byggklossar i trä, 3 dubbelsidiga spelbräden, regler
Konstruktör: Stefan Kögl

Rumis är lite av ett byggspel, ett strategispel, ett pussel. Senare utgåvor av spelet har på sina håll fått namnet Blokus 3D, för att rida lite på framgångarna av det mycket prisbelönta strategispelet Blokus, men för mig duger originalnamnet bra. (Min version av Rumis har dessutom spelpjäser i trä, Blokus 3D i plast).

3D är annars en bra beskrivning för här handlar det inte bara om att bygga i ett plan, lägga ut brickor till höger och vänster, framåt och bakåt på ett bräde. Nej, här gäller det att ha koll även på den tredje dimensionen, du skall nämligen stapla spelpjäserna på varandra också.

Och spelpjäserna här utgörs av, ja, 3-dimensionella bitar från t.ex. just Blokus eller varför inte ett klassiskt Tetris-spel. Träbitarna kommer i form av olika långa trästavar, kuber, T-bitar, L-bitar, bitar som breder ut sig längs både en X-, Y- och Z-axel. Somliga liknar bokstaven E eller kanske Z även om det hela tiden bara rör sig om räta vinklar på bitarna. Ta ett stycke fyrkantig stav och vik den här och där. Eller sätt dit bitar som sticker ut från kroppen åt olika håll. Ja, jag hoppas du får en känsla för hur bitarna kan se ut.

När du skall foga samman bitarna i något slags konstruktion utan hålrum är känslan av att man lägger pussel stor. Så ja, det är ett plus om du gillar att lägga pussel, här får du vrida och vända på bitarna du har framför dig. Vilken bit kan passa var? Vilken bit kan läggas så att en del av densamma sticker ut och omintetgör möjligheten för en motståndare att bygga? Klurigt!

Rumis spelas på en spelplan, men här medföljer 3 dubbelsidiga bräden (tjocka kartongbitar) att välja mellan. Varje bräde avbildar en specifik yta indelad i en massa små kvadratiska rutor, var och en motsvarande minsta tjocklek på någon del av en byggkloss. Inom detta ramverk kämpar spelarna alltså om att få plats med sina klossar. Olika spelbräden kan visa en kvadratisk yta, en rektangulär yta, någon formad som ett plus-tecken osv. På så sätt kan du få lite olika utmaningar över flera spelade partier.

Men det är mer till en spelplan (och spelet) än så. De kvadratiska smårutorna innanför själva ytterramen har olika färg och här står respektive färg för en specifik maximal höjd som det är tillåtet att bygga på just den rutan. Det innebär såklart att det i Rumis inte bara handlar om att pussla ihop träbitar till en kub utan hålrum, utan byggnadsverken kan se mycket olika ut. Ni kanske skall bygga en kub med ett högre torn i ena hörnet? Det kanske skall bli en fyrkantig skapelse där halva ytan har 5 cm höjd och den andra halvan 10 cm, ja, ett bygge i två etager alltså?

Om färgskiftningarna går symmetriskt runt en fyrkantig spelplan blir det en pyramid som skapas, varje rad innanför den yttersta blir ett steg högre in mot mitten. Dessa varianter skänker liv och variation till spelet (hur många olika spelplaner som medföljer Blokus 3D skall jag låta vara osagt).

Ett parti Rumis innebär att alla deltagare i tur och ordning spelar ut varsin bit till ett gemensamt byggnadsverk på en spelplan. Varje byggbit i egen färg måste placeras med i alla fall en sida av klossen intill en sida på en tidigare spelad bit i samma färg. Hålrum som inte kan fyllas med bitar placerade uppifrån får inte bildas. Man får såklart heller aldrig bygga utanför ramverket eller högre än vad som angetts för respektive ruta. Så spelar man och bygger vidare tills ingen mer deltagare kan spela ut en bit.

Då tittar man på byggnadsverket rakt uppifrån och sedan får respektive deltagare poäng utifrån hur många bitar i ens färg som syns. Eller rättare sagt, det är inte antalet hela bitar som räknas, utan antalet kvadrater på spelplanen som täckts. En rektangulär bit som liggande täcker fyra kvadrater blir liksom en 4-bit och värd just 4 poäng om hela biten syns uppifrån. Ställer du den på högkant är den givetvis bara värd ett poäng, och den kan bara placeras där höjden får vara 4 eller högre. Att du byggt mycket i konstruktionens grund eller innanmäte blir oväsentligt och poänglöst om du inte också får ut bitar i det översta lagret. När poängen räknats samman drar man bort ett poäng för varje bit du inte lyckats få med i bygget.

Roligt och annorlunda, stark trea i betyg. Har du redan skaffat spelet Rumis+ kan detta anses som en expansion som bygger ut det hela till ett spel för upp till sex deltagare.