Rumis+ (Murmel)


Fakta:
Antal spelare: 2
Ålder: 8-108 år
Speltid: 15-45 minuter
Innehåll: 2 x 11 byggklossar i trä, 3 dubbelsidiga spelbräden, regler
Konstruktör: Stefan Kögl

Rumis+ är något så speciellt som både ett eget spel och en expansion till grundlådan Rumis.

Rumis kom först och erbjuder spel för 4 deltagare. Rumis+ kan vara ett enskilt spel för bara 2 deltagare men med båda boxarna tillsammans blir det fullt möjligt att spela partier på 2-6 personer!

Nåväl. Här kommer träklossar och spelplaner till ett bygg-, strategi- och pusselspel där du kan låta uppföra torn, kuber, pyramider och annat tillsammans med din motspelare. Den som lyckas spela ut flest byggklossar blir troligen vinnaren men det beror helt på hur bitarna placerats i respektive byggnadsverk.

Du får i denna låda 2 x 11 träbitar i varierande former att leka med samt 3 nya dubbelsidiga spelplaner.

Reglerna för Rumis+ är i mångt och mycket desamma som för vanliga Rumis, så läs min beskrivning av själva spelupplägget på annan plats på hemsidan. (Rumis-sidan såklart!)

Rumis+ med 2 deltagare funkar bra men nog tycker jag att utmaningen, kampen, byggandet blir bättre och festligare med fler spelare. Medeltrea i betyg.